Workshop Personalized tea / จัดปรุงชาสมุนไพรเฉพาะบุคคล Zipevent

Workshop Personalized tea / จัดปรุงชาสมุนไพรเฉพาะบุคคล

9 Aug - 30 Sep 2022
08:00 - 23:59 (UTC+7)
Online Event

Event Information


      ทางเลือกใหม่ของคนรักสุขภาพโดยไม่ต้องพึ่งยาเคมี อภัยเวลเนสได้มีจัดชุดปรุงชาสมุนไพรเฉพาะบุคคลให้ถึงที่บ้าน
เรียนรู้เรื่องสมุนไพรได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล เพียงซื้อชุดปรุงชาและรับการสอนและให้ความรู้โดยแพทย์แผนไทยผู้เชี่ยวชาญ
ด้วยศาสตร์สมุนไพรอภัยภูเบศร

 

 

 

ลิงค์เข้ารับชม : Facebook group: ชมรมคนรักสมุนไพรและชาเพื่อสุขภาพ