คอร์สออนไลน์ Launchpad 2021 เตรียมความพร้อมก่อนออกสังเวียนธุรกิจ Zipevent

คอร์สออนไลน์ Launchpad 2021 เตรียมความพร้อมก่อนออกสังเวียนธุรกิจ

7 Apr - 30 Sep 2021
11:48 - 17:30 (UTC+7)
Online Event

Event Information


คอร์สเพิ่มทักษะทางธุรกิจที่จำเป็นในยุคปัจจุบัน เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการเจรจาทางธุรกิจ การตั้งราคาสินค้า E-Commerce การขนส่งสินค้าระบบ Logistics โดยวิทยากรจากองค์กรชั้นนำ อาทิ Lazada, Kerry Express, DHL Express Thailand และ Passage Thailand มีประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่เรียนและทำแบบทดสอบครบถ้วน

เรียนฟรี คลิกที่นี่

เนื้อหาคอร์ส

บทที่ 1 การเจรจาทางธุรกิจ 

เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สอนโดย - คุณมะลิวรรณ เดชาฤทธิ์ บริษัท พาสสาจ (ไทยแลนด์) จำกัด

บทที่ 2 การตั้งราคาเพื่อการขาย

ตั้งราคาสินค้าให้เพื่อดึงดูดลูกค้า ในการขายสินค้าออนไลน์

สอนโดย - คุณกรณษา ปานสุวรรณ วิทยากรอาวุโส ลาซาด้า ประเทศไทย

บทที่ 3 ทักษะการส่งสินค้าอย่างสร้างสรรค์

มองอย่างรอบด้านเพื่อพัฒนาการจัดส่งสินค้าของคุณให้ถึงมือลูกค้าอย่างสร้างสรรค์

สอนโดย - คุณสีตลา ชาญวิเศษ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานสื่อสารการตลาด บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บทที่ 4 ทักษะการเปิดการค้าระหว่างประเทศ 

การเตรียมพร้อมเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจไปสู่ต่างประเทศ

สอนโดย - คุณปาริชาติ ประมุขกุล รองประธานฝ่ายขาย ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

 

เรียนฟรี คลิกที่นี่

 

...................................


Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.