Author

Korakoch Jantree

Browsing

นับเป็นเวลากว่า 14 ปี มาแล้ว ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เข้าร่วมแสดงผลงานศิลปะ ร่วมสมัยในเวทีระดับโลก ในเทศกาลศิลปะนานาชาติที่มีความเก่าแก่และยิ่งใหญ่เป็นที่รู้จักกันในนาม เวนสิ เบยีนนาเล่ (VENICE BIENNALE) ซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี และเป็น ที่ยอมรับว่า เป็นเทศกาลศิลปะที่มีความสําาคัญต่อการพัฒนางานศิลปะร่วมสมัยของ โลกอย่างมาก โดยศิลปินไทยได้มีโอกาสเผยแพร่ชื่อเสียงประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก ของคนทั่วโลกที่เข้าชมงานมากกว่า ล้านคน ตลอดระยะเวลา 6 เดือน ผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายรูปแบบ THAILAND BIENNALE ด้วยศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทย มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ THAILAND BIENNALE, KRABI 2018 จึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศ ณ จังหวัดกระบี่ ภายใต้แ​นวคดิ “EDGE OF THE WONDERLAND หรือ สุด ขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่าง ๆ มากกว่า 50 องค์กร ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานในการจัดงานทางศิลปะของไทยให้เทียบเท่ากับระดับนานาชาติ สร้างโอกาสให้ศิลปินไทยได้แสดงความสามารถบนเวทีในระดับโลก THAILAND BIENNALE, KRABI 2018 ณ จังหวัดกระบี่ ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ ด้วยการนําศิลปะมาช่วยดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว และผู้คนทั่วไป โดยความโดดเด่นของธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ พื้นที่จัดแสดง มีผลงานกว่า 70 ชิ้น โดยศิลปินช้ันนําจากทั่วโลก ถูกจัดวางอยู่กลางแจ้งในพื้นที่ทาง ธรรมชาติ ในรูปแบบของศิลปะเฉพาะพื้นที่ (SITE-SPECIFIC INSTALLATION) หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นงานศิลปะที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นบทตําแหน่งที่เฉพาะเจาะจง และคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม บริบททางศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานเป็นสําคัญจังหวัดกระบี่กับงาน THAILAND BIENNALE เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของภาคใต้ ได้ชื่อว่า “เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก” ต้ังอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน มีหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการัง ภูเขา ถ้ำ และหมู่เกาะ น้อยใหญ่กว่าร้อยเกาะ เกาะที่สําคัญ ได้แก่ เกาะลันตา เกาะพีพี เป็นจังหวัดที่รู้จักกัน อย่างแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยความงดงามจากธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เอกลักษณ์เหล่านี้ จังหวัดกระบี่จึงได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ในการจัดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย นานาชาติ THAILAND BIENNALE, KRABI 2018 นอกจากประชาชนชาวกระบี่จะได้มีส่วนร่วมภาคภูมิใจในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และความงดงามของธรรมชาติ ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ร่วมสัมผัสและเรียนรู้แล้ว การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ THAILAND BIENNALE, KRABI 2018 ยังเป็นการเสริมสร้างรายได้เข้าสู่ท้องถิ่น กระตุ้น เศรษฐกิจการท่องเที่ยว การอุปโภคบริโภคสินค้าทางวัฒนธรรม เกิดเป็นมวล เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในระดับประเทศได้อย่างต่อเนื่อง ตอบสนองนโยบาย “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อม อันเป็นการเผยแพรชื่อเสียงประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกมากยิ่งขึ้นพื้นที่แสดงผลงานศิลปะ THAILAND BIENNALE, KRABI 20182 พฤศจิกายน 2561 -28 กุมภาพันธ์ 2562 1) อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา…

Event Recommendation

งาน CEBIT ASEAN Thailand ครั้งแรกในประเทศไทย กับการรวบรวมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลกว่า 200 แบรนด์ จากทั้งไทย จีน เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย และบังกลาเทศ ร่วมกันจัดแสดงเทคโนโลยี พร้อมเปิดเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญ…

