“ทายาทรุ่นสอง” Zipevent

“ทายาทรุ่นสอง”

25 Sep 2019
09:00 - 18:00 (UTC+7)
Nai Lert Park Heritage Home

Event Information


 

จากคอลัมน์ใน The Cloud เรื่องราวของทายาทธุรกิจครอบครัวสัญชาติไทย ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลง
และต่อยอดแบรนด์อย่างสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจและแนะนำให้ผู้อ่านรู้จักแนวทางใหม่ๆ ในการรับช่วงต่อธุรกิจ

และเพื่อแปรคุณค่าที่เกิดขึ้นจากเรื่องราวบนเว็บไซต์สู่งานที่รวม 4 วิชาที่ทายาทรุ่นสองต้องรู้ และ 9 เรื่องราว
การสานต่อที่อยู่นอกตำรา จากผู้เชี่ยวชาญและทายาทธุรกิจในวงการต่างๆ

 

 

'ทายาทรุ่นสอง' คืองานที่ว่าด้วยการส่งต่อธุรกิจที่ดีจากรุ่นสู่รุ่น

จะมีขึ้นในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 18.00 น.
ที่บ้านปาร์คนายเลิศ มีกิจกรรมทั้งช่วงเช้า บ่าย และค่ำ แบ่งเป็น HEAD-HEART-HAND

HEAD

4 วิชาที่ทายาทรุ่นสองต้องรู้ 

แนะนำเครื่องมือและทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการธุรกิจครอบครัว
9.00-12.15 น.

 

วิชาที่ 1
วิชากลยุทธ์ธุรกิจร้อยปีจากญี่ปุ่น
 วิชาที่ 2
เตรียมความพร้อมก่อนขายงานพ่อแม่
สำหรับทายาทรุ่นสอง
 
วิทยากร : ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ
อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือที่รู้จักในนาม
เกตุวดี Marumura ผู้เขียนหนังสือเรื่อง ริเน็น 
สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น
 วิทยากร :  คุณจักรพล จันทวิมล
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการขาย
บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง จำกัด ทายาทรุ่นสามของ นันยาง 
เวลา : 09.00 – 09.45 น. เวลา : 09.45 – 10.30 น.
รายละเอียด : เรียนรู้ปรัชญาและวิธีบริหารของ
ธุรกิจครอบครัวอายุมากกว่า 100 ปีจากญี่ปุ่น
หลักคิดในการต่อยอดธุรกิจ จากทักษะ
ความรู้ดั้งเดิมและโอกาสเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจ
 รายละเอียด : เรียนทักษะสำหรับขายงานอย่างไร
ไม่ให้พ่อแม่ปฏิเสธ และการเตรียมความพร้อม
ก่อนรับช่วงต่อธุรกิจ
 

 

วิชาที่ 3
สานต่อหรือตัดแต่งแบรนด์
ธุรกิจครอบครัว
 
วิชาที่ 4
เขียนร่างธรรมนูญครอบครัว
วิทยากร : ดร.ศิริกุล เลากัยกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน
 วิทยากร : คุณสุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารการเงิน บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล
เวลา : 10.45 – 11.15 น. เวลา : 11.15 – 12.15 น.
รายละเอียด : เรียนรู้ขั้นตอนการสานต่อแบรนด์
ธุรกิจครอบครัว สิ่งที่ควรรู้ก่อนพลิกโฉมแบรนด์
กรณีศึกษาจากแบรนด์ในมุมมองที่ปรึกษาแบรนด์
 รายละเอียด : เรื่องหลังบ้านและการจัดการโครงสร้าง
อำนาจบริหารตามหลักธรรมนูญครอบครัว

 

HEART

9 เรื่องราวการสานต่อที่อยู่นอกตำรา

มุมมองใหม่ของการสืบทอดกิจการจากประสบการณ์จริงที่หาไม่ได้จากในตำรา ผ่าน 5 หัวข้อสนทนา
14.00-17.00 น.

 

หัวข้อที่ 1
ต่างใจเดียวกัน
 
หัวข้อที่ 2
สานต่ออย่างสร้างสรรค์
วิทยากร : คุณพนาสิน ธนบดีสกุล
ทายาทรุ่นสองโรงงานธนบดีสกุล ผู้ผลิตชามตราไก่เจ้าแรก
ในประเทศไทย
และเจ้าของแบรนด์เซรามิกของแต่งบ้าน
ที่ส่งออกไปกว่า 70 ประเทศทั่วโลก
 วิทยากร : คุณอิศเรศ อุณหเทพารักษ์
ทายาทชาสามม้า แบรนด์ชาอายุกว่า 80 ปี
ที่ใช้จุดแข็งสร้างกลยุทธ์ใหม่
 
และ คุณณัฐวรรณ โกมลกิตติพงศ์
ลูกสาวโรงงานผ้าขาวม้า เจ้าของแบรนด์ Pakamian
แบรนด์ของใช้
จากผ้าขาวม้า เปลี่ยนผ้าที่คนชมเชย
ให้กลายเป็นของน่าเชยชม
จนคนกลับมาฮิตใช้
 และ คุณนรุตม์ ปิติทรงสวัสดิ์
นักออกแบบและผู้ก่อตั้ง Flo แบรนด์เฟอร์นิเจอร์สัญชาติไทย
ที่หยิบจุดแข็งของโรงงานรับจ้างผลิตของครอบครัว
มาสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ในสไตล์ตัวเอง
เวลา : 14.10 – 14.40 น. เวลา : 14.40 – 15.10 น.
รายละเอียด : พบการแบตเทิลระหว่างทายาท
ผู้อยากสานต่อแต่พ่อแม่ไม่ยอมรับ
กับแบรนด์ที่ทายาทไม่อยากสานต่อ
แต่พ่อแม่อยากให้รับ
 รายละเอียด : ฟังเรื่องราวการทำแบรนด์ใหม่และสานต่อ
แบรนด์เดิมโดยที่ตัวตนยังคงอยู่

