Design Research Day (OpenCall) Zipevent

Design Research Day (OpenCall)

21 Sep - 10 Nov 2020
10:00 - 23:30 (GMT+7)
TCDC

Event Information


Design Research Day เปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมนำเสนอในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2564 ภายใต้แนวคิด “Resilience: New potential for living ปรับตัว › อยู่รอด › เติบโต” เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับกลุ่มนักสร้างสรรค์ องค์กรภาครัฐ และเอกชน ที่มาร่วมกันนำเสนอวิสัยทัศน์และผลงาน เพื่อกระตุ้นให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพใหม่ให้กับกรุงเทพฯ ทั้งยังเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เติบโต

เพื่อเปิดพื้นที่ในการนำเสนอผลงานการออกแบบหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สะท้อนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในผลงานต่างๆ ผ่านการนำเสนอโปรเจ็กต์หรืองานวิจัยหลากหลายรูปแบบ บนเวทีการนำเสนอผลงานใน Design Research Day ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพใหม่ให้กับกรุงเทพฯ ซึ่งจะเกิดขึ้นในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564

เทศกาลฯ จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ หรือนักสร้างสรรค์ เข้าร่วมส่งงานวิจัย โปรเจ็กต์ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่อยู่ภายใต้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาต่างๆ เพื่อร่วมถ่ายทอดผลงานในรูปแบบการบรรยายแบบเป็นกันเองเป็นเวลา 20 นาที (รวมช่วง Q & A) ใน Design Research Day ของเทศกาลฯ

สาขาของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย

 1. งานฝีมือและหัตถกรรม
 2. ดนตรี
 3. ศิลปะการแสดง
 4. ทัศนศิลป์
 5. ภาพยนตร์
 6. การแพร่ภาพและการกระจายเสียง
 7. การพิมพ์
 8. ซอฟต์แวร์
 9. การโฆษณา
 10. การออกแบบ
 11. การให้บริการด้านสถาปัตยกรรม
 12. แฟชั่น
 13. อาหารไทย

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานใน Design Research Day

 1. นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักสร้างสรรค์ หรือบุคคลทั่วไป
 2. มีผลงานการวิจัยหรือโปรเจ็กต์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในทุกสาขา
 3. ผู้นำเสนอผลงานเป็นเจ้าของผลงาน ซึ่งต้องไม่ลอกเลียนผลงานของบุคคลอื่น
 4. ผลงานที่จะนำเสนอต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเนื้อหากิจกรรม

คุณลักษณะของผลงานที่จะนำเสนอใน Design Research Day

 1. การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างประสบการณ์ใหม่
 2. การสร้างโอกาสในการแก้ปัญหา หรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน
 3. นวัตกรรมหรือความคิดสดใหม่
 4. สามารถต่อยอดหรือนำไปใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้

ขั้นตอนการสมัครและกำหนดการ

 1. เปิดรับสมัคร - ตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤศจิกายน 2563 
 2. การส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม – ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มและส่งผลงานโดยคลิกที่ปุ่ม  
 3. ประกาศผลการคัดเลือก – วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ในเวลา 13.00 น. ผ่านทาง facebook.com/bangkokdesignweek โดยเทศกาลฯ จะติดต่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไปทางอีเมล ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
 4. การนำเสนอผลงาน – วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง Function Room ชั้น 4 TCDC กรุงเทพฯ

สิทธิประโยชน์

 1. ได้รับการประชาสัมพันธ์ผลงาน/กิจกรรม ผ่านช่องทางของเทศกาลฯ เช่น เว็บไซต์ เฟชบุ๊ก หรือสื่อสิ่งพิมพ์
 2. ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเปิดเทศกาลฯ (Opening Reception) และกิจกรรมสร้างเครือข่าย
 3. โอกาสในการสัมภาษณ์โดยสื่อมวลชนจากทั้งในและต่างประเทศและ/หรือเผยแพร่ผลงานในสื่อประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณาของเทศกาลฯ และสื่อพันธมิตร
 4. ค่าสนับสนุนการนำเสนองานในจำนวนที่เทศกาลฯ กำหนด

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยเทศกาลฯ

----------------------------

Design Research Day คือ?

วันแห่งการนำเสนอผลงานการออกแบบ นวัตกรรมใหม่ๆ หรืองานวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในผลงาน ผ่านการนำเสนอโปรเจ็กต์หรืองานวิจัยในรูปแบบการบรรยายที่เป็นกันเองภายในเวลา 20 นาที (รวมช่วง Q & A)

--------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่นายวัชชพล หรั่งแพ โทร 02 105 7400 ต่อ 204 เวลา 10.00 - 17.30 น. (วันจันทร์ – วันศุกร์) หรืออีเมล watchapon@cea.or.th

 

  ลงทะเบียน

Design Research Day
Register/ลงทะเบียน

Location Details


TCDC

LOCATION

General Post Office, Bangrak Bangkok, 10500 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


Creative Economy Agency (CEA) | TCDC (Thailand Creative & Design Center)

Thailand Creative & Design Center (TCDC) was established in 2004 to connect and promote interaction among creativity, skill, cultural asset and business conducive to creating quality products and services that meet the global market demand.