Global Investor Exchange Forum 2023 Zipevent

Global Investor Exchange Forum 2023

15 - 19 Jan 2024
09:00 - 21:00 (UTC+7)
Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River

Event Information


Global Investor Exchange Forum 2023
“Bridging Thai Streets to Global Wall Street…Transitioning to the Future”


Sinwattana Crowdfunding จับมือภาคีเครือข่ายมากกว่า 15 องค์กร จัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ มหกรรมการลงทุนระดับโลก Global Investor Exchange Forum 2023 หัวข้อ “Bridging Thai Streets to Global Wall Street...Transitioning to the Future”

 

HIGHLIGHTS

 • จัดงานภายใต้คอนเสป Integrated Investment Forum สร้างเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยการเพิ่มตัวเลือกการลงทุนที่หลากหลาย พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจของไทยให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ภายใต้บริบทของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
 • เชิญกว่า 150 ผู้ทรงคุณวุฒิและนักธุรกิจชั้นนำ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ พร้อมเจาะลึกโมเดลธุรกิจแห่งอนาคต ที่จะมาช่วยต่อยอดการลงทุนผ่านหัวข้อเสวนาที่สอดคล้องไปกับพันธกิจทั้ง 4 ด้านของงาน INSPIRE, INNOVATE, IMPACT และ INVEST
 • เชื่อมโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน เสริมศักยภาพผ่านกระบวนการพัฒนาและนำเสนอแผนธุรกิจกับนักลงทุน เพื่อให้ธุรกิจของคุณได้รับการสนับสนุนและออกสู่ตลาดได้กว้างขึ้น


Global Investor Exchange Forum วันที่ 15-17 ม.ค. ณ กรุงเทพ และ 18-19 ม.ค. นี้ ที่ ภูเก็ต
ลงทะเบียนซื้อบัตรเข้าร่วมงานที่เว็บไซต์ gixf.sinwattana.com

 


ขอเชิญชวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ/หรือสตาร์ทอัพ ที่อยากเจาะตลาดโลก เชื่อมโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน เสริมศักยภาพผ่านกระบวนการพัฒนาและนำเสนอแผนธุรกิจกับนักลงทุน เพื่อให้ธุรกิจของคุณได้รับการสนับสนุนและออกสู่ตลาดได้กว้างขึ้น 

ซึ่งเครื่องมือ “Crowdfunding” เป็นแพลตฟอร์มระดมทุนสาธารณะที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อจำกัดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ถือเป็นนวัตกรรมทางเลือกทางการเงินรูปแบบใหม่ ที่นำเสนอวิธีการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการลงทุนสำหรับนักลงทุนทุกประเภท ในบริษัท SMEs/Startups ที่ผ่านการตรวจสอบ และประเมินธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญ ภายในงาน จะได้พบกับ 7 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่

1) ด้านแหล่งเงินทุนทางเลือก (Alternative Finance)

2) ด้านการเกษตรและอาหาร (Agricultures and Food)

3) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Energy and Environment)

4) ด้านกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Green and Sustainability)

5) ด้านสุขภาพและความสุขสมบูรณ์ (Health and Wellness)

6) ด้านสื่อและดิจิทัล (Digital and Media) และ

7) ด้านการสร้างเมืองที่น่าอยู่ (Community Development)

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยวิธี crowdfunding ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และ startups รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนให้แก่นักลงทุน บริษัทร่วมลงทุน ทั้งไทยและต่างประเทศ  

 

เราได้เชิญผู้นำในวงการอุตสาหกรรม การลงทุนมาร่วมสร้างเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยการเพิ่มตัวเลือกการลงทุนที่หลากหลาย พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจของไทยให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ภายใต้บริบทของเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไปด้วยกัน

 


โดยหัวข้อเสวนาตลอด
3 วัน จาก 150 ผู้ทรงคุณวุฒิและนักธุรกิจชั้นนำ ตามกรอบวัตถุประสงค์ 4 ด้าน ได้แก่

