มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง Zipevent

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

2 - 14 Apr 2021
00:00 - 00:00 (UTC+7)
LIDO CONNECT

Event Information


มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง วันที่ 2 - 14 เมษายน 2564 ณ บริเวณ ด้านหน้า ลีโด้ คอนเน็คท์ สืบเนื่องจากสถานะการโควิด 19 ส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกร จากคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก จนเกิดสภาวะสินค้าล้นตลาด ลิโด้ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เกรดส่งออก ส่งตรงจาก บ้านโหล่น อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ


Location Details


LIDO CONNECT

LOCATION

256 Rama1 Rd., Pathumwan Bangkok, 10330 Thailand

VIEW MAP