Data Day : Connect for Better Insights Zipevent

Data Day : Connect for Better Insights

23 Sep - 1 Oct 2023
09:00 - 18:00 (UTC+7)
Online Event & K Building

Event Information


(VDO Rerun) Data Day : Connect for Better Insights

.

🚀คนที่สนใจพัฒนาสกิลด้าน Data ห้ามพลาด !! เจอกันที่งาน Conference ด้าน Data ที่รวมสปีกเกอร์ระดับเทพกว่า 10++ ท่าน ที่จะมาแชร์มุมมองแบบไม่กั๊ก พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษอีกมากมาย

.

งานจัดขึ้นในรูปแบบ Online ผ่านแพลทฟอร์ม Airmeet ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2023 เวลา 9.00 - 18.00 น.

 

 

Agenda ในวันออนไลน์มีอะไรบ้าง ? น่าสนใจขนาดไหน ?​

.

และนี่เป็นเหตุผลที่คุณไม่ควรพลาดงานนี้

.

Highlight หลัก ๆ ในงานนี้ คือ

💎 Speaker 10 ท่าน ++ สาระเต็ม ๆ และหลากหลายสาขา หาฟังจากที่อื่นไม่ได้ง่าย ๆ

💎 ได้ Benefits ต่าง ๆ จาก Partners เช่น 

 • ส่วนลดคอร์สออนไลน์จาก Skooldio 20% 
 • ส่วนลด SIESTA HEAD SPA AND SALON 30% 
 • สิทธิเข้าร่วมเวิร์คช็อปจาก datascale ฟรี 30 ที่นั่ง 

💎 สามารถรับชม Rerun ได้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2566 - 31  มกราคม 2566

 

*หมายเหตุ ยิ่งสมัครเร็วเท่าไหร่ ยิ่งมีโอกาสได้ Benefits จาก Partners มากเท่านั้น

 

ติดต่อได้ที่

อีเมล : Gangconnecter@gmail.com

Tel : 0859739292 (แจน)

อ่านรายละเอียด Event Privacy Notice เพิ่มเติมได้ที่นี่

 


Restriction & Event Admission Policy


ประกาศความเป็นส่วนตัวงาน Data Day 

 

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อธิบายถึงวิธีการที่ Gangs Connector เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรม งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า หรืองานสัมมนาของเรา เราจะดำเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 

ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมหรือรับเอาข้อมูลประเภทต่างๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ข้อมูลที่ระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งงาน ประสบการ์ทำงาน ประวัติการทำงาน การศึกษา หรือเอกสารระบุตัวตนที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นต้น
 • ความสนใจ เช่น ข้อมูลที่ระบุความสนใจของท่าน เป็นต้น
 • ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ท่านรู้จักเราได้อย่างไร ความต้องการของท่านในการรับข้อมูลทางการตลาดจากเรา พันธมิตรทางธุรกิจ และรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ต้องการ เป็นต้น
 • ข้อมูลอื่นๆ : ไลน์ไอดี (LINE ID) ไอดี Facebook (Facebook ID) Google (Google ID) ข้อมูลกล้องวงจรปิด และการบันทึกวีดีโอ รูปถ่าย รูปภาพและเสียงที่บันทึก ณ สถานที่ของเรา หรือสถานที่อื่นๆ ที่เราจัดกิจกรรม นิทรรศการ และงานแสดงสินค้า รวมถึงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อมูลอื่นใดที่ท่านได้นำส่งให้แก่เรา เป็นต้น

 

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เราจะเก็บรวบรวมก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้ง

 

วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 • เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า หรืองานสัมมนา
 • เพื่อเปิดเผยให้แก่พันธมิตรของเราติดต่อสื่อสาร สัมภาษณ์งาน ว่าจ้าง เสนอผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อติดต่อท่านในการสื่อสารการตลาด และนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อแจ้งสิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขาย การเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเรา รวมทั้งเพื่อนำเสนอสินค้าหรือการบริการต่าง ๆ ที่ท่านอาจให้ความสนใจผ่านช่องทางการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา เช่น ข้อความ SMS Line Facebook อีเมล เป็นต้น
 • เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทำการตลาด และรายงานกิจกรรม สำหรับนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้า ที่ท่านเข้าร่วมหรือจะเข้าร่วม
 • เพื่อระบุตัวตนและตอบสนองคำร้องขอของท่าน
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการดำเนินกิจกรรมของเรา
 • เพื่อปรับปรุง พัฒนา และรักษาคุณภาพการให้บริการของเรา
 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญากับท่านภายใต้สัญญาใด ๆ ที่เรามีกับท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นก่อนการเข้าทำสัญญาดังกล่าว
 • เพื่อดำเนินการตามกฎหมายระหว่างเรา และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อการใช้อำนาจรัฐที่บังคับใช้กับเรา
 • เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องผลประโยชน์ตามกฎหมายของเราที่จำเป็นและสามารถทำได้ตามกฎหมาย เช่น การตรวจจับ ป้องกัน และตอบโต้ข้อเรียกร้องการทุจริต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
 • เพื่อป้องกันหรือยับยั้งซึ่งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และสุขภาพของท่าน
 • เพื่อประโยชน์สาธารณะในการคุ้มครองลูกค้า หรือบุคคลอื่น ๆ ในสถานที่ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นภายใน 2 ปี นับตั้งแต่ได้รับข้อมูลจากท่าน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหากเราจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวข้อง

 

บุคคลใดที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ พันธมิตรทางธุรกิจของเรา ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย 

 

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยังประเทศอื่น ซึ่งอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกันกับประเทศไทย อย่างไรก็ตามเราจะทำให้มั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้กระทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดแล้วก่อนจะดำเนินการโอน

 

การแจ้งข่าวสารและประชาสัมพันธ์

เราอาจส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์หรือแจ้งจดหมายข่าวสารไปยังอีเมล ข้อความ SMS ของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอกิจกรรม งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานสัมมนาของเรา หรือข่าวสารที่น่าสนใจให้กับท่าน หากท่านไม่ต้องการรับการติดต่อสื่อสารจากเราอีกต่อไป ท่านสามารถแจ้งขอถอนความยินยอมผ่านช่องทางการติดต่อที่เราได้กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้

 

ท่านมีสิทธิอะไรในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทของท่านที่เรามี ระงับและ/หรือคัดค้านกิจกรรมบางประเภทที่เรามีและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากเราได้ดำเนินการใดโดยความยินยอมของท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได้ แต่เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่ท่านได้อย่างเต็มที่ ท่านอาจมีสิทธิร้องขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านได้อย่างไร และยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่บังคับใช้

 

โดยท่านสามารถใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เรา ตามรายละเอียดท้ายประกาศฉบับนี้ เราจะแจ้งผลการดำเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอใช้สิทธิจากท่านตามวิธีการที่เรากำหนดไว้

 

การติดต่อเรา

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเราที่

 

Gangs Connector 

อีเมล : gangsconnector@gmail.com 

Facebook page: Gangs ConnectorLatest Update: 27 Jul 2023 11:03:04

Accepted payments


QR Payment

Zipevent_payment Zipevent_payment

Credit/Debit Card

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Register


Recording - Online session

990.00 THB

Sales ended

Inclusions:

 • สามารถรับชม Rerun ได้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2566 - 31 มกราคม 2566
 • Ticket for 1 Guest on Recording - Online Session
 • Access to exclusive deals e.g. discount from partners
 • The ticket purchases are not refundable or redeemable for cash

Sales until: 31 Oct 2023 23:59

Recording - Online session + Offline

3,290.00 THB

Sales ended

Inclusions

 • สามารถรับชม Rerun ได้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2566 - 31 มกราคม 2566
 • Ticket for 1 Guest on 1 Guest on Recording - Online Session and Offline Networking event on Sunday, 1st Oct 2023 at 1:00 P.M. - 4:00 P.M.
 • Access to exclusive deals e.g. discount from partners
 • Free flow food and drinks at Offline Networking Event
 • A chance to win both event’s lucky draw prizes at Offline event
 • The ticket purchases are not refundable or redeemable for cash

Sales until: 30 Sep 2023 23:59

Offline Only

2,500.00 THB

Sales ended

Inclusions:
• Ticket for 1 Guest on 1 Guest on Offline Networking event on Sunday, 1st Oct 2023 at 1:00 P.M. - 4:00 P.M.
• Access to exclusive deals e.g. discount from partners
• Free flow food and drinks at Offline Networking Event
• A chance to win both event’s lucky draw prizes at Offline event
• The ticket purchases are not refundable or redeemable for cash

Sales until: 30 Sep 2023 23:59Location Details


Online Event & K Building

LOCATION

188, 72 Soi Chula 20, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok 10330 Bangkok, 10330 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Gang Connecter