Creative Talk Action 2019 : Complete Journey to Magnetic Content Marketing Zipevent

Creative Talk Action 2019 : Complete Journey to Magnetic Content Marketing

30 May - 15 Jun 2019
10:00 - 17:15 (UTC+7)
AIS D.C.

Event Information


CREATIVE TALK ACTION! 2019
“Complete Journey to Magnetic Content Marketing”

กลับมาอีกครั้งกับ Class Learning by Doing
เพราะ “การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือการลงมือทำ”
ให้คุณได้เรียนรู้และทำจริงอย่างเข้าใจไปกับวิทยากรที่รู้จริง
ในหัวข้อ “Complete Journey to Magnetic Content Marketing”

 

การสร้าง ‘คอนเทนต์ที่ดี’ เพียงแค่เนื้อหาดีน่าสนใจนั้น
ยังไม่เพียงพอหากตัวคอนเทนต์เองต้องสามารถ
“ทำงานเชิงการตลาดได้”

คำว่าทำงานได้หมายถึง ตัวคอนเทนต์ต้องสามารถสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย สามารถโน้มน้าว
ให้ความรู้ ให้ข้อมูลเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการตลาดที่แบรนด์ต้องการ นอกจากนี้ความสามารถของคอนเทนต์
ต้องวัดผลได้อย่างชัดเจนเพื่อนำไปพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคต

Creative Talk Action! 2019
จึงสร้างหลักสูตรเพื่อการสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพ
โดยผู้เรียนจะได้เรียนและ Workshop

เต็มรูปแบบครบทั้ง Journey ภายใต้ชื่อ
“Complete Journey to Magnetic Content Marketing”

ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเริ่มต้นด้วยการโฟกัสที่เป้าหมาย
เรียนรู้วิธีการตั้งกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้อง
รู้จักกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง รวมถึงการวางแผน
เพื่อวัดผลและการวางโครงสร้าง
เพื่อให้แน่ใจว่าคอนเทนต์นั้น
จะสามารถสะกดคนดูให้คล้อยตาม

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้อย่างถูกต้อง
เพื่อสร้างคอนเทนต์ที่ไม่ใช่แค่ดีและน่าสนใจ แต่ต้องเป็นคอนเทนต์ที่ “ทำงานได้”

 

โดยทั้งหมดนี้เราได้รวบรวมมืออาชีพมาเป็นผู้สอน
มืออาชีพผู้อยู่เบื้องหลังการสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพมากมาย ไม่ว่าจะเป็น...

1.) คุณสโรจ เลาหศิริ - Chief Marketing Officer และผู้ร่วมก่อตั้ง Rabbit’s Tale
ดิจิทัลเอเจนซีที่ได้รับรางวัลระดับเอเชีย ดูแลเรื่องกลยุทธ์และการตลาดให้กับแบรนด์ดังมากมาย
คว้ารางวัลทางด้านการตลาดมานับไม่ถ้วน
นอกจากนี้ยังเป็น Columnist ให้ The Standard
ในคอลัมภ์ Marketing Decoder และ เจ้าของเพจ สโรจขบคิดการตลาด


2.) คุณณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์ - Head of Marketing & Development จาก GroupM
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและนักวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคแบบเจาะลึก
ให้กับแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมากว่า 15 ปี ปัจจุบันคุณณีวดำรงตำแหน่งผู้บริหารแผนกพัฒนา
และการตลาดให้กับ กรุ๊ปเอ็ม กลุ่มบริษัทตัวแทนการวางแผนสื่อโฆษณาระดับโลกของ ดับบลิวพีพี

ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมาผลงานของคุณณีวได้รับการยอมรับผ่านเน็ตเวิรค์โฆษณาระดับโลกอย่าง
แมคแคน ออมนิคอม และฮาวาส ทั้งในเอเชียแปซิฟิก ยุโรปและตะวันออกกลาง รวมถึงทวีปอเมริกาเหนือ