 • Inspire: พบกับเหล่าผู้นำ ผู้บริหาร ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ ที่จะมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้โลกธุรกิจและการลงทุนเปลี่ยนไป
 • Innovate: ได้เห็นเทรนด์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่จะเกิดกับเราในอนาคตอันใกล้จากผู้ประกอบการนวัตกรรมและนวัตกรรุ่นใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงโอกาสในทางธุรกิจ
 • Impact: ร่วมกันแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจของไทยไปข้างหน้า อันส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • Invest: เล็งเห็นปัจจัยสำคัญต่าง ๆ เพื่อขยายโอกาสให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการเงิน ในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน นำไปสู่การลงทุนที่ดีขึ้น และเพิ่มโอกาสให้เงินงอกเงยในเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ผ่านการมีส่วนร่วมในมิติการลงทุนด้วยคราวด์ฟันดิงในธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือก และตรวจสอบโดย Sinwattana Crowdfunding platform


หัวข้อเสวนาที่น่าสนใจ

 • Government Dialogue: Empowering Startups and SMEs, Government and Big Organizations Cultivating Talent, Building Capacity, and Driving Innovation for Economic Prosperity
 • A Deep Reflection for Thailand: Unlocking Opportunities by Acknowledging the Power of INSPIRE, INNOVATE, IMPACT, and INVEST for Startups, SMEs Growth, and Investors' Return
 • A Journey from Seed to Scale, Unlocking Growth Potential and Deep Diving into Startup Strategies with Tips and Tricks.
 • Innovation Unleashed, Startups & SMEs to Drive Business Transformation to Unlock Lucrative Investment Opportunities.
 • Digital & Media solutions for education, health, and financial inclusion in underserved communities, possibly transform to community development initiatives to drive positive impact and how to create shared value
 • The Rise of Alternative Investment Opportunities in Asia: Exploring Crowdfunding, Venture Capital, and Private Equity
 • Building a Strong Foundation for Startup Success to go Global
 • Driving Profits and Purpose; Impact-Oriented Accelerators and Incubators Fueling Startup Success and Sustainable Impact
 • NFTs: Revolutionizing Digital Ownership and Empowering Creativity
 • และอื่นๆอีกมากมาย

 

นอกจากผู้เข้าร่วมงานจะไขรหัสความสำเร็จโมเดลธุรกิจแห่งอนาคต และอิ่มอร่อยกับอาหารและเครื่องดื่มแล้ว ก็ยังพบกับสนุกกับกิจกรรมที่เรามอบให้แต่ละวันได้แก่ Pitching Stage, Investment Games, Business Matching, Investors Meet Investors, Global Cruise Networking, Thai Gastronomy Showcase, Happy Spirit Time พร้อมด้วยมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดังมากมาย

 

สำหรับ Workshop ที่จะเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ เราออกแบบมาเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับ Startups & SMEs ในทุกระดับซึ่งจะเจาะลึกหัวข้อต่างๆ ที่สำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ:

 • Business Branding โดย ดร. ศิริกุล เลากัยกุล ที่ปรึกษา GIXF 2023, Global Chair, Brand Creation & Marketing Wing แห่ง G100 ผู้อํานวยการประจําประเทศไทย แห่ง Sustainable Brands Thailand, ผู้ก่อตั้ง พอแล้วดี (PorLaewDee)
 • Basics of Marketing and Brand Strategy for Social Impact Entrepreneurs, โดย Dr. Tijs Timmerman, Utrecht University of Applied Sciences & Founding Partner at The Brand Faculty
 • Capital Structure & Valuation โดย คุณกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัวหลวงเวนเจอร์ส จำกัด
 • Impactful Investment Choice โดย Jones Liew, CEO and Founder of Global Wealth & Joy
 • Franchise Strategy โดย คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ (เซ็ธ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีโนซิส จำกัด
 • Unleashing your rebel talent: how to become a successful innovator, โดย Simone Van Neerven, Founder of reBELLA, Channel Consultant from the Netherlands
 • และอื่นๆอีกมากมาย

 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วม Workshop จะได้รับประสบการณ์ที่สร้างความรู้และทักษะในด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในธุรกิจ ทั้งจากเรื่องนวัตกรรมไปจนถึงการตลาด การสร้างแบรนด์ และการระดมทุน รวมถึงข้อมูลในการพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการตลาดและการสร้างแบรนด์ให้คุณแตกต่างในตลาด และเรียนรู้วิธีระดมทุนอย่างสำเร็จเพื่อสนับสนุนการเติบโต

