เทคนิคการเขียนบรรณานุกรมและอ้างอิง EndNote Zipevent

เทคนิคการเขียนบรรณานุกรมและอ้างอิง EndNote

27 Jan 2021
13:00 - 16:00 (UTC+7)
Online Event

Event Information


     ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เทคนิคการเขียนบรรณานุกรมและอ้างอิง EndNote" มกราคม 2564 ผ่านโปรแกรม Cisco Webex meetings สนับสนุนโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการสมัครเข้าร่วม
ลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/CM-Libtraining เพื่อ รับลิงก์ในการดาวน์โหลดโปรแกรม Cisco Webex meeting และ Meeting Number
*** ผู้เข้าอบรมจำเป็นต้องมีเครื่อง Desktop PC (Windows/Mac) เพื่อติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex meeting ลงเครื่อง ***
คู่มือ webex สำหรับ นักศึกษา
https://muit.mahidol.ac.th/.../webex-meeting-student-thai... (Thai)
https://muit.mahidol.ac.th/vcf/webex-meeting-student-eng.pdf (Eng)
** ขอสงวนสิทธิ์สำหรับคณาจารย์ นักศึกษาปัจจุบันและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น **