Agenda


24 May 2021

Time Session Speaker(s) Venue
09:35 - 13:40

ยี่ปั๊วออนไลน์ คอนเนค Morning session

Go to Streaming
09:45 - 18:10

กิจกรรม Online Seminar & Showcase ในรูปแบบ Virtual

Virtual Online Seminar & Showcase via Virtual

DITP ยี่ปั๊วออนไลน์ คอนเนค ระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2564

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564

09.45 – 10.00     พิธีกรกล่าวต้อนรับ และ แนะนำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการส่งออกผ่าน ยี่ปั๊วออนไลน์ (ยี่ปั๊วออนไลน์ คอนเนค)

10.00 – 10.10     กล่าวเปิดงาน โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์                                           

10.10 - 10.20      การปรับบทบาทของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับการผลักดันผู้ประกอบการในยุค Covid-19 โดย นายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

10.20 - 10.40      กล่าวบรรยายความเป็นมาโครงการและบทบาทของกรมในการผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลกผ่านช่องทางออนไลน์ข้ามพรมแดน โดย นายฉันทพัทธ์ ปัญจมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักตลาดพาณิชย์ดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

10.40 – 10.50      แนะนำโครงการ TOPTHAI โดย นางสาวสุธิดา เงินหมื่น หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาธุรกิจและเครือข่ายดิจิทัล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

10.50 - 12.30      ปักหมุด TOPTHAI Store ดันสินค้าไทยสู่ตลาดโลก  

 • TOPTHAI Store บน Tmall Global โดย คุณปิยพนธ์ บูรณะศิลปกิจ Sale Director บริษัท ท่องไทย จำกัด 

 • TOPTHAI Store บน Tmall Global โดย คุณปรัชญา สืบสำราญ ผู้ช่วยประธานกรรมการ บริษัท ไทย พาวิลเลี่ยน คอร์ปอเรท จำกัด

 • TOPTHAI Store บน Amazon โดย คุณขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส
  และ Mr.Brad Founder & CEO, Product Labs                                                      

 • TOPTHAI Store บน Bigbasket.com โดย คุณสุพัตรา แสวงศรี ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ
  Mr. Vishal Das Designation-National Group Category Head- (VP) แพลตฟอร์ม Bigbasket.com
                                               
 • TOPTHAI Store บน KlangOne.com โดย คุณธรรมนาถ ตันติศิริวิทย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิงปิงกรุ๊ป จำกัด (ประเทศไทย)

12.30-12.50      Success story โดย คุณสินสมุทร ศรีแสนปาง เจ้าของแบรนด์ข้าว: ศรีแสงดาว และ คุณภูมิรัติ์ ศิริพจน์โสภณ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอช สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

เทรนด์ และ Business Model

12.50 – 14.30     ตลาดจีน

 • แพลตฟอร์ม Tmall Global แพลตฟอร์ม e-commerce อันดับ 1 ในจีน โดย Mr.Francis Chow Business Development Manager, Tmall Global

 • แพลตฟอร์ม Alibaba ยักษ์ค้าปลีกออนไลน์ อันดับ 1 ของจีน โดย Miss Samantha Tng Strategy and Operations Lead, Alibaba

 • แพลตฟอร์ม DiDi Global App community based e commerce ชั้นนำ และ บริการขนส่งร่วม (ride-sharing) ที่ใหญ่ที่สุดในจีน
  โดย Mr.John Liu Senior Operation Director, DiDi Global

 • แพลตฟอร์ม ABOUTHAI ร้านค้าปลีกสินค้าไทยที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุดในฮ่องกง ด้วยแบรนด์สินค้าไทยกว่า 100 แบรนด์
  โดย คุณทัตธน กลิ่นรัตน์ CEO Abouthai

 • แพลตฟอร์ม PC Home แพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ที่สะดวกและปลอดภัยและใหญ่ที่สุดของไต้หวัน โดย Mr.Tsai Wen-Hsiung PChome Thai’s Managing Director, PC Home

14.30 – 15.30     ตลาดอเมริกา

 • แพลตฟอร์ม Amazon Global Selling Thailand แพลตฟอร์ม e commerce ชั้นนำ โดย คุณจารุสตรี สุวรรณวงศ์ Head of Amazon Global Selling Thailand, Amazon Global Selling Thailand

 • แพลตฟอร์ม Google “Leave no Thai Behind” เข้าถึงโอกาส และความเท่าเทียมกันในโลกดิจิทัล โดย คุณสุเมธ สุวรรณภูษาภรณ์ Business Development Consultant Google (Thailand) Company Limited, Google

15.30 - 16.00     ตลาดแอฟริกา

 • แพลตฟอร์ม Amazie World  E-commerce International Platform “แหล่งเชื่อมโยงโครงข่ายผู้บริโภคจากทั่วทุกมุมโลก" โดย คุณเอรินทร์ สีห์มีไชย ซุตเตอร์ Director of International Trade, Amazie World

