งานสัมมนา “ยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลไทยสู่เวทีระดับสากล" Zipevent

งานสัมมนา “ยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลไทยสู่เวทีระดับสากล"

1 Nov 2018
08:00 - 13:00 (UTC+7)
โรงแรม เดอะสุโกศล

Event Information


ลงทะเบียน

แผนที่โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

 

การเดินทาง

  • รถยนต์ส่วนตัว
  • รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพญาไท ทางออก ๔
  • รถไฟฟ้า Airport Link สถานีพญาไท

 “หากท่านมีความประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณภัทรานุจ แสงจันทร์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๙ ๙๗๙๙ ต่อ ๑๑๑๓ คุณบดีวุฒิ อูริยา หมายเลข โทรศัพท์ ๐ ๒๖๔๙ ๙๗๙๙ ต่อ ๒๐๐๗ และคุณอาภาภัทร ฉันทศิริวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๑๐๖ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dg_survey@dga.or.th”)

ลงทะเบียน


Register


Walk in

FREE

Sales ended

Sales until: 01 Nov 2018 13:00Location Details


โรงแรม เดอะสุโกศล

LOCATION

477 ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพ, พญาไท Bangkok, 10400 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Custom Asia

We find out the truth about consumer needs, and translate them into useful ideas & strategies for product, service, and brand development.