นอกจากนั้นยังเป็นหนึ่งในผู้จัดทำสรุปภาพรวมประจำปีของตลาดออนไลน์รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภค
ในสื่อดิจิทัลของประเทศไทยภายใต้ชื่อ Thailand Digital Playbook มาตั้งแต่ปี 2013

ผู้ร่วมบรรยาย คุณแพน จรุงธนาภิบาล - ผู้เชื่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
และเจ้าของผลงาน Thailand Digital Playbook 2019 จาก กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย)


3.) คุณทิพย์วัลย์ คงประพันธ์ - COO จาก Jeban.com
หัวเรือใหญ่ในการสร้างกลยุทธ์เพื่อสื่อสารกับกลุ่ม Beauty Community ที่มีผู้ติดตามกว่าล้านคน ด้วยประสบการณ์กว่า 8 ปี จาก online Content Editor สู่ Digital Communication Strategist  

นอกจากนั้นยังมีประสบการณ์การเป็นนักข่าวและบรรณาธิการข่าวออนไลน์รุ่นบุกเบิกกว่า 10 ปีที่ MGR Online ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์วิธีการนำเสนอข่าวแนวใหม่ เพื่อให้ตอบโจทย์ผู้อ่านที่กำลังเปลี่ยนพื้นที่และพฤติกรรมในการเสพข้อมูลออนไลน์


4.) คุณณัฐกรณ์ รัตนชัยสิทธิ - ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท Predictive
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Analytics และ User Experience ด้วยประสบการณ์กว่า 19 ปี ในการวิเคราะห์ข้อมูลระดับมืออาชีพให้คำปรึกษากับหลายบริษัทโฆษณาในประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย นอกจากนั้นยังเป็น Google Marketing Platform Certified Partner ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจาก Google
และยังเป็นอาจารย์ประจำวิชา Performance Marketing หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และเป็นหนึ่งในผู้เขียน Marketing Oops! Insider อีกด้วย


5.) คุณขจร เจียรนัยพานิชย์ - Founder จาก MangoZero.com
แม่ทัพใหญ่ของ MangoZero ผู้มีประสบการณ์ด้านการทำ Digital Content มากว่า 10 ปี  ผู้ร่วมสร้างสรรค์เพจคุณภาพในเครืออย่าง MangoZero, Thumbsup, ParentsOne, RAiNMaker, GG2 เป็นผู้ก่อตั้งเว็บ MacThai และเป็น Blogger ที่มีผู้ติดตามกว่า 6 แสนคน


6.) คุณชญาน์ทัต วงศ์มณี - VP Content Management จากธนาคารไทยพาณิชย์
หรือ ท้อฟฟี่ แบรดชอว์ นักเขียน คอลัมนิสต์และนักสัมภาษณ์ จากสำนักข่าวออนไลน์ The Standard,
เจ้าของเพจ “ท้อฟฟี่ แบรดชอว์” และพิธีกรรายการ Podcast “I hate my job” หนึ่งในผู้ที่สร้างสรรค์คอนเทนต์ได้อย่างเข้มข้น น่าสนใจ และมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างโดดเด่นโดนใจคนรุ่นใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายในการทำคอนเทนต์เพื่อให้คนอ่านเก่งกว่าตัวเขา

-------------------------------------------------

Objectives

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ Magnetic Content หรือการทำคอนเทนต์ที่มีแรงดึงดูดเชิงการตลาด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเรียนรู้ทั้งกระบวนการตลอดครบทุก Journey ไม่ว่าจะเป็น

 • การค้นหาและรู้จักกลุ่มเป้าหมาย (Audience Insights)
 • การค้นหาและรู้จักแบรนด์ของตัวเอง (Brand Insights) และสื่อสารกับลูกค้าได้ถูกต้องผ่าน Customer Experience Map
 • การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การวางแผนเพื่อการวัดผล ความสามารถของตัวคอนเทนต์
 • การสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ทรงอนุภาพ สามารถดึงดูดเป็น Magnetic Content และทำงานเชิงการตลาดได้


