งานพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ (DIA by DGA)  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 Zipevent

งานพิธีเปิดและปฐมนิเทศ โครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ (DIA by DGA) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

17 Aug 2019
08:00 - 13:00 (UTC+7)
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล

Event Information


       

          นวัตกรรม และเทคโนโลยี คือ ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนโลก ทั้งเศรษฐกิจ การใช้ชีวิต รวมไปถึงการให้บริการของภาครัฐ  โดยรัฐบาลมุ่งมั่นวางรากฐานเศรษฐกิจไทย สู่ “เศรษฐกิจดิจิทัล” เพื่อให้เทคโลยีดิจิทัล สร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วน ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ สร้างเครือข่ายระหว่างองค์กร ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ปริมาณข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเครื่องมือที่จะใช้บริหารจัดการกับข้อมูลเหล่านี้ ในรูปแบบ Application เพื่อต่อยอดและพัฒนา สู่การใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

           จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการประกวดการพัฒนานวัตกรรม ด้วยข้อมูลเปิดภาครัฐ เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2557 ที่เปิดโอกาสนิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการ ได้ส่งไอเดียการพัฒนา Application เพื่อพัฒนาการให้บริการภาครัฐและหลายผลงานจากการประกวดถูกนำไปต่อยอด เพื่อพัฒนาเป็น Application ออกมาใช้งานจริง* ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้นทุกปีทำให้เกิดการยกระดับการให้บริการภาครัฐ สร้างและส่งเสริม Start up รุ่นใหม่  ให้ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

           ปี 2562 จึงเป็นอีกก้าวหนึ่งของการต่อยอดความสำเร็จทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมา สู่โครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 หรือ "Thailand Data Innovation Awards 2019,DIA by DGA" โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับดูแล ของนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันสนับสนุนให้เกิดโครงการดังกล่าวนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้วยข้อมูลเปิด ในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง และเกิดความตื่นตัวในการผลิตและพัฒนาผลงานที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐและภาคประชาชน ในการใช้งานบริการรัฐบาลดิจิทัล

           โดยผลงานจากการประกวดจะนำมาต่อยอดให้เกิดการบริการขึ้นจริง เพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตประชาชนสะดวกสบายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สพร. ได้น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งนำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการพัฒนาประเทศ มาเป็นหลักในการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้

 

     

ในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย

  • แนะนำโครงการ DIA by DGA และการเตรียมตัวของผู้ผ่านการคัดเลือก
  • งานเสวนา “ความสำคัญของข้อมูลเปิดภาครัฐในรัฐบาลดิจิทัล และคุณภาพชีวิตที่ดี
  • งานเสวนา แรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ Startup อย่างมืออาชีพ
  • สร้างพลังการวิเคราะห์ข้อมูลเพียงปลายนิ้วของคุณ
  • พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย โครงการ DIA by DGA จำนวน 20 ทีม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ 10 ทีม และนักศึกษา 10 ทีม และทีมที่ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน โครงการ AODP รวมทั้งหมด 40 ทีม
  • ลุ้นรับรางวัลท้ายงาน Microsoft Surface GO และรางวัลอื่น ๆ มากมาย

 

พบกันวันที่ วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 - 13.00 น.

ณ ห้อง พิมานสยาม ฮอลล์ ชั้นที่ 29 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล

 


Register


Sales ended

ผู้สนใจเข้าร่วมงาน

FREE

งานพิธีเปิดและปฐมนิเทศ DIA by DGA

Sales until: 16 Aug 2019 18:00Location Details


โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล

LOCATION

ห้อง พิมานสยาม ฮอลล์ ชั้นที่ 29 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุแขวงลุมพินี เขตปทมวัน กรุงเทพมหานคร Bangkok, 10330 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)

พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการให้ บริการหรือ แอปพลิเคชันพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัล