โครงการ Webinar สัมมนาออนไลน์ 5 First S-Curve(อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่) ยานยนต์แห่งอนาคตพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในยุคนิว นอร์มอล Zipevent

โครงการ Webinar สัมมนาออนไลน์ 5 First S-Curve(อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่) ยานยนต์แห่งอนาคตพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในยุคนิว นอร์มอล

7 Aug - 9 Sep 2020
13:00 - 16:30 (UTC+7)
Online Event

Register


Ticket Type Status Price (THB) Quantity

ลงทะเบียนรับชมย้อนหลัง

Sales until
07 Sep 2020 16:30

FREE

Sales ended

Sales until: 07 Sep 2020 16:30

Promo Code:


Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Bangkok Post