เล่นกับผี Event News

ไม่อยากจะพูดพร่ำทำเพลงให้มากมาย ก่อนที่จะไปมหกรรม เล่นกับผี ที่เมกาบางนา ตอน เรือนจำสยอง จองจำผี ระหว่างวันที่ 19 – 31 ตุลาคม 2561 ที่ศูนย์การค้าเมกาบางนานี้ Zipevent อยากพาทุกคนมาฟังเพลงผีของละครไทย แล้วมาเช็กระดับดูกันดีกว่า ว่าความกลัวของคุณอยู่ที่เลเวลไหน…

ว่ายเวียนมาบรรจบกับ เทศกาลกินเจ ที่เหล่าผู้มีบุญ และมีใจรักในการกินเจ Zipevent ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจจึงอยากมาบอกเล่า เท้าความถึงประวัติของการกินเจ แบบละเอียด แต่ทางทีมก็พยายามสรุปมาให้เข้าใจง่ายที่สุด ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ศาลเจ้าท่งเฮงตั๊ว ไว้ ณ ที่นี่ด้วย และที่พลาดไปไม่ได้อีกก็คือ อีเว้นท์เทศกาลกินเจคราวนี้ ไม่ใช่แค่กรุงเทพเท่านั้น Zipevent หามาให้ตามจังหวัดใหญ่ๆ อื่นๆ ด้วย เผื่อท่านผู้อ่านท่านใดอยากจะไปแวะเวียนที่จังหวัดอื่น จะได้อีเว้นท์เทศกาลกินเจแถมไปด้วย เทศกาลกินเจ (กิวอ๊วงเจ) วันที่ 9 เดือน 9 ตามปฏิทินจีน พิธีการกินเจเดือนเก้าตามปฏิทินจีนทุกๆ ปี มีกำหนด 9 วันนั้น ลัทธิมหายานในพุทธศาสนามีอรรถาธิบายว่าเป็นการประกอบพิธีกรรมสักการบูชา พระพุทธเจ้า 7 พระองค์ กับ พระโพธิสัตว์อีก 2 พระองค์ รวม เป็น 9 พระองค์ด้วยกัน หรือนัยหนึ่งเรียกว่า ดาวพระเคราะห์ทั้ง 9 อันมี พระอาทิตย์ พระจันทร์ ดาวพระอังคาร ดาวพระพุทธ ดาวพฤหัสบดี ดาวพระศุกร์ ดาวพระเสาร์ พระราหู และพระเกตุ พิธีเก้าอ๊วงเจนี้ กำหนดเอา วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจีน รวม 9 วัน 9 คืน ผู้มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนา ต่างสละโลกีย์วัตรและบำเพ็ญศีลสมาทานกินเจ บริโภคแต่อาหารผัก และผลไม้ งดเว้นไม่กระทำกิจใดๆ อันนำมาซึ่งการเบียดเบียนสัตว์ทั้งปวง ได้แก่1. ไม่เอาชีวิตของสัตว์มาเติมต่อบำรุงชีวิตของเรา2. ไม่เอาเลือดของสัตว์มาเป็นเลือดของเรา3. ไม่เอาเนื้อของสัตว์มาเป็นเนื้อของเรา ซักฟอกมลทินออกจาก ร่างกาย วาจา และ ใจ สวมเสื้อผ้าสีชาวสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากจุดด่างพร้อย พากันสู่วัดวาอารามพร้อมดอกไม้ ธูปและเทียน ไปนมัสการบูชา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งจัดหาเครื่องกระดาษ ทำเป็นรูปเครื่องทรงเสื้อผ้า หมวก รองเท้า กระดาษเงิน กระดาษทองต่างๆ ไปน้อมถวายเป็นเครื่องสักการะ เป็นกุศลสมาทาน ขอพรเพื่อความเจริญสมบูรณ์พูนสุขประวัติเพิ่มเติมอย่างละเอียดแบบจัดเต็ม อ่านต่อได้ที่นี่Photo by ja ma on Unsplashอีเว้นท์เทศกาลกินเจ ในกรุงเทพฯ เผื่อช่วงวันหยุดยาวนี้ ใครไม่ได้มีแผนที่จะออกไปไหน ก็อาจจะแวะไปตามศาลเจ้าต่างๆ ไปรักษา กาย ใจ วาจา ให้สงบสุข อาจจะแวะเวียนไปตามสถานที่ต่างๆ ที่มีการจัดอีเว้นท์ เทศกาลกินเจ ที่มีอยู่แทบจะทั่วกรุงเทพเลยก็ว่าได้ หมายเหตุ เยาวราชคนจะเยอะมากๆ เลยไม่ได้ยกมา ณ ที่นี่1. เดอะมอลล์ เจทั่วทิศ กุศลจิตทั่วไทย เดอะมอลล์ เจทั่วทิศ กุศลจิตทั่วไทย Ep.19 เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เฮอริเทจ สแน๊ค แอนด์ ฟู้ดส์ จำกัด, บริษัท กรีนสปอต จำกัด,…