-------------------------------------------------

Creative Talk Action!
“Complete Journey to Magnetic Content Marketing”
ประกอบด้วยการเรียนทั้งหมด 6 ครั้ง 3 ขั้นตอน


ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างคอนเทนต์
ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนแต่ละคลาสได้ หรือ
เลือกเรียน Complete Journey ทุกคลาส
เพื่อศึกษาโครงสร้างและขั้นตอนการสร้างสรรค์
“Magnetic Content Marketing”
ในราคาพิเศษได้เช่นกัน

 

Action #1
Opportunities from the Insights

คลาสนี้จะทำให้คุณได้เรียนรู้วิธีการหาสองสิ่งที่สำคัญ
ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง Magnetic Content
หรือคอนเทนต์ที่ดึงดูด นั่นคือการค้นหา
Audience Insights
และ Brand Insights
การใช้ประโยชน์จาก “ข้อมูลเชิงลึก”
เพื่อเข้าใจจุดประสงค์ของการทำคอนเทนต์
และสร้างคอนเทนต์ให้เหมาะกับเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

DAY 1:
Step by Step to Audience Insight Discovery

(วันพฤหัสที่ 30 พฤษภาคม 2562)

โดย คุณสโรจ เลาหศิริ  Chief Marketing Officer และผู้ร่วมก่อตั้ง Rabbit’s Tale
ดูแลเรื่องกลยุทธ์และการตลาดให้กับแบรนด์ดังมากมาย คว้ารางวัลทางด้านการตลาดมานับไม่ถ้วน Columnist “Marketing Decoder” ให้ The Standard และ เจ้าของเพจ สโรจขบคิดการตลาด

มีคนจำนวนไม่น้อยที่เริ่มต้นทำคอนเทนต์โดยที่ไม่รู้ว่าผู้ที่จะเสพคอนเทนต์นั้นเป็นใคร การสร้างสรรค์ผลงานที่ปราศจากเป้าหมายก็ไม่ต่างกับการเดินทางที่มองไม่เห็นจุดสิ้นสุด อย่างไรก็ตามนอกจากเราจะต้องกำหนดเป้าหมายแล้วสิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั่นคือการได้ “รู้จักเป้าหมาย”

คุณสโรจจะพาผู้เรียนไปค้นหาและทำความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมายเชิงลึก หรือ Audience Insights
เพื่อทำให้สามารถมองเห็นเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 • ทำความเข้าใจ Audience Insight ที่ดี ที่จะนำไปสร้าง Content ที่โดน
 • การหา Insight ของผู้บริโภคด้วยวิธีการต่างๆ และเทคนิคที่นำไปใช้ได้จริง
 • การวาง Insight ผู้บริโภค ให้เข้ากับ Consumer Decision Journey ของยุคดิจิทัล ที่จะทำให้เห็นโอกาสและช่องว่างของแบรนด์
 • Workshop ลงมือวาง Insight บน Consumer Journey ที่จะทำให้คุณเห็นภาพมากขึ้น

DAY 2:
From Brand Insights to Effective Communication

(วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562)

คุณณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์ Head of Marketing & Development จาก GroupM
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและนักวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคแบบเจาะลึก
ให้กับแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมากว่า 15 ปี

ผู้ร่วมบรรยาย คุณแพน จรุงธนาภิบาล
ผู้เชื่ยวชาญด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและเจ้าของผลงาน
Thailand Digital Playbook 2019 จาก กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย)

