Equity Forum เวทีนวัตกรรมท้องถิ่นร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา Zipevent
Equity Forum เวทีนวัตกรรมท้องถิ่นร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา Zipevent

Equity Forum เวทีนวัตกรรมท้องถิ่นร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

8 Jun 2020
08:30 - 12:00 (GMT+7)
Online Event
Education

Event Information


สถาบันพระปกเกล้า และ กสศ.
ขอเชิญชวนพี่น้องท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี ในหัวข้อ “เวทีนวัตกรรมท้องถิ่น ร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา” วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.30 น. ในงานประกอบด้วย
.
1. การเสวนา “บทบาทของท้องถิ่นกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” โดย ศ.วุฒิสาร ตันไชย นายประยูร รัตนเสนีย์ และนายสุภกร บัวสาย
.
2. เรื่องเล่า “นวัตกรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจากท้องถิ่น และการดูแลประชาชนทุกวัยในช่วงสถานการณ์ COVID-19 การเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและครอบครัวภายหลังสถานการณ์”
.
3. ร่วมชมและแชร์ผลงาน “แลกเปลี่ยนเรียนรู้” (เสวนาห้องย่อย) ประสบการณ์ทำงานด้านการจัดการศึกษาในพื้นที่ ให้กับเด็กเล็ก เด็กพิเศษ เด็กพิการ เด็กยากจน หลักสูตรท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศในระดับจังหวัด/ประเทศ และระบบสนับสนุนการศึกษา ฯลฯ
.
พิเศษสุด ๆ 💝 ทุกท่านที่สมัครและเข้าร่วมการสัมมนาจะได้รับ “หูฟังบลูทูธ” กว่า 600 เครื่อง และร่วมลุ้น “สมาร์ทวอช” (digital watch) อีก 20 รางวัล
.
ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมสัมมนา
.
1. สมัครที่ : http://equityforum2020.eef.or.th/ กดปุ่ม "ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน" กรอกรายละเอียดของท่านให้ครบถ้วน
.
2. ก่อนถึงวันงาน ทางผู้จัดงานจะส่งลิ้งค์เพื่อเข้าชมการสัมมนาครั้งนี้ให้ท่านผ่าน Email ที่ท่านลงทะเบียน
.
3. เมื่อถึงวันงาน ท่านสามารถรับชมได้ 2 ช่องทาง 1) ผ่านทาง PC เข้าไปที่เว็บไซต์ : http://equityforum2020.eef.or.th/ กดปุ่ม "เข้าร่วมงาน" 2) ผ่านทางแอปพลิเคชั่น ZOOM จากลิ้งค์ใน Email ที่ท่านได้รับ
.
มาร่วมรับความรู้และลุ้นของรางวัลไปด้วยกันครับ