GREEN NEIGHBOR Virtual Run Zipevent

GREEN NEIGHBOR Virtual Run

1 Aug - 30 Sep 2022
05:00 - 23:00 (UTC+7)
Online Event

Event Information


🌳 “GREEN NEIGHBOR Virtual Run”
🌲 ภารกิจสีเขียวครั้งใหม่ของ PROPERTY PERFECT
🌱 “ก้าว ปลูก กล้า” ชวนเดิน-วิ่งสะสมระยะทางออนไลน์
เพื่อเปลี่ยนเป็นต้นไม้ พิชิต 20,000 ต้น ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์
🪴 ทุกระยะทาง 10 ก.ม. เท่ากับ กล้าไม้ 1 ต้น เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน
โดยสามารถรับกล้าไม้จากเรา พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายหาด ณ วนอุทยานปราณบุรี
🎯โดยมีเป้าหมายในการปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 200,000 กิโลกรัมต่อปี (ต้นไม้ 1 ต้น ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 9-15 กิโลกรัมต่อปี)
🏡“ห่วงใยโลก เริ่มที่บ้าน” ภายใต้แนวคิด Green Neighbor ของพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟคมุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดให้กับทุกโครงการอยู่อาศัย ควบคู่กับการจัดกิจกรรมรักษ์โลกรณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีอย่างยั่งยืน
.
🏁ประเภทกิจกรรม
เดิน/วิ่งสะสมระยะทางทุก10กม.รับต้นไม้ฟรี
สะสมระยะทาง เดิน/วิ่ง เฉพาะการบันทึกจากโหมดออกกำลังกายเท่านั้น (ระยะทางเดินสะสมระหว่างวัน ไม่สามารถส่งผลได้)
.
📌สมัครได้ที่ : https://thai.fit/c/GNVR22
⏰ กำหนดการ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม : 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 2565
ช่วงเวลาทำกิจกรรม : 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 2565
ส่งผลการทำกิจกรรม : 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 2565
.
🎁 ลุ้นรับรางวัล เมื่อสะสมระยะทางเดิน-วิ่ง
✅ ครบระยะ 100 กม. : รองเท้าวิ่ง ADIZERO X ALLBIRDS 2.94 KG CO2E (จำนวน 2 รางวัล)
✅ ครบระยะ 50 กม. : PERFECT X UPCYCLING Tote Bag จากวัสดุรีไซเคิล *Limited Edition* (จำนวน 30 รางวัล)
✅ ครบระยะ 30 กม. : เหรียญที่ระลึก Green Neighbor จากวัสดุธรรมชาติ (จำนวน 500 รางวัล)
.
🌱ต้นกล้าสามารถรับได้ที่โครงการของ Property Perfect (PF) แล้วนำกลับไปปลูกที่บ้านได้ หรือกรณีที่ไม่สะดวกมารับ จะถูกรวมยอดที่ PF เพื่อส่งมอบให้พื้นที่วนอุทยาน
(กำหนดการเข้ารับ ให้รอติดตามประกาศที่หน้ากิจกรรม)
.
✒️ กฏกติกาการแข่งขัน
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องส่งผลเดิน-วิ่งของตนเองเท่านั้น
2. ต้องเป็นระยะทางจากการกดโหมดเดินหรือวิ่งเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ส่งผลระยะทางตลอดทั้งวัน
3. สามารถส่งผลเดิน-วิ่งได้มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับของที่ระลึกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ของที่ระลึกใหม่จะมีมูลค่าเทียบเท่าของที่ระลึกเดิม
5. บริษัทจะจัดส่งของที่ระลึกภายใน 60 วัน จากวันประกาศผลผู้โชคดี
6. การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
ผู้สมัครจะต้องแนบภาพหลักฐานเพิ่มเติม กรณี ทีมงานแจ้งขอภาพหลักฐาน อาทิ ภาพเส้นทางวิ่ง,​ความเร็วในการวิ่งแต่ละกิโลเมตร,​ ค่า Heart Rate ฯลฯ เพื่อใช้ใประกอบนการพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธผล ตามเหมาะสม
.
.
🧐การส่งผลกิจกรรมใน Thaifit 🔎
ให้ทำตามกระบวนการในคลิปตั้งแต่เริ่มเปิด Google Chrome หรือ Safari ค่ะ :
.
💌ช่องทางการติดต่อผู้จัดงาน
📩 Email : pf-club@pf.co.th
☎️ เบอร์โทร : 1375
.