ICONSIAM Event Guidelines

พูดถึงสิ่งที่แสดงความเป็นไทย ที่ยังอยู่ หรือยังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน เช่น การไหว้ของคนไทย ศิลปะมวยไทยที่ใครๆ ก็หลงรัก อาหารไทยที่ทรงเสน่ห์ วัดวาอาราม ตระการตา ดั่งสวรรค์ แม่น้ำเจ้าพระยา สายน้ำแห่งชีวิต เครื่องประดับไทยจากช่างทองไทย และสิ่งสุดท้ายก็คือ ICONSIAM ศูนย์รวมความสุขในเมืองสยาม สำหรับผู้จัดอีเว้นท์แล้ว ICONSIAM จัดเป็นที่หนึ่งในสถานที่จัดอีเว้นท์ที่น่าจับตามองมากที่สุดในปี…

กินดี อยู่ดี Event News

อาหารไทย เป็นอาหารประจำชาติของคนไทย ที่มีการสั่งสม และถ่ายทอดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีต จนเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ถือได้ว่าอาหารไทยเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่สำคัญของไทย ขณะที่อาหารพื้นบ้าน หมายถึง อาหารที่นิยมรับประทานกันเฉพาะท้องถิ่น ซึ่งเป็นอาหารที่ทำขึ้นได้ง่าย โดยอาศัยพืชผัก หรือเครื่องประกอบอาหารที่มีอยู่ในท้องถิ่น มีการสืบทอดวิธีปรุง และการรับประทานต่อๆ กันมา กินดี อยู่ดี อาหารไทย อันทรงคุณค่า เป็นมาอย่างไรบ้าง…

