หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt Zipevent
หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt Zipevent

หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt

4 Jul 2019
09:00 - 12:00 (GMT+7)
ETDA (Electronic Transactions Development Agency)
IT & Tech
Business
Self-Improvement

Event Information


หลักสูตรอบรมผู้ประกอบการ e-Tax Invoice & e-Receipt

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

เวลา 9.00 -12.00 น.

 หลักสูตร 1: อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินและบุคคลทั่วไป ในการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบการอบรม :        บรรยายโดยวิทยากรจากสรรพากร และ สพธอ.

เหมาะสำหรับ:              ผู้ประกอบการทั่วไป, ผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ, นักบัญชี

-------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Register


Ticket Type Status Price (THB) Quantity

บัตรเข้าร่วมงาน

กรุณาตอบแบบสอบถามด้านล่างให้ครบถ้วน และรอ email เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอีกครั้ง
(หมายเหตุ : ไม่รับ walk-in)

Sales until
21 Jun 2019 23:59

FREE

Sales ended

Sales until: 21 Jun 2019 23:59

Promo Code:


Location Details


ETDA (Electronic Transactions Development Agency)

LOCATION

The 9th Tower Grand Rama9 Building Tower B, Floor 21, 33/4 Rama 9 Road, Huai Khwang Bangkok, 10310 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


ETDA | สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เดิมมีสถานะเป็นองค์การมหาชน เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