ASEAN (Bangkok) Toys & Preschool 2020 Zipevent

ASEAN (Bangkok) Toys & Preschool 2020

28 - 30 Oct 2020
10:00 - 18:00 (UTC+7)
IMPACT เมืองทองธานี

Event Information


ASEAN (Bangkok) Toys & Preschool 2020

วันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2563

ณ อาคาร 11-12 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี

     มหกรรมแสดงของเล่นเด็กและสินค้าก่อนวัยเรียนแห่งอาเซียน (กรุงเทพฯ) มหกรรมแสดงของเล่นเด็กและสินค้าก่อนวัยเรียนแห่งเดียวในประเทศไทย จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมการค้าของเล่นและผลิตภัณฑ์เด็กไทย (Thai Toy and Children Product Trade Association) มหกรรมแสดงสินค้านี้จะครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นช่องทางการค้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ของผู้แสดงสินค้าเพื่อเข้าสู่ตลาดการค้าภายในอาเซียนและประเทศไทยเป็นงานที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ของเล่นมากมายและผลิตภัณฑ์ที่จะเสริมสร้างพัฒนาก่อนของเด็ก่อนวัยเรียน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องจากจะทำธุรกิจการค้าตลาดของเล่นเด็กในครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 25630 ณ อาคาร 11-12 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี


Location Details


IMPACT เมืองทองธานี

LOCATION

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด 99 ถนนป็อบปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 Nonthaburi, 11120 Thailand

VIEW MAP