ธุรกิจใดที่สนใจร่วมเข้าโครงการระดมทุน* หรือสปอนเซอร์งาน สามารถติดต่อมาที่อีเมล gixf@sinwattana.com หรือโทร 083-728-5585 (คุณฟาง)

💼 เปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ gixf.sinwattana.com

 

ซึ่งรายได้จากตั๋วทุกใบจะเป็นการสนับสนุน Sustainability Project: "Invest in Our Future, Plant a Tree Today Building a Greener World Together" 🌱 (จำนวนตั๋ว 1 ใบจะเท่ากับต้นไม้ 5 ต้น)

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ (สำหรับสื่อมวลชน):
 

โทรศัพท์ 083 728 5585

อีเมล์ gixf@sinwattana.com

เว็บไซต์ https://gixf.sinwattana.com

 

เกี่ยวกับ Global Investor Exchange Forum

“Global Investor Exchange Forum - GIXF” หรือ งานเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ มหกรรมการลงทุนระดับโลก เป็นเวทีที่รวมผู้นำอุตสาหกรรมทั่วโลก ทั้งผู้ประกอบการและนักลงทุน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการสร้างนวัตกรรม ความร่วมมือ และโอกาสทางการลงทุนผ่านกลไกคราวด์ฟันดิง โดยบริษัท สินวัฒนา คราวด์ฟันดิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีพันธกิจส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ เชื่อมโยงเครือข่าย และสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคม สิ่งแวดล้อม นำไปสู่การลงทุนที่ดีขึ้น เพื่ออนาคตและประโยชน์ที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจ SMEs Startup และทุก ๆ คน


*
🚀 SMEs และ Startups ที่สนใจระดมทุนโปรดอ่าน

คุณสมบัติของผู้ประกอบการ Startups และ SMEs ที่มีโอกาสสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1) ต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นมาแล้วอย่างน้อย 2-3 ปี

2) ดำเนินกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนด
3) ต้องเสนอแผนงาน โดยเฉพาะแผนการขยายธุรกิจสู่ตลาดโลกในระยะยาว

พร้อมรับข้อเสนอพิเศษ มากมาย อาทิเช่น

1) รับส่วนลดค่าธรรมเนียมมูลค่าสูงถึง 200,000 บาท ต่อบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติ

2) รับโอกาสทำงานร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ธุรกิจและการลงทุน เพื่อจัดทำแผนเส้นทางการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว
3) ประเมินมูลค่าธุรกิจ (Company Valuation) เพื่อความพร้อมสำหรับการระดมทุน ออกเสนอขายหลักทรัพย์ในรอบระดมทุน Crowdfunding
4) เปิดเสนอขายหลักทรัพย์ ผ่าน Sinwattana Crowdfunding เพื่อให้เกิดโอกาสของความร่วมมือและเข้าถึงแหล่งเงินทุน* และสิทธิ์เข้าร่วมออกบูธนำเสนอและเจรจาธุรกิจในงาน Global Investor Exchange Forum 2023 หัวข้อ “Bridging Thai Streets to Global Wall Street...Transitioning to the Future” ที่จะมีขึ้นในวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2566

 

*หมายเหตุ: ความสำเร็จจากการระดมทุนและการลงทุนจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนักลงทุน*

Location Details


Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River

LOCATION

300/1 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาธร Bangkok, 10120 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Sinwattana Crowdfunding

Sinwattana Crowdfunding เป็นผู้นำในการระดมทุนแบบ Equity Crowdfunding ในประเทศไทย โดยได้รับการอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SEC) ตั้งแต่ปี 2018 พวกเรามุ่งเน้นที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจในพื้นที่โดยการสร้างโอกาสให้กับบริษัทที่เปิดระดมทุนผ่านเครือข่ายพันธมิตร พวกเรามุ่งเน้นการขับเคลื่อนธุรกิจให้ยั่งยืนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ BCG, SDGs และ ESG วัตถุประสงค์ของเราคือการสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนทางเลือกนี้ได้ ตามความเชื่อของเราที่ว่า "Funding Together!" เพื่อช่วยเสริมสร้างธุรกิจให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนสู่ความสำเร็จและผลกระทบที่ดีอย่างยั่งยืน