อีกหนึ่งความท้าทายในการวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารนอกจาก Audience Insights ก็คือการค้นหาและ
ทำความเข้าใจกับ Brand Insights และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมายและแบรนด์อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยคุณณีวและคุณแพนจะโฟกัสไปที่การค้นหาคุณค่าของแบรนด์ (Brand Value)
ที่เชื่อมโยงกับความต้องการของเป้าหมายในเชิงลึก การสร้างแยกแยะวัตถุประสงค์ของแบรนด์ผ่าน
Consumer Journey หรืด Engagement Platforms การเข้าใจหน้าที่ในการใช้แพลตฟอร์ม
การสื่อสารผ่านการสร้าง Brand Value Canvas และ Consumer Engagement Journey
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงประสิทธิภาพและพลังของการสื่อสารระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค

 • Brand/Consumer Engagement - the overview
 • Why it's happening
 • Engagement Platforms
 • Workshop: Setting Up Your Brand Value Canvas
 • Workshop: Brand Insights, Customer Experience MapAction #2
Power of Communication and Measurement

การทำคอนเทนต์ที่ดีสื่อสารได้โดนใจนั้นถือว่า
ประสบความสำเร็จเพียงแค่ครึ่งเดียว

สิ่งสำคัญของคอนเทนต์ยุคใหม่ที่มองข้ามไปไม่ได้เลย
อีกอย่างนั้นคือ “การวัดผล” เพื่อจะได้รู้ว่า
สิ่งที่เราสื่อสารนั้นตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
และทำงานเชิงการตลาดได้ตามที่วางแผนไว้หรือไม่
เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

คลาสนี้จะทำให้คุณได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการสื่อสารและ
วัดผลตั้งแต่สื่อสารอย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายสนใจ
และดึงดูด รวมถึงการวัดผลอย่างไรเพื่อการสื่อสาร
นั้นเกิดประโยชน์สูงสุด

DAY 1:
Effective Way of Communication

(วันพฤหัสที่ 6 มิถุนายน 2562)

โดย คุณทิพย์วัลย์ คงประพันธ์  COO จาก Jeban.com หัวเรือใหญ่ในการสร้างกลยุทธ์
เพื่อสื่อสารกับกลุ่ม Beauty Community ที่มีผู้ติดตามกว่าล้านคน

แม้ว่าคุณจะรู้จักกับกลุ่มเป้าหมาย แต่ก็ใช่ว่าจะสามารถสื่อสารอะไรก็ได้ออกไปแล้วจะหวังให้ประสบผลสำเร็จได้
การทำความรู้จักนั้นยังไม่พอ แต่ต้อง “เข้าใจ” ในพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายด้วย
โดยเฉพาะเมื่อต้องทำการสื่อสารกับคนจำนวนมาก

ในคลาส Effective Way of Communication นี้ คุณทิพย์วัลย์ คงประพันธ์ COO จาก Jeban
จะนำประสบการณ์ที่ได้จากการดูแลคนใน community เว็บไซต์ Jeban.com ที่มีผู้ติดตามมากกว่าล้านคน
มาแบ่งปันและให้คุณได้เรียนรู้วิธีการคุยยังไงให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการดูแลและจัดการคนจำนวนมากได้

 • รู้จักฉัน รู้จักเธอ เล่าร้อยครั้งชนะ(เกือบ)ร้อยครั้ง
  Know WHO: Empathise your audience
 • จะคุยทั้งทีต้องมีความตั้งใจ
  Know WHY: Communication with purpose & focus
 • จากไกลทำให้ใกล้ จากใกล้ทำให้ชิดเข้าไปอีก
  Know HOW/WHERE: Channel is matters
 • เวลาของเรา (ใครบอกว่า) เท่ากัน
  Know WHEN: Find primetime of your audience
 • คุยให้ดี เล่าแบบไหนที่เข้าหูแล้วทะลุถึงใจ
  Know WHAT: Good message & Tone of Voice
 • คุยกันแบบเล็กๆ แต่สร้างพลังมวลใหญ่
  Know niche : Community Engagement Behaviour
 • วิกฤติคือโอกาส (ดราม่ามา ปัญญาเกิด)
  Know Nothing: Crisis Management
 • Workshop: Case - Create your own communication plan

DAY 2:
Power of Communication Measurement

(วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562)

