“Hundred Years Between” Zipevent

“Hundred Years Between”

1 - 9 Feb 2020
11:00 - 22:00 (UTC+7)
โรงภาษีร้อยชักสาม The Custom House

Event Information


ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนทางออนไลน์ครบเต็มจำนวนแล้ว

ท่านสามารถลงทะเบียน (walk-in) ได้ที่บริเวณหน้างานในวันที่ 7-9 ก.พ.63
โดยจะลำดับคิวตามรอบเวลา ตั้งแต่เวลา 11.00 - 21.30 น.

นิทรรศการ “Hundred Years Between”

          ในนิทรรศการภาพถ่ายที่เปี่ยมล้นด้วยความรู้สึกของผู้บันทึกภาพครั้งนี้ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เดินทางตามรอยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ค้นหาร่องรอยแห่งกาลเวลาที่อาจยังถูกพิทักษ์รักษาในอ้อมกอดของธรรมชาติ อันเป็นเส้นทางเดียวกับเมื่อครั้งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือน ในช่วงปลายพระชนม์ชีพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์เป็นเวลาหนึ่งเดือน ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเชื่อว่าการเสด็จประพาสครั้งนี้มีนัยสำคัญอย่างยิ่งในทางประวัติศาสตร์ ท่านผู้หญิงสิริกิติยาจึงได้ศึกษาค้นคว้าพระราชหัตถเลขาที่สมเด็จพระพุทธเจ้า หลวงทรงมีถึง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี พระราชธิดา อย่างละเอียดรวมทั้งสำรวจตรวจสอบภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนออกเดินทางตามเส้นทางธรรมชาติ ชมภูมิทัศน์ที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงร้อยเรียงเรื่องราวผ่านพระอักษร และภาพทรงถ่ายไว้อย่างดีวิเศษยิ่งแม้การเสด็จประพาสนอร์เวย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและการเดินทางของท่านผู้หญิงสิริกิติยาจะเกิดขึ้นห่างกันเกินกว่าศตวรรษหากแต่ภูมิทัศน์ดินแดนไวกิ้งอันแสนงาม ขรึมขลังลึกลับและทรงพลัง ยังคงเป็นประจักษ์พยานให้มนุษย์ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่ยืนหยัดข้ามกาลเวลา และกระตุ้นให้ครุ่นคิดถึงการดำรงอยู่ของตนทั้งในปัจจุบันและอนาคตกาล นิทรรศการภาพถ่ายครั้งนี้จัดแสดง ณ อาคารหลังประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร คือ ศุลกสถาน ที่ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามากว่า 136 ปี โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการจัดงาน

Exhibition “Hundred Years Between”

          In this deeply personal photographic exhibition, Thanphuying Mai (Sirikitiya Jensen) —walking in the footsteps of King Chulalongkorn—explores the potential of nature in forging ancestral connections that traverse both time and space. Towards the end of his life, King Chulalongkorn spent one month traveling across Norway in what his descendent believes to have been a profoundly impacting journey. Through a close reading of letters to his daughter, Princess Nibha Nopadol, and an examination of the King’s own photos, Thanphuying Mai traces the wild landscapes that he recounted so wondrously. Despite the one hundred years between their journeys, the vastness of the Norwegian landscape—and its powerful, mythological quality—humbles its visitors and sparks within them existential contemplation on their present, and their future. Exhibited at the landmark, nineteenth-century Customs House (Bangkok), this project is an initiative of the Royal Thai Embassy, Oslo (Norway)

 

แนวทางปฏิบัติการเข้าชมนิทรรศการ “Hundred Years Between”

เพื่อความปลอดภัยจึงขออำนวยความสะดวกการเข้าชม เพียงรอบละ 20 ท่าน โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้

  1. ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ ที่ https://www.zipeventapp.com/e/Hundred-Years-Between

          วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดเข้าชมรอบแรก 11.00 น. และรอบสุดท้าย 20.30 น.

          วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดเข้าชมรอบแรก 11.00 น. และรอบสุดท้าย 21.30 น.

  1. สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ รับสัญลักษณ์เข้าชมบริเวณด้านหน้าอาคารก่อนเวลาเข้าชม 15 นาที
  2. เข้าชมงานนิทรรศการทั้ง 3 ชั้น โดยมีระยะเวลาเข้าชมชั้นละ 10 นาที รวมระยะเวลาเข้าชม 30 นาที

* หากไม่มารับบัตรคิวก่อนเวลา ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนให้คิวถัดไปเข้าชมก่อน**

* ในกรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า สามารถมาลงทะเบียนหน้างานได้ แต่เวลาการเข้าชมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

How to access the exhibition “Hundred Years Between”
For safety reason, only 20 visitors are permitted per session, please follow these instructions.

  1. Online register at https://www.zipeventapp.com/e/Hundred-Years-Between

1-5 February 2020, the exhibition starts from 11.00 – 20.30

6-9 February 2020, the exhibition starts from 11.00 – 21.30

  1. Please collect your ticket 15 minutes before your booking time.
  2. The exhibition is suited on 3 floors, please prepare 30 minutes to enjoy the exhibition.

*Please collect your ticket 15 minutes before your booking time, we reserved the rights to postpone your booking time if you are late.

*We do welcome non-registered visitors but we reserved the rights for pre-registrations first.

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนทางออนไลน์ครบเต็มจำนวนแล้ว

ท่านสามารถลงทะเบียน (walk-in) ได้ที่บริเวณหน้างานในวันที่ 7-9 ก.พ.63
โดยจะลำดับคิวตามรอบเวลา ตั้งแต่เวลา 11.00 - 21.30 น.


Location Details


โรงภาษีร้อยชักสาม The Custom House

LOCATION

The Custom House 37 Charoen Krung Road, Bang Rak, Bang Rak, Bangkok 10500 Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.