งานวัฒนธรรมนำไทย "ไตรภูมิ มหัศจรรย์แห่งชีวิต" Zipevent

งานวัฒนธรรมนำไทย "ไตรภูมิ มหัศจรรย์แห่งชีวิต"

25 Sep 2020
14:30 - 16:00 (GMT+7)
Online Event
Music & Performance
Art & Design

Event Information


โครงการนวัตกรรมมนุษยศาสตร์ "วัฒนธรรมนำไทย: ไตรภูมิ มหัศจรรย์แห่งชีวิต"

สำรองบัตรชมคอนเสิร์ต

สำหรับบุคคลทั่วไป

สำรองบัตรรับชมสำหรับบุคคลทั่วไป

สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำรองบัตรรับชมสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หรือ 

สำหรับบัตรชมคอนเสิร์ตพร้อมบริจาคสนับสนุนกองทุนพัฒนาดนตรี 

   สำหรับบุคคลทั่วไป

100 บาท200 บาท500 บาท800 บาท
1,000 บาท2,000 บาท3,000 บาท5,000 บาท
10,000 บาท20,000 บาท50,000 บาท 

 

สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

100 บาท200 บาท500 บาท800 บาท
1,000 บาท2,000 บาท3,000 บาท5,000 บาท
10,000 บาท20,000 บาท50,000 บาท 

 

งานวัฒนธรรมนำไทย “ไตรภูมิ มหัศจรรย์แห่งชีวิต” เป็นคอนเสิร์ตออนไลน์ที่สร้างสรรค์บทเพลงและการแสดงร่วมสมัยจากการค้นคว้าวิจัย เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง โดยวงดนตรีเครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Wind Symphony) หรือ KU.Winds และวงดนตรีไทย โดยใช้นักแสดงกว่า 20 ชีวิต ประกอบสื่อภาพ (Visual Media)
ในการสร้าง Visual Concert อันน่าประทับใจ

ไตรภูมิพระร่วงจัดเป็นยอดวรรณกรรมสมัยสุโขทัยที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อของพุทธศาสนิกชนของไทยโดยทั่ว แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมทางภาษาแต่ครั้งโบราณกาล ถ้อยคำอันไพเราะ สำนวนภาษาอันประณีตงดงาม การแสดงในครั้งนี้จะใช้ดนตรีประกอบแสดงและภาพเป็นสื่อในการเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดจักรวาล โลก และสิ่งมีชีวิตทั้ง 3 ภูมิ เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความเชื่อเรื่องกรรมดีและน้อมนำปวงชนชาวไทยให้มีจิตใจยึดมั่นในความดีงาม

แล้วพบกันในงานวัฒนธรรมนำไทย “ไตรภูมิ มหัศจรรย์แห่งชีวิต” วันที่ 25 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป


Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


KASETSART UNIVERSITY