"FRIENDS" Zipevent

"FRIENDS"

8 Jan - 28 Feb 2021
18:00 - 21:00 (UTC+7)
Kalwit studio & gallery

Event Information


     ลายเส้นของภาพพิมพ์ในแต่ละเส้นสามารถให้ความรู้สึกถึงความหนักแน่น มั่นคง ความเรียบง่าย ผ่อนคลาย หรือแม้แต่ความยุ่งเหยิงของลายเส้นที่ศิลปินสร้างขึ้นให้เกิดภาพอันสวยงามนั้น เปรียบได้กับอารมณ์ ความรู้สึกของความสัมพันธ์ ซึ่งแสดงออกถึงองค์ประกอบของความรักในรูปแบบต่างๆ

     นิทรรศการ Friends ศิลปินนำเสนอรูปแบบมุมมองความรัก สายสัมพันธ์แบบเพื่อนของผู้หญิง 2 คน โดยการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ความปรารถนา ความอ่อนโยน ความโรแมนติก และความสวยงามของผู้หญิงออกมาในอริยาบถต่างๆ ผ่านลายเส้นของภาพพิมพ์

     ไกรศักดิ์ จิรชัยสกุล มีความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะแกะสลักภาพพิมพ์ เมซโซทินต์ และ ดรายพอยต์ ศิลปินใช้เทคนิคการทับซ้อนของชั้นสีจนเป็นที่รู้จักในหลายประเทศ จึงทำให้เขาเริ่มสร้างผลงานเป็นภาพพิมพ์ร่องลึกทั้งแบบแม่พิมพ์เดียว และแบบทับซ้อนกัน 4 แม่พิมพ์ 4 สี ซึ่งสังเกตได้จากผลงานที่มีลักษณะเป็นลายเส้น  โดยจังหวะและความพริ้วไหวของเส้นนั้น ศิลปินเป็นคนกำหนดทิศทาง น้ำหนัก และสีสัน เพื่อสร้างความพิเศษในรายละเอียดของภาพด้วยตนเอง


Location Details


Kalwit studio & gallery

LOCATION

119/14 Ruamrudee soi 2, Wireless rd., Lumpini , Pathumwan Bangkok, 10330 Thailand

VIEW MAP