OTOP shop G Zipevent

OTOP shop G

21 Jul - 17 Aug 2020
00:00 - 00:00 (GMT+7)
Online Event
Shopping

Event Information


ช้อป "สินค้าดี มีเอกลักษณ์ไทย" สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชนและยังได้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม บนออนไลน์ ภายใต้คอนเซปต์ “OTOP SHOP G สินค้าดี มีเอกลักษณ์ไทย ชุมชนก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
.
     กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชวนคนไทยช่วยกันสนับสนุนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และชุมชนที่ผลิตสินค้า OTOP ซึ่งเป็นสินค้าที่ใส่ใจเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานในทุกขั้นตอนการผลิต อาทิ เสื้อผ้าฝ้าย ผ้าทอมือ หมวกทอมือ กระเป๋าทอมือย้อมสีธรรมชาติ สบู่ ครีมอาบน้ำ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเซรามิก ฯลฯ ผ่าน www.greenotop.com ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2563 นี้เท่านั้น