Manufacturing Expo 2021 Zipevent

Manufacturing Expo 2021

23 - 26 Jun 2021
00:00 - 23:00 (UTC+7)
BITEC - Bangkok International Trade & Exhibition Centre

Event Information


รวมห้าอุตสาหกรรมในงานเดียว! ก้าวสู่บทใหม่อุตสาหกรรมผลิต

  อุตสาหกรรมกำลังก้าวเข้าสู่การผลิตยุคใหม่ ที่มีการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่พร้อมจะพลิกโฉมขั้นตอนการดำเนินการและกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้ผลิตจึงต้องปรับตัวในการแข่งขันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการอย่างทันท่วงที

 “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2021” จะเป็นเวทีสำหรับนักอุตสาหกรรมจากทั่วอาเซียนให้ค้นพบโอกาสอันไม่สิ้นสุดเพื่อผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิต อนาคตที่สดใสและยั่งยืนจะเกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรอันทันสมัยมาใช้ในการผลิตแม่พิมพ์ พลาสติก ชิ้นส่วนยานยนต์ เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์และเทคโนโลยีด้านการเตรียมและเคลือบสีพื้นผิวเพียบพร้อมด้วยการนำเสนอพิเศษ โปรแกรมสัมมนาให้ความรู้และฟังก์ชั่นเพื่อพบปะเพื่อนร่วมวงการ

 หากคุณคือผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี ห้ามพลาด โอกาสในการประชาสัมพันธ์แบรนด์ของคุณและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคุณภาพในวงการการผลิตกว่าอีก 45,000 ราย สำรองพื้นที่วันนี้ พร้อมรับประโยชน์ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ของงาน ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ตลอด 365 วัน !


Location Details


BITEC - Bangkok International Trade & Exhibition Centre

LOCATION

88 Bangna-Trad Road (Km.1), Bangna Bangkok, 10260 Thailand

VIEW MAP