หมามาท่า หรือจะขยายความว่า จะพาน้องหมาไปท่าเรือไหนได้บ้าง หรือพาไปที่ไหนได้บ้าง แบบอาบน้ำท่าไหน อาบน้ำท่าวัดฯ เป็นปัญหาหนึ่งของเจ้าของหมาในกรุงเทพฯ อยู่เหมือนกัน ใครมีบ้านก็สบายไป ใครอยู่คอนโด ก็ต้องลำบากไปอีกระดับ ในวันหยุดเรายังออกไปช้อปปิ้ง เดินชิลได้ แต่น้องหมาของเราจะไปที่ไหนได้บ้าง นั้นแหละคือประเด็นในวันนี้ เนื่องจาก Zipevent เป็นเพจบันเทิงอีเว้นท์อันดับหนึ่งของประเทศไทย จึงมาชี้แจงแถลงไขถึง 10 สถานที่ที่สามารถพาน้องหมา ไปเดินอ้าซ่า ให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ หมามาท่า ได้ และความจริงแล้ว หมามาท่า คือชื่ออีเว้นท์ ที่ถูกหยิบยืมมานั่นเอง เอาล่ะ! อย่ารอช้า ไปดูสถานที่ที่ว่ากันเลย! 1. ASIATIQUE The Riverfront ที่รวมแหล่งช้อปปิ้ง อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมต่างๆ ภายในสถานที่เดียวกัน ภายใต้วัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง นั่นคือสิ่งที่ทำให้ที่นี่แตกต่างจากห้างสรรพสินค้าอื่นๆ ที่ยังคงความสมดุลระหว่างประเพณีดั่งเดิม และความทันสมัย ที่อนุญาตให้พาสัตว์เลี้ยงเข้าไปได้ด้วย 2. Central Festival EastVille รูปจาก Facebook ของ CentralFestival EastVille      ห้างสรรพสินค้าขวัญใจน้องหมา Number 1 ถ้าพูดถึงว่า จะพาน้องไปเดินชิล หรือไปพบปะเพื่อนๆ ของน้องๆ ที่ไหนดี ที่ Central Festival EastVille ก็จะถูกนึกถึงเป็นชื่อแรกๆ เสมอ ด้วยการเปิดตัวตู้จำหน่ายอาหารสุนัขอัตโนมัติแห่งแรกของเมืองไทย และอีกหลายๆ โซนที่เอาใจคนรักน้องหมาสุดๆ ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่สุดโปรดสำหรับหลายๆ คน 3. Crystal Design Center รูปภาพจากเว็บไซต์ของ Crystal Design Center      ข้ามฝั่งจาก Central Festival EastVille มาที่นี่ ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมงานดีไซน์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเอเชีย ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ด้านการตกแต่ง วัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และวัสดุตกแต่งพื้น ผนัง ห้องสมุดด้านการออกแบบ ศูนย์ประชุม ห้องสัมมนา ศูนย์แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ ห้องจัดเลี้ยง ตลอดจนพื้นที่สำนักงานออฟฟิศ ซีดีซี ประกอบไปด้วยอาคารกว่า 24 อาคารบนพื้นที่ดินกว่า 73 ไร่ หรือกว่า 120,000 ตร.ม. รวมถึงมีที่ให้น้องหมาของเราอีกด้วย 4. PARADISE PARK รูปภาพจาก Facebook ของ Paradise Park       ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ไม่เหมือนใคร พาราไดซ์ พาร์ค ได้จัดเตรียมบริการพิเศษเพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับความสะดวกสบายสูงสุดทุกครั้งที่มาใช้บริการ ตั้งแต่รถเข็นเด็ก ที่จอดรถพิเศษสำหรับท่านสุภาพสตรี ตลอดจนพื้นที่ ที่สามารถพาน้องหมาของเราไปได้ด้วย 5. The Nine Center Rama 9 รูปภาพจากเว็บไซต์ของ The Nine Center Rama 9       สถานที่ที่มีเลข 9 แฝงตัวอยู่…

ReadyZipGo!

รากเหง้าศิลปะไทยสืบทอดมานับพันปี โดยเชื่อมโยงแหล่งอารยธรรมสำคัญหลายแหล่งในโลก ทั้งจากชมพูทวีปและจากฝั่งตะวันตก อารยธรรมที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งใน เขมร พม่าและไทยมากว่าพันปี ตั้งแต่ราวต้นศตวรรษที่ 12 เป็นต้นมา ก่อเกิดเป็นรากเหง้าของศิลปะไทย จากยุคที่แสดงตัวตนในช่วงรุ่งอรุณของความเป็นไทยในสมัยทวารวดี ซึ่งครอบคลุมผืนแผ่นดินอย่างกว้างขวางทั้งบริเวณ นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อุทัยธานี…