16.00 - 17.00    Platform Thai

 • แพลตฟอร์ม Jatujakmall ศูนย์รวมจำหน่ายสินค้าเสมือนยกตลาดนัดจตุจักร         มารวมไว้ที่เดียว โดย คุณนวพรรณ สายนาค Jatujakmall Marketing, Jatujakmall

 • แพลตฟอร์ม Telecorsa สินค้าที่ถูกที่สุดในประเทศไทย (ซุปเปอร์ดีล ถูกและดีมีอยู่จริง) โดย คุณพุทธิกันต์ กีรติตระการ ผู้ก่อตั้ง Telecorsa & ThaiCorsa.com บริษัท เทเลคอร์ซา คอมเมิร์ซ จำกัด     
        
 • แพลตฟอร์ม Cloud Commerce ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการส่งออกสินค้าสู่ต่างประเทศ โดย คุณวุฒินันท์ สังข์อ่อง CEO CloudCommerce, CloudCommerce                    

17.00 - 18.00     บริการสนับสนุน

บริการด้านโลจิสติกส์

 • DHL Express บริการขนส่งด่วนทั่วโลก ด้วยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์

ด้านการขนส่งด่วน ระหว่างประเทศทางอากาศ ตลอดจนโซลูชั่นด้านโลจิสติสก์ต่างๆ โดย คุณปาริชาติ ประมุขกุล รองประธานฝ่ายขาย ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย

 • ไปรษณีย์ไทย “เป็นกลุ่มผู้ให้บริการไปรษณีย์และ Logistics ครบวงจรอย่างยั่งยืนด้วยมาตรฐานสากล” โดย คุณนพพล ขันทอง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาดระหว่างประเทศ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริการด้านการเงิน

 • Exim Bank สถาบันการเงินชั้นนำระดับโลก ที่อยู่เคียงข้างผู้ส่งออกและนักลงทุนไทย และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนของประเทศ โดย คุณยุทธพงศ์ มีแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

 • BBL Bank ธนาคารชั้นนำในประเทศไทยและธนาคารระดับภูมิภาคที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นผู้นำตลาดด้านการธนาคารสำหรับองค์กรและธุรกิจที่มีฐานลูกค้ารายย่อย  โดย คุณจตุพร เกียรติโพธา  Assistant Vice President กลุ่มงานธุรกิจพิเศษ ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต  ธนาคารกรุงเทพ

 • KTB Bank สถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาที่ช่วยสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและให้ความรู้ทางการเงินเพื่อเสริมสร้างรากฐานของเศรษฐกิจ โดย คุณสมคิด จิรานันตรัตน์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

 • SCB Bank บริการที่ปรึกษาทางการเงินอย่างเชี่ยวชาญแก่ บริษัททุกประเภทตั้งแต่ บริษัทเอกชนไปจนถึงรัฐวิสาหกิจในทุกภาคธุรกิจ โดย คุณธนาพงศ์ โอมพรนุวัฒน์ GTS Specialist ธนาคารไทยพาณิชย์

 • UOB Bankเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรของเอเชียและความคิดทางธุรกิจในการสร้างโอกาสโดยการเชื่อมโยงลูกค้ากับคู่ค้าในเอเชีย โดย คุณวัสรา กฤตยาไชยวัฒน ผู้อำนวยการ FSCM & Strategic Alliance (ธนาคารยูโอบี)    

18.00 - 18.10     พิธีกรกล่าวขอบคุณและจบกิจกรรม

 

 

DITP ยี่ปั๊วออนไลน์ คอนเนค (DITP Online Resellers Connect)
13:40 - 17:00

ยี่ปั๊วออนไลน์ คอนเนค Afternoon session

Go to Streaming

25 May 2021

Time Session Speaker(s) Venue
07:00 - 22:00

กิจกรรม Online Business Matching (วันที่1)

Online Business Matching (Day1)

DITP ยี่ปั๊วออนไลน์ คอนเนค (DITP Online Resellers Connect)

26 May 2021

Time Session Speaker(s) Venue
07:00 - 22:00

กิจกรรม Online Business Matching (วันที่2)

Online Business Matching (Day2)

DITP ยี่ปั๊วออนไลน์ คอนเนค (DITP Online Resellers Connect)

27 May 2021

Time Session Speaker(s) Venue
07:00 - 22:00

กิจกรรม Online Business Matching (วันที่3)

Online Business Matching (Day3)

DITP ยี่ปั๊วออนไลน์ คอนเนค (DITP Online Resellers Connect)

28 May 2021

Time Session Speaker(s) Venue
07:00 - 22:00

กิจกรรม Online Business Matching (วันที่4)

Online Business Matching (Day4)

DITP ยี่ปั๊วออนไลน์ คอนเนค (DITP Online Resellers Connect)