KMS 90YEARS V-RUN Zipevent

KMS 90YEARS V-RUN

1 - 30 Sep 2022
06:00 - 23:00 (UTC+7)
Online Event

Event Information


ในโอกาสที่  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์  ก่อตั้งมาครบ 90 ปี ในวันที่ 1กันยายน 2565 นี้  สมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์  จึงขอเชิญชวนชาวเขมะสิริ ฯ และประชาชนทั่วไป ได้ทำกิจกรรมที่สานสายสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ในการส่งเสริมสุขภาพแข็งแรง และเพื่อสาธารณประโยชน์ ใน งานเดินวิ่งออนไลน์ KMS 90 years V-Run  

โดยทุก 1 กิโลเมตร ที่ท่านวิ่งหรือเดิน สมาคมฯจะมอบให้ศิริราชมูลนิธิ 1 บาท  

วันที่วิ่ง

 1- 30 กันยายน 2565

ปิดรับผลการเดินวิ่งสะสม 1ตุลาคม 2565

ประเภทเดินหรือวิ่ง

เดินหรือวิ่งที่ไหนก็ได้ แบบ Virtual Run 

วิธีการส่งผลเดินวิ่ง

ส่งผลเดินวิ่งทุกวัน วันละกี่ครั้งก็ได้  โดยแนบหลักฐานจากอุปกรณ์จับระยะวิ่ง นาฬิกาจับระยะทาง โทรศัพท์มือถือ หรือ ภาพถ่ายแสดงการเดินหรือวิ่งบนลู่วิ่ง

ระยะวิ่ง 

ไม่จำกัดระยะทางของผู้เดินวิ่งแต่ละคน  โดยมีเป้าหมายรวมทุกคนที่ 100,000 กิโลเมตร 

ค่าสมัคร 

ประเภทที่ 1 : ศิษย์ปัจจุบัน     290 บาท 

ประเภทที่2 : ศิษย์เก่า/ทั่วไป  490 บาท 

ประเภทที่ 3 : VIP              990 บาท

รายการของที่ได้รับในการสมัคร

1.ผู้สมัครทุกคน จะได้รับเหรียญวิ่งที่ระลึก e-Bib และ e-Certificate

2.ผู้สมัคร VIP จะได้รับของที่ระลึกเพิ่มเติมจากข้อ 1 เป็นเสื้อวิ่ง  และได้สิทธิ์พาศิษย์ปัจจุบันเดินหรือวิ่งด้วยฟรี 1 คน

3.ผู้วิ่งที่ทาระยะทางได้ดีสูงสุดได้ถ้วยรางวัล  ในงานเฉลิมฉลอง 90 ปีเขมะสิริฯ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

ทั้งนี้ กำหนดจัดส่งเหรียญและเสื้อ ปลายตุลาคม 2565   และผู้สมัครสามารถสั่งซื้อเสื้อวิ่งเพิ่มเติมได้ ราคาตัวละ 350 บาท


ช่องทางการติดต่อ :

fb: สมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์

e-mail : kms90years@gmail.com

Tel. 081-8290777 (ภารดี), 062-9619221 (จตุพร)

 

credit : https://race.thai.run/kms90vrun