มิวเซียมสยาม ขอเชิญทุกคนร่วมค้นหาความหมายกับกิจกรรม : ถอดรหัส “กลอักษร” ไทย เนื่องในโอกาสพิเศษ วันพิพิธภัณฑ์ไทย (๑๙ กันยายน) ชวนทุกคนร่วมค้นหาและเรียรู้เรื่องราวการถอด “กลบท” ที่ดึงความรู้ในเรื่องราวของ “ภาษาไทย” จากในห้อง “ไทยแปลไทย” เนื้อหาองค์ความรู้ของนิทรรศการถาวร “ถอดรหัสไทย” ที่นำเสนอเรื่องราวความเป็นไทยในแง่มุมต่างๆ หลากหลาย ได้เรียนรู้ถึงความมหัศจรรย์ของภาษาไทย และอัจฉริยะของผู้นำภาษาไทยมาใช้อย่างน่าสนใจ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการนำภาษาไทยไปต่อยอดได้อย่างหลากหลาย ดหถลอัว “งรหังวล” ไบจ ในส่วนแรกของงานกิจกรรม : ถอดรหัส “กลอักษร” ไทย เป็นการปูพื้นฐานให้มีความเข้าใจถึงที่มา หลักการของกลอักษร ซึ่งบรรยายโดยอาจารย์พรเทพ โตชยางกูร อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยามหิดล บอกเลยว่า ใครที่ลืมรูปแบบของโคลงสี่สุภาพไปแล้ว ที่นี่อาจารย์ท่านเคาะฝุ่นให้เลย ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่า การบรรยาย ไม่ได้ลึกซึ้งมาก เป็นในเวอร์ชั่นที่เข้าใจง่าย และในบางช่วงก็มีความว้าวในความสามารถของคนไทยในสมัยก่อนด้วย กลบท คืออะไร กลบท คือ คำประพันธ์ที่นักกวีแต่งเพื่อพลิกแพลงให้มีลักษณะวิจิตรพิสดารมากขึ้น ลักษณะบังคับตามปรกติ แล้วทำให้เป็นระเบียบที่สม่ำเสมอ เพื่อแสดงถึงชั้นเชิงและการใช้ฝีปากในบทกวี และเพื่อให้คำประพันธ์นั้นงดงามขึ้น อาจมีชื่อเรียกต่างกัน ตามแต่ที่นักกวีกำหนด โดยกลบทมีทั้งหมด ๕ ประเภท ได้แก่ กลโคลง กลฉันท์ กลกาพย์ กลกลอน และกลร่าย กลบท แบ่งออกเป็น ๒ แบบ แบบแรกคือ กลบทแบบกำหนดบังคับเพิ่มมากกว่าปกติ แบบย่อยได้อีก ๕ แบบ ได้แก่ บังคับเสียง บังคับคำ บังคับทั้งเสียงและคำ บังคับอักขรวิธี และบังคับฉันทลักษณ์ กลบทแบบกำหนดบังคับเพิ่มมากกว่าปกติใช้เป็น เสมือนเครื่องปรุงเสน่ห์ให้กับงานประพันธ์ ตัวอย่างงานประพันธ์ที่มีการใช้กลบทลักษณะนี้เข้ามา เช่น กลบทศิริวิบุลกิตติ์, หนังสือจินดามณี หรือประชุมจารึกวัดพระเชตุพน แบบที่สองคือ กลบทแบบวางอักษรซ่อนรูปลวงตาให้ฉงนเรียก “กลอักษร” หรือ “กลแบบ” แบ่งได้เป็นหลายแบบ ดังนี้ กลอักษรแบบแทนรหัส ในตำราจินดามณีนั้น ได้มีการเรียนการสอนถึงอักษรเลข ซึ่งแทนสระต่างๆ ดังนี้ เลข ๑ เป็น ตีนหนึ่ง (สระ อุ) เลข ๒ เป็น ตีนคู้ (สระ อู) เลข ๓ เป็น ไม้เอ (สระ เอ) เลข ๓ สองตัวเป็น ไม้แอ (สระ แอ) เลข ๔ เป็น วิสรรชนีย์ (สระ อะ) เลข ๕ เป็น ไม้ผัด (ไม้หันอากาศ) เลข ๖ เป็น ไม้ไอ (สระ ไอ หรือ สระ ใอ) เลข ๗ เป็น พินหัว (สระ อิ) เลข…