 

หัวข้อที่ 3
ถอดรหัสคนรุ่นพ่อ-แม่

 

หัวข้อที่ 4
เมื่อฉันไม่อยู่สิ่งนี้ยังอยู่

วิทยากร : คุณศรุตา เกียรติภาคภูมิ สัมภาษณ์
คุณพ่อพรพิพัฒน์ เกียรติภาคภูมิ
จากแบรนด์ PiNแบรนด์ของแต่งบ้านและงานศิลปะ
จากเศษเหล็กโรงงานที่ดังระดับโลก
พร้อมด้วย คุณธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ และ
คุณธีรเมศ เลิศเศวตพงศ์
 
สัมภาษณ์ คุณแม่อภิณห์พร เลิศเศวตพงศ์
จากแบรนด์เครื่องหนังสัญชาติไทย Viera by Ragazze

 วิทยากร : คุณภาณุ อิงคะวัต
ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารแบรนด์ Greyhound
เวลา : 15.30 – 16.00 น. เวลา : 16.00 – 16.30 น.
รายละเอียด : บทสนทนาระหว่างพ่อลูกเรื่องปรัชญาการทำธุรกิจของคนรุ่นก่อนเช่น จรรยาบรรณการสร้างและรักษาความไว้วางใจของลูกค้า วิธีการบริหารคนนอกตำราของคนรุ่นพ่อแม่ รายละเอียด : ทางออกของธุรกิจที่ไม่มีทายาท
มารับช่วงต่อ การส่งทอดทัศนคติการทำธุรกิจที่ดี
ไปสู่ทายาททางธุรกิจคนใหม่

หัวข้อที่ 5
อยู่เป็นร้อยๆ ปี
วิทยากร : คุณสุหฤท สยามวาลา
ทายาทรุ่นที่สี่บริษัทดีเอชเอสยามวาลา แบรนด์เครื่องเขียนตราช้างอายุ 111 ปี
และ คุณอัสสยา ทิมบลิค
ทายาทรุ่นที่สามโขมพัสตร์ แบรนด์ผ้าพิมพ์ลายด้วยมืออายุ 70 ปี
นำสนทนาโดย ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ หรือ เกตุวดี Marumura
เวลา : 16.30 – 17.00 น.
รายละเอียด : เบื้องหลังวิธีคิดของแบรนด์ไทย
ที่อยู่ยืนยาวผ่านหลายยุคสมัย ความท้าทาย
ประสบการณ์จากการรับมือวิกฤต และแนวคิด
การต่อยอดธุรกิจให้แข่งขันได้
และอยู่คู่สังคมไทยต่อไป

 

HAND

จากผู้ฟังสู่ผู้เล่าเรื่องในวงสนทนาระหว่างมื้ออาหาร

เปิดโอกาสให้วิทยากรและผู้ร่วมงานทำความรู้จักธุรกิจครอบครัวต่างสาขา เพื่อไปสู่การ Collaborate ของทายาทธุรกิจในอนาคต ระหว่างมื้อค็อกเทลจากปาร์คนายเลิศ
17.00-18.00 น.

*ค่าใช้จ่าย รวมค่าอาหาร 2 มื้อ ได้แก่ อาหารกลางวัน เมนูคัดสรรจากร้านเก่าแก่ที่สืบทอดสูตรอาหารจากรุ่นสู่รุ่น และอาหารเย็น จากปาร์คนายเลิศ

งานนี้เราไม่ได้ชวนเฉพาะทายาทธุรกิจและครอบครัวเท่านั้น คนที่คิดทำธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นก็มาฟังเพื่อสะสมแรงบันดาลใจ และเตรียมความพร้อมก่อนทำธุรกิจได้ และติดตามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่

https://readthecloud.co/activity/good-family-business-conference/

 

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09:00 - 18:00

สถานที่ : บ้านปาร์คนายเลิศ

บัตรราคา 4,000 บาท (ราคาครอบครัว 3 ใบ 10,000 บาท)

*จำกัดผู้เข้าร่วมงานเพียง 500 ที่นั่งเท่านั้น

 

#TheCloud #readthecloud #ทายาทรุ่นสอง
#GoodFamilyBusinessConference


Accepted payments


Credit/Debit Card

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

QR Payment

Zipevent_payment Zipevent_payment

Over the counter / Bank Channels (Internet Banking/ATM)

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Alipay

Zipevent_payment

Register


บัตรเดี่ยว

4,000.00 THB

Sales ended

Sales until: 24 Sep 2019 18:00

บัตรครอบครัว

3,333.34 THB

Sales ended

Sales until: 24 Sep 2019 18:00Location Details


Nai Lert Park Heritage Home

LOCATION

2/2, Witthayu Road, Khwaeng Lumphini, Khet Pathum Wan Bangkok, 10330 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


บริษัท คลาวด์แอนด์กราวนด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Magazine on Cloud ที่นำเสนอด้วยวิธีคิด เสน่ห์ และพลัง แบบนิตยสาร The Cloud เป็นเหมือนชุมชนนักเล่าเรื่องที่สนุกกับการเล่าผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งสื่อดั้งเดิม และสื่อใหม่ เปรียบเสมือนเมฆที่กลายร่างได้หลายสถานะ