Data Driven Digital Transformation Zipevent

Data Driven Digital Transformation

6 - 22 Jul 2021
13:30 - 16:00 (UTC+7)
Online Event

Event Information


            

        หลายๆคนอาจสับสนกับคำว่า “Digital Transformation” คืออะไร เพราะบางครั้งคำนี้อาจทำให้หลายคนเข้าใจผิดว่าคือเทคโนโลยี บางคนก็ไปสับสนกับการลงทุนเชิงเทคโนโลยีไอที จริงๆแล้ว เทคโนโลยีดิจิทัลอาจไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจอะไรเลยก็ได้ ถ้าเราไปโฟกัสในเรื่องของเทคโนโลยีคือพยายามทำ “Technology Digital Transformation” ที่เน้นแค่การทำ Platform แต่สิ่งที่ควรทำคือเราต้องไปโฟกัสที่ “Data Driven Digital Transformation” กล่าวคือการวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูล เพราะการใช้เทคโนโลยีตามลำพังไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้มากนัก แต่สิ่งที่อาจสร้างคุณค่าขึ้นมาได้คือการทำ Insight ในข้อมูลต่างๆอาทิเช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลตลาด หรือข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค

        การทำ Digital Transformation จึงไม่ใช่เริ่มที่การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆ หรือเพียงแค่การหาเครื่องมือดิจิทัลมาช่วยในการทำงาน โดยไม่ใส่ใจในเรื่องของ Data แต่สิ่งที่ควรทำไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีตามลำพังแต่เป็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอย่างไรเพื่อที่จะตอบโจทย์เรื่อง Data จะเก็บ Data อย่างไร จะประมวลผล Data อย่างไรเพื่อให้สามารถเข้าใจ Insight และมี Information ในการจะเปลี่ยนแปลงธุรกิจได้ ซึ่งอาจรวมไปถึงการนำมาใช้ในด้าน AI และ Machine Learning เพื่อตอบโจทย์เรื่องของอุตสาหกรรม 4.0

        หลักสูตร Data Driven Digital Transformation จึงเป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นที่จะช่วยเติมเต็มความรู้ความเข้าใจและสร้างประโยชน์ให้แก่ท่านในการที่จะ …

 1. เข้าใจความหมายของ Digital Transformation
 2. แนวทางการทำ Data Driven Digital Transformation ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ทางด้านข้อมูล ไปจนถึงขั้นตอนการปฎิบัติ และปรับองค์กรสู่ Data Driven Organization
 3. เข้าใจความหมายของ AI และ Machine Learning กับการนำไปใช้ในการทำ Digital Transformation
 4. กรณีศึกษา ของการทำ Data Driven Digital Transformation

 

เนื้อหาหลักสูตร

Session 1 : Introduction to Digital Transformation
ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

 • ความหมายของ Digital Transformation
 • การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
 • เทคโนโลยีดิจิทัลกับการปรับเปลี่ยนของธุรกิจ
 • ความหมายของอุตสาหกรรม 4.0
 • การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

Session 2 : Data - Driven Digital Transformation
รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

 • Mega Trends
 • Big Data Trends
 • Why Data Digital Transformation not Technology Digital Transformation ?
 • Data Driven Digital Transformation Use Cases.

Session 3 : Builiding Data Strategy
รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์

 • What is Data Strategy ?
 • Why Is Data Strategy Important ?
 • How to Build a Data Strategy ?
 • Data Strategy Canvas
 • Example : Data Strategy in Various Companies.

Session 4 : Data Driven Marketing 5.0
คุณปฐม อินทโรดม

 • Online-to-Offline Business Models
 • Online Business Models
 • Marketing 5.0: Data Driven
 • Data Driven Innovation
 • Success stories in various industries.

Session 5 : Building Data Driven Organization
คุณศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ

 • What is Digital culture ?
 • What is Data driven organization ?
 • Data maturity model
 • How to build a data culture Organization ?

Session 6 : AI Strategy for an Orgainsation
ผศ.ดร.จิรพันธ์ แดงเดช

 • What exactly is Artificial Intelligence (AI) ?
 • How AI works ? (a classical view, not just doing data analytics)
 • AI and Data relationship.
 • How can AI be applied in businesses ?
 • From a management perspective, overview of what you have to do, if you want to use AI as one of your strategic tools ?

 

ผู้ที่เหมาะเข้าอบรม

 • ผู้บริหารขององค์กร CEO, CIO, CFO, CTO
 • ผู้บริหารด้านไอทีของหน่วยงาน
 • ผู้บริหารด้านอื่นๆของหน่วยงานที่สนใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทีมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
 • ผู้สนใจทั่วไป

 

รูปแบบการอบรม

 • Interactive Online ด้วยโปรแกรม Zoom

 

ระยะเวลาอบรม

 • การอบรมออนไลน์ 6 ครั้ง ครั้งละ 2.5 ชั่วโมง (13:30 - 16:00)

 

กำหนดการอบรม

 • วันอังคาร ที่ 6 ,13 ,20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.
 • วันพฤหัสบดี ที่ 8 ,15 ,22 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น.

 

 

Accepted payments


Credit/Debit Card

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Over the counter / Bank Channels (Internet Banking/ATM)

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Register


Sales ended

Register

14,900.00 THB / Ticket

Sales until: 05 Jul 2021 23:59Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


IMC Institute

ศูนย์รวมข้อมูลเชิงวิชาการ ให้คำปรีกษา และจัดหลักสูตรอบรมทางด้านไอที