Descendants of the fund  “Crowdfunding….ทุนนี้เพื่อเธอ” Zipevent

Descendants of the fund “Crowdfunding….ทุนนี้เพื่อเธอ”

27 Aug 2016
12:30 - 16:00 (UTC+7)
1st Floor Student Lounge, College of Management Mahidol University (CMMU)

Event Information


Descendants of the fund  “Crowdfunding….ทุนนี้เพื่อเธอ”

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

12.30 - 13.00 น.            ลงทะเบียนผู้ร่วมงาน

13.00 - 13.20 น.            กล่าวเปิดงาน

13.20 - 14.15 น.            Session 1:  The Successor Platforms and Experience Sharing from the Expert’s opinion

หัวข้อบรรยาย

  • Definition of Crowdfunding
  • Crowdfunding คืออะไร การระดมทุนอย่างไรให้ได้ผล
  • Introduction your start up
  • บรรยายที่มา วัตถุประสงค์ จุดเด่นขององค์กร
  • Keys to start up success
  • ปัจจัยที่ส่งผลให้ start up ประสบความสำเร็จ, ช่วงไหนยากที่สุดสำหรับ start up
  • Start up drives future work trends
  • แนวโน้มของ start up ในอนาคตมีการเติบโตไปในทิศทางใด

วิทยากรบรรยาย

Ruckdee – Crowdfunding นพ.คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์       เทใจดอทคอม – Crowdfunding คุณสุนิตย์ เชรษฐา

MEEFUND.COM  คุณณัฐวุฒิ เผ่าปรีชา                           Crowdfunding go live on TV คุณเอกศักดิ์ แดงเดช

14.15 - 14.30 น.         Q&A/ มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร

14.30 - 14.45 น.         พักเบรค (รับประทานของว่าง/ กิจกรรมบนเวที/Booth)

14.45 - 15.30 น.          Session 2: Start up vs Idea Generator’s Success Story and Pit Fall

หัวข้อบรรยาย

  • Introduction your start up
  • บรรยายที่มา วัตถุประสงค์ จุดเด่นขององค์กร
  • Reasons to select crowdfunding by idea generators
  • ทำไมถึงเลือกการระดมทุนโดยใช้ Crowdfunding มีจุดเด่นแตกต่างจากการระดมทุนด้วยวิธีอื่นอย่างไร
  • ช่องทางในการประชาสัมพันธ์, ตลาดในการทำ project การระดมทุน
  • Success story and Pit fall
  • ปัจจัยที่ส่งผลให้การระดมทุนโดยใช้ Crowdfunding ประสบความสำเร็จ
  • อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการระดมทุนด้วย Crowdfunding
  • New coming of idea generator
  • ทำไมถึงเลือกการเลือกระดมทุนโดยใช้ crow funding

วิทยากรบรรยาย

Dreamaker – Crowdfunding คุณเอกสิทธิ์ เดี่ยววณิชย์         

Flymetotaiwan.com – คุณกิจชรัตน์ นทีธำรงสุทธิ์                 

Musician – คุณอธิป เจริญชัยสกุลสุข

15.30 – 15.45 น.          Q&A/ มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร

15.45 – 16.00 น.         กิจกรรมบนเวที/ กล่าวปิดงาน

 

แนะนำวิธีการเดินทาง ดังนี้
1.เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS
ลงสถานีสนามเป้า ทางออกที่4 โดยมีรถตู้ของวิทยาลัยการจัดการฯ มารับ ณ บริเวณบันไดทางออกที่4 และนำส่งท่าน ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำหรับการเดินทางกลับ คณะผู้จัดงานเตรียมบริการรถตู้นำส่งผู้ร่วมงานสัมมนาไปยังรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามเป้า (โปรดสังเกตโลโก้ CMMU)
2.เดินทางโดยรถ TAXI
โดยแจ้งจุดหมายปลายทางกับพนักงานขับรถว่า วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ดินแดง ถนนวิภาวดีรังสิต โดยจะถึงก่อนกองดุริยางค์ทหารบกและโรงพยาบาลทหารผ่านศึก
3.เดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง
รถประจำทางสาย 24, 69, 92, 107, 129, 138, ปอ.24, ปอ.69, ปอ.92, ปอ.129 และ ปอ.138
4.เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
4.1ใช้ทางด่วนโดยลงทางด่วนขั้นที่1 ที่ดินแดง (ถนนวิภาวดีรังสิต) แล้วรีบชิดซ้ายทันทีไม่เกิน 150 เมตร ซึ่งมีสถานที่เป็นจุดสังเกตคือโชว์รูมเมอร์เซเดส-เบนซ์ และปั๊มน้ำมันเชลล์ และจะเห็นอาคารของวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ถัดไป
4.2ไม่ใช้ทางด่วนโปรดดูแผนที่ของวิทยาลัยการจัดการฯ หรือใช้ GPS นำทาง โดยระบุพิกัด 13.768855, 100.549886

 


Register


Sales ended

ลงทะเบียน

FREE

Sales until: 27 Aug 2016 16:00Location Details


1st Floor Student Lounge, College of Management Mahidol University (CMMU)

LOCATION

69 Viphawadee Rangsit Road Samsennai, Phayathai District Bangkok, 10400 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


CMMU SIE Seminar Series#6

To develop professional and socially responsible managers through original research and industry engagement activities.