งานประชุมวิชาการ 80 ปี กรมการแพทย์ “ทําดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต (Do Our Best for All) Zipevent

งานประชุมวิชาการ 80 ปี กรมการแพทย์ “ทําดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต (Do Our Best for All)

8 - 10 Jul 2022
09:00 - 18:00 (UTC+7)
Centara Grand and Bangkok Convention Centre at CentralWorld @22 Floors

Register


Sales ended

ลงทะเบียน (Register)

FREE

Sales until: 10 Jul 2022 18:00Location Details


Centara Grand and Bangkok Convention Centre at CentralWorld @22 Floors

LOCATION

999/99 Rama 1 Rd., Pathumwan Bangkok, 10330 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


กรมการแพทย์ (Department Of Medical Services)