AGRITECHNICA ASIA 2022 Zipevent

AGRITECHNICA ASIA 2022

25 - 27 May 2022
10:00 - 18:00 (UTC+7)
BITEC - Bangkok International Trade & Exhibition Centre

Event Information


AGRI Technica Asia

วันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 18.00 น.

ณ EH98, BITEC Bangkok

     AGRITECHNICA ASIA งานแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร กลับมาอีกครั้งพร้อมก้าวสู่งานแสดงสินค้าที่นำเสนอทุกเทคโนโลยีเกษตรตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวสำหรับภูมิภาคเอเชีย เน้นที่การค้นหาผู้ซื้อทางการเกษตรรายใหญ่จากประเทศต่างๆ มาเยี่ยมชมงานเพื่อเพิ่มโอกาสการค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการนำเสนอเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาด้านการผลิตผลผลิตทางการเกษตร งานนี้จัดโดย วีเอ็นยู และองค์กรการเกษตรแห่งเยอรมัน (DLG) 


Location Details


BITEC - Bangkok International Trade & Exhibition Centre

LOCATION

88 Bangna-Trad Road (Km.1), Bangna Bangkok, 10260 Thailand

VIEW MAP