AEGAE EXPO 2021 Zipevent

AEGAE EXPO 2021

15 - 17 Jul 2021
00:00 - 00:00 (UTC+7)
Online Event

Event Information


     AEGAE EXPO 2021 วันที่ 15 - 17 กรกฏาคม 2021 ณ aegaee.com จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอาเซียนในช่วงสองสามปีนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถครองรายรับและความสามารถในการบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความต้องการทางรสนิยมและคุณภาพการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้น การบริโภคความบันเทิงเพิ่มขึ้นเป็นกอบเป็นกำ ภายใต้การพัฒนาการวางผังเมืองของธุรกิจและที่อยู่อาศัยที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว การพักผ่อนหย่อนใจ ความบันเทิงและการเล่นเกมได้กลายเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตและกิจกรรมที่สำคัญในชีวิตของคนเมือง ห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ต่างก็มีพื้นที่สวนสนุกและความบันเทิงสำหรับเด็กให้กับลูกค้า ด้วยปัจจัยนี้เองจึงทำให้เกิดความต้องการของเกมและอุปกรณ์ความบันเทิงที่หลากหลาย จนก่อตัวขึ้นเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตเป็นอย่างสูง การจัดแสดงสินค้าออนไลน์ทั่วโลกในครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม ปี 2021 ในครั้งนี้ได้เพิ่มพื้นที่จัดแสดงทางความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมของการ์ตูนภาพวาดและแอนิเมชัน ผู้ซื้อและองค์กรที่เกี่ยวข้องจากประเทศจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทุกประเทศทั่วโลก จะได้จัดแสดงสินค้า การเจรจาการค้า และการขยายโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ทั้งหมด