MUSEF 2022: Mahidol University for Social Engagement Forum มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม Zipevent

MUSEF 2022: Mahidol University for Social Engagement Forum มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม

27 Sep 2022
09:00 - 16:00 (UTC+7)
PMH Conference Center and Prince Mahidol Hall

Event Information


มหกรรมมหิดลเพื่อสังคม

MUSEF 2022: Mahidol University for Social Engagement Forum

พื้นที่แห่งการเผยแพร่แบ่งปัน ผ่านการพูดคุยถึงสถานการณ์ การจัดการ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในหัวข้อ “Healthy Together - ชุมชนเมืองสุขภาพดี”  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อยอดความรู้แขนงต่างๆ ระหว่างนักวิจัย บุคลากรภาคสังคม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายและบุคคลทั่วไป ให้สามารถร่วมกันสร้างผลกระทบทางสังคม (Social Impact) ให้ขยายออกไปในวงกว้าง และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

พบกับการเสวนาจากเหล่าผู้ทรงคุณวุฒิ พื้นที่แลกเปลี่ยนระหว่างนักวิจัยและคนทำงานภาคสังคม กิจกรรมเวิร์คช็อปติดอาวุธผ่านเครื่องมือและแนวคิดใหม่ๆ ในการสร้างผลกระทบทางสังคม รวมไปถึงการรับแรงบันดาลใจใหม่ๆ จากโครงการวิจัยที่ถูกนำไปพัฒนาต่อยอดกับพื้นที่ต่างๆ จนสามารถสร้างผลกระทบทางสังคม เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงได้

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

แจ้งปัญหาการลงทะเบียน

กรณีที่ท่านพบปัญหา หรือ ข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ Zipevent ได้ดังวิธีต่อไปนี้

1. เข้าเว็บไซต์ของ Zipevent https://www.zipeventapp.com/

2. คลิกรูปวงกลมแชทสีฟ้ามุมล่างขวา สามารถพิมพ์ข้อความแจ้งปัญหากับทางแอดมิน Zipevent ได้โดยตรง โดยรบกวนแจ้งรายละเอียด ดังนี้

   - ชื่องาน MUSEF 2022

   - Order ID, ชื่อ-นามสกุล, อีเมล ตามที่กรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้ามา

   - รายละเอียดส่วนที่ต้องการแก้ไข หรือแจ้งความต้องการกับทางทีมแอดมิน

   - รอทางทีมแอดมินแก้ไข

Register


Sales ended

Registration

FREE

Sales until: 27 Sep 2022 16:00Location Details


PMH Conference Center and Prince Mahidol Hall

LOCATION

Phutthamonthon Sai 4 Rd, Salaya, Phutthamonthon District Nakhon Pathom, 73170 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.