โดย คุณณัฐกรณ์ รัตนชัยสิทธิ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท Predictive
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Analytics และ User Experience ด้วยประสบการณ์กว่า 19 ปี
ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลระดับมืออาชีพให้คำปรึกษากับหลายบริษัทโฆษณาในประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย

สิ่งที่คนทำคอนเทนต์มักมองข้ามคือการวัดผล
แม้การวัดผลจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะรู้หลังจาก
ทำคอนเทนต์ไปแล้ว แต่การวางแผนเพื่อวัดผล
ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นกลับสวนทาง
เพราะการวางแผนจำเป็นต้องทำก่อน
การสร้างสรรค์ตัวคอนเทนต์เองด้วยซ้ำ

เพราะการทำ Communication ที่ดี ไม่ควรคิดแค่ One Shot
ในคลาสนี้
คุณณัฐกรณ์ รัตนชัยสิทธิ
จะมาเจาะลึกวิธีการวางแผนวัดผลที่มีประสิทธิภาพ
ให้ได้ข้อมูลเชิงลึกของตัวคอนเทนต์ และพร้อมสำหรับ
การนำไปต่อยอดพัฒนา เพื่อเพิ่มคุณภาพของคอนเทนต์ได้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อการสื่อสารที่ตรงเป้าหมายและตอบโจทย์ทางการตลาดได้

 • Introduction to Communication Measurement
 • The Power of Communication Measurement
 • Measurement Strategy
 • Real World Case Studies
 • Workshop:Measurement Strategy and Planning

 

Action #3
Magnetic Content in Action

การเขียนคอนเทนต์ถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลัก
ของการสร้าง Magnetic Content
หรือคอนเทนต์ที่ดึงดูดและทำงานเชิงการตลาดได้
หลังจากสร้างโครงสร้างที่แข็งแกร็งแล้ว
เราจะมาลงลึกถึงแก่นของการเขียนคอนเทนต์
ซึ่งเต็มไปด้วยศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์

เพราะความสำคัญของคอนเทนต์
ไม่ใช่แค่เพียงให้คนสนใจอยากอ่าน อยากดู อยากฟัง
แต่ต้องทำให้กลุ่มเป้าหมายสามารถ อ่าน ดู และฟัง
ได้อย่างต่อเนื่องจนจบ และพากลุ่มเป้าหมายเดินทาง
ไปยังสิ่งที่แบรนด์คาดหวังในเชิงการตลาดได้เป็นอย่างดี

Magnetic Content in Action จึงเป็นคลาสปิดท้าย
ที่จะพาคุณลงลึกถึงการสร้างสรรค์คอนเทนต์
โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำคอนเทนต์
มีประสบการณ์ในหลากหลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นงานเขียน งานภาพ หรือแม้แต่งานเสียง
เพื่อเปิดเผยเคล็ดลับของการทำคอนเทนต์ธุรกิจจริง ๆ
และกลุ่มเป้าหมายจริง ๆ สุดท้ายพวกเขา
จะนำประสบการณ์เหล่านี้มาจัดเป็น workshop
ให้ทุกท่านได้ลงมือทำคอนเทนต์กันอย่างเข้มข้น

DAY 1:
The Right Way to Create Magnetic Content

(วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562)

โดย คุณขจร เจียรนัยพานิชย์
Founder จาก
MangoZero.com
แม่ทัพใหญ่ของ MangoZero ผู้มีประสบการณ์
ด้านการทำ Digital Content มากว่า 10 ปี
ผู้ก่อตั้งเว็บ MacThai และเป็น Blogger
ที่มีผู้ติดตามกว่า 6 แสนคน

เรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์คอนเทนต์ในรูปแบบต่าง
เจาะลึกและเปิดมุมมองของโครงสร้าง
การทำคอนเทนต์ที่ประสบความสำเร็จ
รวมถึงเปิดเผยวิธีการทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจ
จากประสบการณ์มากกว่า 10 ปี 

 • Introduction to Content Creation
 • How to Create Attractive and Magnetic Content
 • The Right Content Tools for Different Types of Audiences
 • Case Study: Good / Bad Content Marketing on Social Media
 • How to Creative Content like Blogger, Publisher
 • In deep Facebook Algorithm
 • Workshop:
  • Idea: From brief to creative idea
  • Do: Create online content for brand
  • Execute: How to post, analysis, target audience and evaluation.


DAY 2:
THE FINALE: Magnetic Content in Depth and Beyond

(วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562)

โดย คุณชญาน์ทัต วงศ์มณี หรือ ท้อฟฟี่ แบรดชอว์ VP Content Management จากธนาคารไทยพาณิชย์
อดีต
Communications Director จาก Ogilvy PR และคอลัมนิสต์ จาก The Standard

เรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์คอนเทนต์ให้น่าสนใจ
เข้าใจถึงศาสตร์และศิลป์ในการทำคอนเทนต์
ทำอย่างไรให้สนใจอยากอ่าน อยากฟัง อยากชม
เป็นประโยชน์กับคนอ่าน และสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง
ในคลาสนี้ คุณชญาน์ทัต วงศ์มณี หรือ ท้อฟฟี่ แบรดชอว์ จะมาเฉลยเบื้องหลังการสร้างสรรค์คอนเทนต์
ให้ได้ใจกลุ่มเป้าหมาย พร้อมกับการลงมือทำในแบบที่จับต้องได้และสามารถนำไปใช้งานต่อได้จริงกับธุรกิจของคุณ

 • Content Changes The World / The World Changes Content
 • Content with Purpose
 • Workshop: Content with Purposeคลาสนี้เหมาะสำหรับ

 • Content Creators / Managers คนทำคอนเทนต์หรือสนใจในการทำคอนเทนต์
 • Marketers นักการตลาดคนทำงานในสายการตลาดและโฆษณา
 • Brand Owner / Manager / Strategy
 • Entrepreneur เจ้าของธุรกิจ
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจในการสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพและทำงานได้ใช้เชิงการตลาด

สิ่งที่จะได้หลังเรียนจบคลาสแล้ว

 • เข้าใจการค้นหากลุ่มเป้าหมายเพื่อการสร้างคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพ
 • เข้าใจจุดประสงค์ของแบรนด์และการทำคอนเทนต์เพื่อเป้าหมายทางการตลาด
 • เข้าใจการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย
 • เข้าใจการทำคอนเทนต์เพื่อให้ตอบโจทย์แบรนด์มากยิ่งขึ้น
 • รู้จักการวิเคราะห์เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมายได้
 • สามารถวางแผนการทำคอนเทนต์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • สามารถวางแผนการวัดผล เพื่อวัดความสามารถของคอนเทนต์
 • สามารถนำข้อมูลเชิงลึกในการวัดผลคอนเทนต์มาต่อยอดและพัฒนาคอนเทนต์ได้
 • เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการทำหรือเลือกคอนเทนต์ให้เหมาะกับแบรนด์
 • เรียนรู้ระบบการทำงานของการทำคอนเทนต์เพื่อสร้างคอนเทนต์ที่ดีและตอบโจทย์ทางการตลาดได้
 • ใบ Certificate รับรองการเรียนให้ผู้เรียนทุก Action
  โดยผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์มอบให้เฉพาะผู้เรียนที่มาเรียนจบครบทั้ง 6 วัน เท่านั้น

 

สถานที่

AIS Design Centre (AIS D.C.)
ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-029-2299ค่าลงทะเบียนเรียน

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน Complete Journey
เพื่อศึกษาโครงสร้างและขั้นตอนการสร้างสรรค์
“Magnetic Content Marketing”
หรือเลือกเรียนแต่ละคลาสได้เช่นกัน

