โครงการ Webinar สัมมนาออนไลน์ 5 First S-Curve Intelligent Electronics PREPARING FOR THE NEW NORMAL อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รองรับความปกติใหม่ Zipevent

โครงการ Webinar สัมมนาออนไลน์ 5 First S-Curve Intelligent Electronics PREPARING FOR THE NEW NORMAL อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รองรับความปกติใหม่

13 Aug - 9 Sep 2020
13:00 - 16:30 (GMT+7)
Online Event
Automobile

Register


Ticket Type Status Price (THB) Quantity

ลงทะเบียนรับชมย้อนหลัง

Sales until
13 Sep 2020 16:30

FREE

Sales ended

Sales until: 13 Sep 2020 16:30

Promo Code:


Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Bangkok Post