Body Universe Zipevent

Body Universe

9 Dec 2021 - 30 Jan 2022
11:00 - 19:00 (UTC+7)
HOP — Hub Of Photography

Event Information


Body Universe


Body Universe

นิทรรศการกลุ่ม โดย
  วิริยะ โชติปัญญาวิสุทธิ์
  ศุภฤกษ์คฤหานนท์
  ชาญพิชิต พงศ์ทองสําราญ
  Robert Zhao Renhui
  มิติเรืองกฤตยา
  วศินบุรีสุพานิชวรภาชน์
  กฤตนันท์ตันตราภรณ์
  ปริญญากร วรวรรณ
  นิพันธ์ยอดมณ

     ชีวิตยิ่งใหญ่ตามคุณค่าที่เราอยากให้เป็น ทุกสิ่งมีความสำคัญเท่ากับความหมายที่เราให้กับสิ่งนั้น ๆ นิทรรศการนี้เป็นเรื่องของความคิดและมุมมอง ภาพของตัวเราที่เรามองเห็นและรับรู้ โลกที่เราอาศัยอยู่และที่ของเราภายในจักรวาลนี้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้ นิทรรศการนี้ยังต้องการที่จะนำเสนอบทบาทของภาพถ่าย และการทำหน้าที่ของภาพถ่ายในหลากหลายศาสตร์และองค์ความรู้ ภาพที่ปรากฏในนิทรรศการนี้ มีตั้งแต่ภาพขยายของแมลงขนาดเล็ก ไปจนถึงภาพของห้วงจักรวาลอันกว้างใหญ่ สิ่งของและสิ่งมีชีวิตที่เราเห็นอยู่ทั่วไป จะถูกนำเสนอในมุมมองที่ต่างจากเดิม วัตถุขนาดใหญ่กับวัตถุขนาดเล็กที่สุดจะถูกจัดวางเคียงข้างกัน ซึ่งด้วยขนาดและสัดส่วนที่ไม่ปกตินี้เองจะบิดเบือนทรรศนะวิสัยของผู้ชม สิ่งที่ดูเหมือนจะอยู่ห่างไม่เกี่ยวข้องกัน แต่จริง ๆแล้วกลับมีความสัมพันธ์อยู่ ทุกสิ่งล้วนเป็นผลผลิตของกันและกันในจักรวาลนี้

นักดาราศาสตร์พยายามมองย้อนเวลาไปยัง กลุ่มแก๊สเนบิวลา เพื่อพยายามทำความเข้าใจและศึกษาการกำเนิดของดวงดาว ที่เป็นแหล่งที่สร้างสสารและชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้น จากการสำรวจในปัจจุบันจักรวาลของเรามีอายุเกือบ 14 พันล้านปี แต่สายพันธุ์มนุษย์ปัจจุบัน (homo sapiens) พึ่งถือกำเนิดมาเมื่อ 300,000 ปีที่ผ่านมา ทุกสิ่งที่มีอยู่ เริ่มได้รับการให้ความหมายและสร้างความเข้าใจในแบบของเรา การวิเคราะห์และการให้ความหมายเชิงนามธรรมเกิดขึ้น ผ่านการพัฒนาบนพื้นฐานของการรับรู้ของมนุษย์  ความซับซ้อนที่เกิดจากมุมมองและการตีความในรูปแบบเฉพาะ ที่มนุษย์อย่างเราเท่านั้นที่จะเข้าใจ

      ตัวอย่างเช่น แสงที่เกิดจากธรรมชาติ ที่ช่วยให้เราเห็นความงดงามของสีสัน ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้เราค้นพบเทคโนโลยีภาพถ่าย ที่มนุษย์เรานำมาใช้เพื่อเก็บภาพ และเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติ  หรือผืนดิน ที่ช่วยให้เราปลูกพืชพรรค์ และนำดินนั้นมาสร้างภาชนะใช้สอย แต่การได้ครอบครองผืนดินที่มีจำนวนจำกัด ก็กลับเป็นเรื่องที่สามารถก่อให้เกิดความแตกต่างทางชนชั้น และความขัดแย้งทางสังคม หรือแม้แต่ร่างกายของมนุษย์และเครื่องตกแต่ง นอกจากจะเป็นแค่เรื่องของกายภาพและชีวภาพ ก็อาจกลายเป็นภาพสะท้อนของวัฒนธรรม สังคม และการเมือง

 

       นิทรรศการนี้ เป็นการร่วมมือกันกับช่างภาพในแขนงต่าง ๆ ตั้งแต่ ศิลปินอาชีพ ศิลปินเซรามิคนักเทคนิคการแพทย์ ช่างภาพวิทยาศาสตร์ นักดาราศาสตร์ และช่างภาพสารคดี ทุกคนต่างมีแนวทาง และความสนใจที่หลากหลาย ต่างใช้อุปกรณ์และเทคนิคที่ต่างกัน ตั้งแต่การถ่ายภาพระบบอนาล็อก มาระบบดิจิทัล การใช้แสงธรรมชาติ และการใช้ประจุอิเล็กตรอน รวมถึงการสร้างประดิษฐ์อุปกรณ์จากเทคโนโลยีล่าสุด จนถึงการใช้อุปกรณ์สำเร็จ ช่างภาพหลายคนในนิทรรศการนี้ ไม่เคยมองว่าตัวเองเป็นศิลปิน แต่เมื่อมองกับความรู้สึกที่ทุกคนทุ่มเท คำว่าศิลปะก็เป็นเพียงแค่นิยามหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ที่ขึ้นอยู่กับมุมมองและการตีความ ตามแต่ละบริบทของสังคมและวัฒนธรรม แต่สิ่งที่ศิลปินทุกคนในนิทรรศการนี้มีร่วมกันคือการอุทิศตน เพื่อนำเสนอ โลกที่เขาเห็น ที่ประสบ เข้าใจ และหลงให ทุกสิ่งใน Body Universe เป็นเรื่องของมุมมอง การรับรู้ และความเข้าใจ หากเราลองจินตนาการถึงโอกาสที่จะเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นในจักรวาลนี้ การชีวิตก็ถือเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้สำหรับบางคน แต่ในขณะเดียวกัน บางคนก็อาจมองเห็นความเป็นจริงจากความไร้ค่า ไร้ความหมายเมื่อเทียบกับช่วงเวลาชีวิตของมนุษย์กับอายุของจักรวาล เราเป็นเพียงแค่จุดไม้ขีด เกิดขึ้น ดับไป ถึงบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตและปัญหาที่เกิดขึ้น มันยิ่งใหญ่แค่ไหน แต่ที่สุดแล้ว ทุกสิ่งก็กลับมาที่ตัวเรา ที่มีอิสระ ที่จะเลือกและกำหนดมุมมองและการตีความของตนเอง ซึ่งสิ่งที่เราเลือก ก็จะเป็นตัวแทนของความเข้าใจ และเป็นสิ่งที่จะกำหนดชีวิต ทิศทาง และจุดหมายของตัวเอง


ตัวอย่างภาพในงานนิทรรศการ

Location Details


HOP — Hub Of Photography

LOCATION

Srinagarindra Rd, Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250 Bangkok, 10250 Thailand

VIEW MAP