ขายออนไลน์ ง่ายนิดเดียว... ทำ e-Commerce อัพยอดขาย เพิ่มรายได้ Zipevent
ขายออนไลน์ ง่ายนิดเดียว... ทำ e-Commerce อัพยอดขาย เพิ่มรายได้ Zipevent

ขายออนไลน์ ง่ายนิดเดียว... ทำ e-Commerce อัพยอดขาย เพิ่มรายได้

30 May 2019
08:30 - 15:30 (GMT+7)
Faculty of Management Sciences Prince of Songkla University
Business
Education
Social Causes

Event Information


 *** ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้จำนวนมาก ขณะนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมเต็มจำนวนแล้วค่ะ

เราจะมีการจัดกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้อย่างแน่นอน ติดตามกันนะคะ *** 

 

กำหนดการอบรมสัมมนา

“ขายออนไลน์ ง่ายนิดเดียว ... ทำ e-Commerce อัพยอดขาย เพิ่มรายได้”

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

ณ ห้อง FMS ๖๓๐๓ อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

----------------------------------------------------------

 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.     ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.      e-Commerce ขายออนไลน์ ... ผู้ประกอบการ SMEs ไทยได้ประโยชน์อย่างไร

                             แนะนำพร้อมทำความรู้จักโครงการ e-Commerce Park ภายใต้ ความร่วมมือระหว่าง มอ. และ สพธอ. เพื่อสร้าง Workforce (กำลังคน) ด้าน e-Commerce สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ภาคใต้

                                  โดย ผู้บริหาร มอ. และผู้บริหาร สพธอ.

 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.     เรียนรู้การทำ e-Commerce อย่างมืออาชีพ

                             เล่าสู่กันฟังและเรียนรู้เคล็ดลับการประสบความสำเร็จในธุรกิจ e-Commerce
ในเรื่องการสร้างตัวตน สร้างแบรนด์ สร้างธุรกิจ ด้วย e-Commerce

                                  โดย คุณเนตรนพิศ รุ่งธนเกียรติ เจ้าของแบรนด์ “ละมุนเบบี้”

                                  รางวัล ETDA e-Commerce Awards: People’s Choice 2019 

                                  สาขา Fan Favorites in Health & Beauty/ Fashion

 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ น.     รับประทานอาหารว่าง

 

๑๐.๔๐ – ๑๒.๐๐ น.      ทำเป็นก็ขายได้ ด้วยเทคนิคการทำ e-Commerce

                             “ไขคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญในการทำ Digital Content, Digital Marketing เช่น เทคนิคการถ่ายภาพสร้างเนื้อหาเรื่องราวของสินค้า การขายและการทำการตลาดออนไลน์ทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและขายได้จริง”

                                  โดย คุณตวัน ระพิพงษ์ กูรูด้าน Digital Content & Digital Marketing

 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      รับประทานอาหารกลางวัน

 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.     Workshop “สร้าง Digital Content, Digital Marketing ทำง่าย ๆ ก็ขายได้”

                             “กิจกรรมการสร้าง Digital Content, Digital Marketing อย่างง่ายด้วยมือถือ
ทำแป๊บเดียวก็ขายของได้”

                                  โดย คุณตวัน ระพิพงษ์ กูรูด้าน Digital Content & Digital Marketing

 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.       ถาม – ตอบ และจับรางวัลผู้เข้าร่วมงานอบรมสัมมนา

 

 *กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 


Register


Ticket Type Status Price (THB) Quantity

ETDA

Sales until
29 May 2019 23:00

FREE

Sales ended

Sales until: 29 May 2019 23:00

Promo Code:


Location Details


Faculty of Management Sciences Prince of Songkla University

LOCATION

Punnakan Road, Kho Hong Songkhla, 90110 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


ETDA | สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เดิมมีสถานะเป็นองค์การมหาชน เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นไปตามความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนการมีมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความมั่นคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