[เลื่อน] DGTi-Con (The International Conference on Digital Government Technology and Innovation 2021) Zipevent

[เลื่อน] DGTi-Con (The International Conference on Digital Government Technology and Innovation 2021)

1 Jan 2022
00:00 - 00:00 (UTC+7)
Online Event

Event Information


Accepted payments


QR Payment

Zipevent_payment Zipevent_payment

Credit/Debit Card

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Over the counter / Bank Channels (Internet Banking/ATM)

Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment Zipevent_payment

Register


Ticket Type Status Price (THB) Quantity

General Audiences

Free

General Audience | For conference | Dates: 30-31 August

Available on
01 Jan 2022 00:00

FREE

Coming Soon

Available on: 01 Jan 2022 00:00

Conference Participants (Student) Early bird

100USD

Submission Authors | For workshops and Conference | Dates: 30-31 August

Available on
01 Jan 2022 00:00

3,100.00 /Ticket

Coming Soon

Available on: 01 Jan 2022 00:00

Promo Code:


Want to know more about this event?
Please contact the organizer for more information.


ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (สพร.)