Category

Editors’ Picks

Category

ครึ่งเดือนหลังมีนาคมนี้ก็ยังคงมีงานแน่นหนาเหมือนเดิมนะจ๊ะ ก็เป็นหน้าที่ของซิปที่จะรวบรวมงานอีเว้นท์เจ๋งๆ น่าไปมาให้เพื่อนๆ ได้เอาไปเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ ไปดูกันว่า งานมีนา 2019 นี้จะมีอะไรบ้างงงงงงงงง