** SPECIAL PROMOTION **


สำหรับ Complete Journey to Magnetic Content Marketing ทั้ง 3 Actions (6 วัน)

พิเศษ!!! เพียงใส่ Code ส่วนลด “3action
รับส่วนลดทันที 11,250 บาท / ท่าน

**เมื่อลงทะเบียนภายในวันที่ 29 พ.ค. 2562**
รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง

Action #1 : Opportunities from the Insights
(วันพฤหัสที่ 30 พฤษภาคม และ วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562)

Action #2 : Power of Communication and Measurement
(วันพฤหัสที่ 6 และ วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562)

Action #3 : Magnetic Content in Action
(วันพฤหัสบดีที่ 13 และ วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562)

 

สำหรับแต่ละ Action (2 วัน)

พิเศษ!!! เพียงใส่ Code ส่วนลด “1action
รับส่วนลดทันที 3,750 บาท / ท่าน

**เมื่อลงทะเบียนภายในวันที่ 29 พ.ค. 2562**
รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง

Action #1 : Opportunities from the Insights
(วันพฤหัสที่ 30 พฤษภาคม และ วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562)

Action #2 : Power of Communication and Measurement
(วันพฤหัสที่ 6 และ วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562)

Action #3 : Magnetic Content in Action
(วันพฤหัสบดีที่ 13 และ วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562)

 


Complete Journey to Magnetic Content Marketing (6 วัน): 45,000 บาท / ท่าน
*ราคารวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง

ประกอบด้วยการเรียนทั้งหมด 6 ครั้ง 3 ขั้นตอน

Action #1: Opportunities from the Insights
DAY 1: Step by Step to Audience Insight Discovery (วันพฤหัสที่ 30 พฤษภาคม 2562)
โดย คุณสโรจ เลาหศิริ  Chief Marketing Officer จาก Rabbit’s Tale

DAY 2: From Brand Insights to Effective Communication (วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562)
โดย คุณณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์  Head of Marketing & Development จาก GroupM

Action #2: Power of Communication and Measurement
DAY 3: Art of Highly Effective Communication (วันพฤหัสที่ 6 มิถุนายน 2562)
โดย คุณทิพย์วัลย์ คงประพันธ์  COO จาก Jeban.com

DAY 4: Power of Content Measurement (วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562)
โดย คุณณัฐกรณ์ รัตนชัยสิทธิ  ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ “Predictive”

Action #3: Magnetic Content in Action
DAY 5: The Right Way to Create Magnetic Content (วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562)
โดย คุณขจร เจียรนัยพานิชย์ Founder จาก MangoZero.com

DAY 6: THE FINALE: Magnetic Content in Depth and Beyond (วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562)
โดย คุณชญาน์ทัต วงศ์มณี หรือ ท้อฟฟี่ แบรดชอว์ VP Content Management จากธนาคารไทยพาณิชย์

 

Action #1: Opportunities from the Insights: 15,000 บาท / ท่าน
*ราคารวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง

DAY 1: Step by Step to Audience Insight Discovery (วันพฤหัสที่ 30 พฤษภาคม 2562)
โดย คุณสโรจ เลาหศิริ  Chief Marketing Officer จาก Rabbit’s Tale

DAY 2: From Brand Insights to Effective Communication (วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562)
โดย คุณณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์  Head of Marketing & Development จาก GroupM


Action #2: Power of Communication and Measurement: 15,000 บาท / ท่าน

*ราคารวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง

DAY 1: Art of Highly Effective Communication (วันพฤหัสที่ 6 มิถุนายน 2562)
โดย คุณทิพย์วัลย์ คงประพันธ์  COO จาก Jeban.com

DAY 2: Power of Content Measurement (วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562)
โดย คุณณัฐกรณ์ รัตนชัยสิทธิ  ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ “Predictive”

Action #3: Magnetic Content in Action: 15,000 บาท / ท่าน
*ราคารวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง

