INTENATIONAL CHANCE Zipevent

INTENATIONAL CHANCE

3 Apr - 22 May 2021
10:00 - 18:00 (UTC+7)
S.A.C. Subhashok The Arts Centre

Event Information


   เทคนิคพื้นฐานของการสร้างผลงานจิตรกรรมคือการวาดภาพด้วยพู่กัน ศิลปินจำนวนไม่น้อยใช้อุปกรณ์นี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และเมื่องานศิลปะมีพู่กันเป็นผู้ดำเนินเรื่อง ยิ่งทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจว่า รอยทีแปรง (Brushstroke)  มีบทบาทอย่างไรในงานจิตรกรรม จิตรกรในประวัติศาสตร์สำรวจศักยภาพการแสดงออกของพู่กันด้วยความพยายามค้นคว้าหาแก่นแท้ของเครื่องมือพื้นฐานนี้ผ่านการสำรวจสภาวะภายใน ที่ระดับอารมณ์และความรู้สึก ทำให้ทีพู่กัน หรือทีแปรง มีความหมายเป็นอุปลักษณ์ของพลังงานที่สื่อ สะท้อนสภาวะ มุมมอง ท่าทาง หรือกระทั่งห้วงเวลาขณะที่ศิลปินผลิตผลงาน

   นิทรรศการ Intentional Chance โดย กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย นำเสนอจิตรกรรมนามธรรมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของสี ทีแปรง และพื้นผิว ผลงานหลายๆ ชิ้นขับเน้นภาพที่ดำเนินเรื่องราวด้วยรอยพู่กันอย่างโดดเด่น ด้วยท่าที (gesture) ที่แตกต่างและหลากหลาย ดูราวกับเป็นภาพสัญลักษณ์ที่อยู่ตรงกลางระหว่างอักขระและความหมาย แม้ทีแปรงหรือพู่กันจะเคยถูกสำรวจมาก่อนในประวัติศาสตร์ของศิลปะ จิตรกรมากมายล้วนต้องการที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับรอยพู่กันเมื่อมันได้กวัดแกว่งไปบนผิวผ้าใบ กิติก้องก็ยังเป็นอีกศิลปินที่ใช้ร่องรอยเหล่านี้เพื่อค้นคว้าไปถึงโครงสร้างทางความคิด สภาวะรอบตัว ความรู้สึก เช่นเดียวกับพลังงานที่เราเคยรับรู้ได้จากภาพวาดของเด็กๆ จากการเคลื่อนไหวพู่กันของสัตว์ หรือจะทั่งของนักกวีผู้ใช้พู่กันในการเขียนอักขระ

   นอกจากสีสันอันโดดเด่นแล้ว ผลงานของกิติก้องสร้างสรรค์รอยทีพู่กันด้วยเทคนิคพิเศษ ที่ที่จิตรกรรมเหล่านี้ถูกเปลือยออกให้เหลือเพียงเนื้อแท้เพื่อดึงบุคลิกภาพของศิลปินออกมา เราจะพบร่องรอยความเคลื่อนไหวและท่าทีที่ทำให้ผลงานของกิติก้องดูคล้ายกับการสื่อสารทางภาษาชนิดหนึ่ง การเคลือบผลงานด้วยวัสดุพิเศษยิ่งขับเน้นรอยทีแปรงเหล่านั้นให้ชัดเจน และสร้างมิติให้กับความเคลื่อนไหวบนระนาบนี้ Intentional Chance จึงเป็นนิทรรศการที่ต้องการเสนอท่าทีใหม่ๆ ให้กับงานนามธรรม ด้วยรหัสภาษาของพู่กัน เชื้อเชิญผู้ชมร่วมเดินทางค้นหาความหมายที่เปิดกว้างของจิตรกรรมร่วมสมัย โดยนิทรรศการ Intentional Chance จะจัดแสดง ณ SAC Gallery ตั้งแต่ 3 เมษายน – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยพิธีเปิดจะมีในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2654 เวลา 16:00 น. และเปิดให้เข้าชมในวันจันทร์- เสาร์ เวลา 10:00 น. – 18:00 น. (วันอาทิตย์กรุณานัดหมายล่วงหน้า)


Location Details


S.A.C. Subhashok The Arts Centre

LOCATION

Soi Phrom Chit, Sukhumvit 39 Bangkok, 10110 Thailand

VIEW MAP