โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (รูปแบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2562 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Zipevent
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (รูปแบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2562 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Zipevent

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (รูปแบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2562 คณะครุศาตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

27 Apr 2020
12:30 - 15:00 (GMT+7)
Online Event
IT & Tech
Education
Job & Career

Event Information


 

ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
--------------------------------------------------------------
โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง


ทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้มีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

ในรูปแบบออนไลน์โดยการไลฟ์สดผ่านทาง

Page Facebook "โครงการปัจฉิมนิเทศคณะครุศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562"

ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น.

โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านระบบ KMUTT Event on the cloud เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป

 

กำหนดการโครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา (รูปแบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2562
(FIET Post Traing Project 2019)
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563

เงื่อนไขการรับชั่วโมงกิจกรรม
- นักศึกษาชั้นปีที่ 3-5 จะได้รับชั่วโมงกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 1 ครั้ง
- นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 สามารถนับเป็นชั่วโมงกิจกรรมได้ 3 ชั่วโมง
*หมายเหตุุ : ทำและส่งแบบประเมินท้ายงาน โดยจะต้องมีชื่อเข้างาน และชื่อในแบบประเมินควบคู่กันจึงจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม


Register


Select Ticket Type Status Price (THB)
Sales ended

ลงทะเบียน

ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 12.30 น.
และรับชมไลฟ์สดผ่าน Page Fcebook “โครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562” เวลา 13.30 น.

Sales until
27 Apr 2020 15:00

FREE

Sales until: 27 Apr 2020 15:00

Promo Code:Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) | KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เน้นการเรียนการสอน และงานวิจัย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก