งานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSOC) ครั้งที่ 13 หัวข้อ พลังแห่งนวัตกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  Zipevent

งานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSOC) ครั้งที่ 13 หัวข้อ พลังแห่งนวัตกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

17 - 18 Sep 2020
08:00 - 18:00 (GMT+7)
Online Event
Education

Event Information


REGISTER ลงทะเบียน

งานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย

สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (HUSOC) ครั้งที่ 13

หัวข้อ  พลังแห่งนวัตกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Innovation Powered by Humanities and Social Sciences

วันพฤหัสบดีที่ 17-วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563

 

กำหนดการการนำเสนอบทความประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 13 หัวข้อ พลังแห่งนวัตกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Innovation Powered by Humanities and Social Sciences)

วันที่ 17 กันยายน 2563 13.00-16.15 น.

วันที่ 18 กันยายน 2563 09.00-15.00 น.

 

 


Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


KASETSART UNIVERSITY