เปลี่ยนแล้วรวย : ฟังแล้วรวย ตอน คิดให้ครบก่อนทำธุรกิจ Zipevent

เปลี่ยนแล้วรวย : ฟังแล้วรวย ตอน คิดให้ครบก่อนทำธุรกิจ

16 Dec 2017
13:00 - 17:00 (GMT+7)
Creative Economy Agency (CEA)

Event Information


เปลี่ยนแล้วรวย : ฟังแล้วรวย ตอน คิดให้ครบก่อนทำธุรกิจ

สถานที่: Auditorium ชั้น M TCDC อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก

วัน: 16 ธันวาคม 2560

เวลา: 14.00 -16.00 น.

คำอธิบายกิจกรรม

             หลังจากที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ TCDC ได้จัดบริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ มาระยะหนึ่ง ทำให้ทราบว่า มีผู้ที่สนใจจำนวนไม่น้อยที่ต้องการมารับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ แต่ยังไม่มีความพร้อมมากพอ เนื่องจากยังไม่มีธุรกิจเป็นของตนเอง และมีความต้องการที่อยากจะเริ่มธุรกิจ  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ TCDC จึงจัดอบรมเชิงเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ สำหรับผู้ที่สนใจ มีความคิดริเริ่มที่จะทำธุรกิจ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเบื้องต้นในการทำธุรกิจแบบภาพรวมจากหัวข้อ การออกแบบธุรกิจ ทำความรู้จักกับ Business Model Canvas การทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าการสร้างภาพลักษณ์ ตัวตนของสินค้า จากหัวข้อการสร้างแบรนด์ ไปจนถึงขั้นลงรายละเอียดในแง่การออกแบบไม่ว่าจะเป็น การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบริการ นอกจากนี้ภายหลังจากการเสวนา ยังเปิดโอกาสให้ผู้ชมเสวนา ตั้งคำถามเพื่อขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้อีกด้วย

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

  1. ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจอยากเริ่มต้นทำธุรกิจ แต่ยังไม่รู้จักกลไลในการเริ่มธุรกิจ
  2. นักสร้างสรรค์และนักออกแบบ
  3. ผู้สนใจทั่วไป

เข้าฟังบรรยายไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ :

  • ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าทางออนไลน์ และแสดงหลักฐานในการสำรองที่นั่งในวันงานได้ตั้งแต่เวลา 13.30 – 14.00 น.
  • ผู้ที่สนใจลงทะเบียนในวันงานสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 13.50 น.(ให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งทางออนไลน์ก่อน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (66)2  105 7425, (66)2  105 7430  (ปิดวันจันทร์)

 

ทีมวิทยากร: ผู้เชี่ยวชาญจากบริการให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์

คุณ มะลิวรรณ เดชาฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจในหัวข้อการออกแบบธุรกิจ (Business Model)

นักพัฒนาธุรกิจ บริษัท พาสสาจ (ไทยแลนด์)  ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจ  ผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดบริการ  ตลาดค้าปลีก  การตลาดคร้าฟท์และท่องเที่ยว   การสื่อสาร ทั้งด้านกลยุทธ์และปฏิบัติการ    และพัฒนา   Customer Insight  การสื่อสารแบรนด์  และงานครีเอทีฟ   มาโดยตลอด  สำหรับองค์กรต่างๆอาทิ ธนาคารกรุงเทพ   เอทีแอนด์ที  เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป  เทสโก้โลตัส   นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้กับหน่วยงานรัฐ อาทิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ ศ.ศ.ป. อีกด้วย

คุณ ปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจในหัวข้อการสร้างแบรนด์และการตลาด (Branding and Marketing)

Design Researcher & Trend Analyst ผู้เชี่ยวชาญด้านเทรนด์และการวิจัยการออกแบบ ซึ่งผสานศาสตร์ด้านการออกแบบและการวิจัยผู้บริโภคเข้าด้วยกัน เพื่อหาความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองของกลุ่มเป้าหมาย และยังเป็นผู้ร่วมวางกลยุทธ์การออกแบบให้การพัฒนาต้นแบบโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการร่วมกับ AP รวมถึงการพัฒนาต้นแบบร้าน KT Optic และ Bar B Q Plaza อีกด้วย

คุณ พงศธร ละเอียดอ่อน ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

ที่ปรึกษาและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชั่วโมงบินสูงแห่ง FIF Design Studio มีผลงานมากมายทั้งในด้านการให้คำปรึกษา การออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการแบรนด์ รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์แบบบูรณาการ พงศธรให้นิยามการทำงานของตัวเองว่า “คือการออกแบบให้ใช้ดีและขายได้” ซึ่งต้องอาศัยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และเครื่องมือที่หลากหลายเข้าหากัน ทั้งในเรื่อง Human-centered design, User research, Market & Trend analysis ไปจนถึงเรื่อง Brand & Product insight ล่าสุดพงศธรได้ร่วมก่อตั้งบริษัท ANGL Bike เพื่อผลิต “จักรยานสำหรับคนเมือง” จนได้รับรางวัลจากหลายสถาบัน

Non member


Select Ticket Type Status Price (THB)
Sales ended

เปลี่ยนแล้วรวย : ฟังแล้วรวย ตอน คิดให้ครบก่อนทำธุรกิจ

Sales until
15 Dec 2017 23:00

FREE

Sales until: 15 Dec 2017 23:00

Promo Code:Location Details


Creative Economy Agency (CEA)

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.