DAY 1: The Right Way to Create Magnetic Content (วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562)
โดย คุณขจร เจียรนัยพานิชย์ Founder จาก MangoZero.com

DAY 2: THE FINALE: Magnetic Content in Depth and Beyond (วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562)
โดย คุณชญาน์ทัต วงศ์มณี หรือ ท้อฟฟี่ แบรดชอว์ VP Content Management จากธนาคารไทยพาณิชย์


**หมายเหตุ : กรณีเลือกเรียนเพียงบาง Action ใน 1 Action ประกอบด้วยการเรียน 2 วัน DAY 1 และ DAY 2 ตาม Action ที่เลือกเท่านั้น ไม่สามารถแยกเรียนหรือสลับสับเปลี่ยนได้ และเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกๆกรณี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท อาร์ จี บี เซเว่นตี้ทู จำกัด
โทร 02-013-1490 และ 086 086 0347
1250 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Facebook.com/CreativeTalkLive
LetsTalk@CreativeTalkLive.com
www.CreativeTalkLive.com


Accepted payments


Credit/Debit Card

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

QR Payment

Zipevent_payment Zipevent_payment

mPAY Wallet

Zipevent_payment

mPAY STATION

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Bank Transfer

Bangkok Bank (ถนนพัฒนาการ)

Bangkok Bank

Rabbit Line Pay

Zipevent_payment

Register


Sales ended

Action #1 Opportunities from the Insights

15,000.00 THB / Ticket

DAY 1: (วันพฤหัสที่ 30 พฤษภาคม 2562)
Step by Step to Audience Insight Discovery
คุณสโรจ เลาหศิริ - Chief Marketing Officer และผู้ร่วมก่อตั้ง Rabbit’s Tale

DAY 2: (วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562)
From Brand Insights to Effective Communication
คุณณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์ Head of Marketing & Development จาก GroupM

Sales until: 29 May 2019 23:00

Sales ended

Action #3 Magnetic Content in Action

15,000.00 THB / Ticket

DAY 1: (วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562)
The Right Way to Create Magnetic Content
คุณขจร เจียรนัยพานิชย์ - Founder จาก MangoZero.com

DAY 2: (วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562)
THE FINALE: Magnetic Content in Depth and Beyond
คุณชญาน์ทัต วงศ์มณี หรือ ท้อฟฟี่ แบรดชอว์ - VP Content Management จากธนาคารไทยพาณิชย์

Sales until: 13 Jun 2019 23:00

Sales ended

Action 1 , 2 , 3 : Complete Journey to Magnetic Content Marketing

45,000.00 THB / Ticket

Action #1 (วันพฤหัสที่ 30 พฤษภาคม และ วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562)
Opportunities from the Insights

Action #2 (วันพฤหัสที่ 6 และ วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562)
Power of Communication and Measurement

Action #3 (วันพฤหัสบดีที่ 13 และ วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562)
Magnetic Content in Action

Sales until: 29 May 2019 23:00

Sales ended

Action #2 Power of Communication and Measurement

15,000.00 THB / Ticket

DAY 1: (วันพฤหัสที่ 6 มิถุนายน 2562)
Effective Way of Communication
คุณทิพย์วัลย์ คงประพันธ์ - Chief Operating Officer จาก Jeban.com

DAY 2: (วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562)
Power of Content Measurement
คุณณัฐกรณ์ รัตนชัยสิทธิ - ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท Predictive

Sales until: 05 Jun 2019 23:00Location Details


AIS D.C.

LOCATION

5th Fl The Emporium 622 Sukhumvit Soi 24, Khlong Toei Bangkok, 10110 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


AIS Design Centre (AIS D.C.)

AIS ร่วมกับ TCDC เปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ เหล่าสตาร์ทอัพ และผู้ประกอบการยุคดิจิทัล ในชื่อ AIS Design Centre (AIS D.C.) เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย ให้นำความสามารถนั้นไปต่อยอดในการพัฒนาประเทศ