นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ (Innovation of Development Administration for Overcoming the National Crisis) Zipevent

นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ (Innovation of Development Administration for Overcoming the National Crisis)

1 Apr 2020
09:00 - 17:00 (UTC+7)
His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary Auditorium Hall, National Institute of Development Administration

Event Information


 


 
ประกาศเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ
 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19   ผู้จัดกิจกรรม "การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 54 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2563"
 
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมอย่างไม่มีกำหนดและปิดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว
 
ทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
1. Facebook Page : NIDA Thailand
2. Facebook Page : Research Center at NIDA
3. Website : http://conference.nida.ac.th
 
คณะทำงานขออภัยในความไม่สะดวกต่อผู้ลงทะเบียนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

Location Details


His Majesty the King's 6th Cycle Birthday Anniversary Auditorium Hall, National Institute of Development Administration

LOCATION

Khwaeng Khlong Chan, Khet Bang Kapi Bangkok, 10240 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


National Institute of Development Administration (NIDA)

นิด้า (NIDA) เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของรัฐ เปิดสอนเฉพาะระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) และถือเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดการสอนหลักสูตร MBA เป็นแห่งแรกในประเทศไทย