กิจกรรมให้คำปรึกษาธุรกิจสร้างสรรค์ ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564 Zipevent

กิจกรรมให้คำปรึกษาธุรกิจสร้างสรรค์ ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2564

13 May - 24 Jun 2021
11:00 - 17:30 (UTC+7)
Online Event & Creative Economy Agency (CEA)

Event Information


**คำเตือน การเลื่อนหรือยกเลิกนัดหมาย ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นในการจองเวลานัดหมายการให้คำปรึกษา**

จองที่ปรึกษา

   


 

**คำเตือน การเลื่อนหรือยกเลิกนัดหมาย ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นในการจองเวลานัดหมายการให้คำปรึกษา**

จองที่ปรึกษา

 

 

**คำเตือน การเลื่อนหรือยกเลิกนัดหมาย ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นในการจองเวลานัดหมายการให้คำปรึกษา**

จองที่ปรึกษา

 

...................................................

 


Location Details


Online Event & Creative Economy Agency (CEA)

LOCATION

The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.