งานประกาศผลรางวัลโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ (Thailand Data Innovation Awards, DIA by DGA) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 Zipevent

งานประกาศผลรางวัลโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ (Thailand Data Innovation Awards, DIA by DGA) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

13 Nov 2019
08:00 - 13:00 (GMT+7)
โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)
IT & Tech

Event Information


 

งานประกาศผลรางวัลโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ

(Thailand Data Innovation Awards, DIA by DGA)   

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประจำปี 2562

 

 

         โครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ Thailand Data Innovation Award (DIA by DGA) ประจำปี 2562 Thailand Data Innovation Award 2019 โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA เป็นโครงการต่อยอดความสำเร็จ โครงการประกวดการพัฒนานวัตกรรม ด้วยข้อมูลเปิดภาครัฐ หรือ Mobile Enterprise d-Government Awards 2017 : MEGA 2017 ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี สำหรับปี 2562 นี้ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการพัฒนาต้นแบบ รวมทั้งโอกาสในการต่อยอดธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ  

         โดยผลงานจากการประกวดจะนำมาต่อยอดให้เกิดการบริการขึ้นจริง เพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตประชาชนสะดวกสบายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สพร. ได้น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งนำมาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการและการพัฒนาประเทศ มาเป็นหลักในการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ และในปีนี้ผู้เข้าแข่งขันนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการข้อมูลอย่างหลากหลาย อาทิ AI, Deep Learning, Blockchain และ Big Data สมดังสโลแกน “สร้างสรรค์ ต่อยอดนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 

ในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย

  • แนะนำโครงการ DIA by DGA และสรุปภาพรวมกิจกรรมตลอดทั้งโครงการ
  • ปาฐกถาพิเศษ โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)
  • พิธี มอบโล่ รางวัล และเกียรติบัตร
  • พิธีรับถ้วยรางวัลจากพระฉายาลักษณ์ฯ
  • นิทรรศการผลงานจากผู้เข้าประกวด

 

พบกัน  วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น.

ณ ห้อง Infinity Ballroom ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)

 

 


Register


Ticket Type Status Price (THB) Quantity

ผู้เข้าร่วมงาน

งานประกาศผลรางวัลโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ (Thailand Data Innovation Awards, DIA by DGA) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

Sales until
12 Nov 2019 23:00

FREE

Sales ended

Sales until: 12 Nov 2019 23:00

Walk in

Sales until
13 Nov 2019 14:00

FREE

Sales ended

Sales until: 13 Nov 2019 14:00

Promo Code:


Location Details


โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)

LOCATION

8-2 ถนน รางน้ำ แขวง ถนนพญาไท เขตราชเทวี Bangkok, 10400 Thailand

VIEW MAP

Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA)

พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการให้ บริการหรือ แอปพลิเคชันพื้นฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัล