ขอเชิญทุกท่านมาร่วมชมผลงานในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 หรือ BANGKOK DESIGN WEEK 2021 (BKKDW 2021) ครั้งที่ 4 ภายใต้ธีม RESURGENCE OF POSSIBILITIES ก้าวต่อไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ เทศกาลฯ ที่นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ๆ และศักยภาพสำคัญของนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ไปจนถึงหน่วยงานความร่วมมือต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

โดยนำเสนอผ่าน 7 กิจกรรมหลัก

อันประกอบไปด้วย EXHIBITION, TALK, WORKSHOP, EVENT, MARKET, TOUR และ PROMOTION โดยเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ART4D : CREATIVE VIRUS

BKKDW 2021
รูปภาพจาก https://www.bangkokdesignweek.com/program/41565

โลกที่เชื่อมต่อเข้าหากันเร่งสปีดการแพร่กระจายเชื้อข้ามทวีปได้อย่างง่ายดาย ในเวลาไม่ถึง 1 ปี สถิติบ่งชี้ว่า ณ ปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วโลกแล้วกว่า 60 ล้านคน เราได้แต่หวังว่าวัคซีนที่ผลิตขึ้นจะผลิตและแจกจ่ายในเร็ววันนี้

แต่ไม่ใช่แค่ไวรัส COVID-19 ที่แพร่ระบาด “ความคิดสร้างสรรค” เช่นกันที่เกิดขึ้นและกระจายตัวไปทั่วหย่อมหญ้า วิกฤตครั้งนี้เป็น “หัวเชื้อ” ชั้นดีที่กระตุ้นให้มนุษย์เราหาทางเอาตัวรอด และคิดค้น solution ขึ้นมานับร้อยนับพันนวัตกรรม นิทรรศการ CREATIVE VIRUS จะพูดถึงเรื่องราวอีกด้านของวิกฤต COVID-19 ผ่านการจัดแสดงผลงานจาก สถาปนิก / ศิลปิน / นักออกแบบ จำนวน 34 คน ที่เคยร่วมส่งผลงานเข้ามาร่วมเผยแพร่ใน art4d273 We will meet again และผลงานออกแบบการสื่อสารที่ชนะเลิศโครงการ Design Hero : The New Normal เพื่อเน้นย้ำกับสังคมว่า ทุกวิกฤตนั้นมีโอกาสเสมอ

สถานที่ : TCDC กรุงเทพฯ อาคารไปรษณีย์กลาง 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เข้าชมฟรี

CEA X CLOUD-FLOOR X UCCN, BKK CITY OF DESIGN : Common Air-rea

BKKDW 2021
รูปภาพจาก https://www.bangkokdesignweek.com/program/40319

“Common Air-rea” โครงการจัดทำพื้นที่ส่วนกลางการพัฒนาคุณภาพอากาศและพื้นที่ให้ข้อมูลสำหรับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2564 (Common Air-rea) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(5) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบที่นำเสนอความเป็นไปได้ในการออกแบบพื้นที่สาธารณะส่วนกลางในช่วงเทศกาล Bangkok Design Week 2021 ที่ช่วยบรรเทาและพัฒนาคุณภาพอากาศในพื้นที่ให้ผู้ที่เข้ามาใช้งาน ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ขึ้น ช่วยกรองอากาศที่เป็นมลพิษจากภายนอก และลดความเสี่ยงจากอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยอาศัยการออกแบบ ที่ผสมผสานกันสามส่วน คือ สร้างพื้นที่ปิด/ใช้ธรรมชาติช่วยดักกรอง/ใช้นวัตกรรม

สถานที่ : Samyan Mitrtown สามย่าน มิตรทาวน์ 944 ถนนพระรามที่ ๔ แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เข้าชมฟรี

BANGKOK DESIGN WEEK X ISSARAPHAP : Academic Exhibition & Showcase

BKKDW 2021
รูปภาพจาก https://www.bangkokdesignweek.com/program/37283

นิทรรศการจัดแสดงผลงานนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2564 ประกอบขึ้นด้วยสองส่วนนิทรรศการ

1. นิทรรศการ “หน้ากาก_อนาคต” จัดแสดง 30 ผลงาน จากการประกวดออกแบบหน้ากากเพื่ออนาคต หลังยุคโควิด-19

2. นิทรรศการ “รวบรวมผลงานของนิสิตนักศึกษา ในรอบปี 2563” ผ่านสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบสร้างสรรค์ ในสาขาวิชาต่างๆ อาทิ สถาปัตยกรรม ออกแบบภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่น กราฟิก มัลติมีเดีย ฯลฯ จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 21 มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด “ก้าวต่อไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ (Resurgence of Possibilities)”

ซึ่งทั้ง 2 นิทรรศการ มีหมุดหมายเพื่อการนำเสนอมุมมองทางความคิดสร้างสรรค์ และศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ที่มีต่อสังคมหลังการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ ซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาต่อยอด คุณภาพชีวิตและวิถีความเป็นอยู่ของมนุษย์ ให้ที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต, จัดแสดง ณ Samyan Mitrtown, ลานโปรโมชั่น ชั้น 3

สถานที่ : Samyan Mitrtown สามย่าน มิตรทาวน์ 944 ถนนพระรามที่ ๔ แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เข้าชมฟรี

CHANA MAHAYOSANUN : Skywall

BKKDW 2021
รูปภาพจาก https://www.bangkokdesignweek.com/program/39194

Skywall ภายใต้ตีม Resurgence possibilities เนื่องจาก COVID-19 ทำให้คนต้องอยู่อย่างสันโดษมากขึ้น ศาลานี้เป็นที่พักที่ทำให้คนสามารถมานั่งมองท้องฟ้าที่เปลี่ยนไปตามเวลา ใช้กระจกเป็นสื่อเชื่อมโยงภายใน-ภายนอก จากมุมมองทางเข้า ทำให้คนที่นั่งอยู่ด้านในศาลา เสมือนนั่งอยู่บนท้องฟ้า ศาลานี้ได้ไอเดียมาจากกล้องปริทรรศน์ แต่เปลี่ยนจากวัตถุมาเป็นงานสถาปัตยกรรม ภายในตรอกซอกซอยในกรุงเทพ สามารถติดตั้งผลงานที่สามารถทำให้คนหยุดพัก ทำสมาธิ โดยใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมช่วยในการทำสมาธินี้

สถานที่ : Samyan Mitrtown สามย่าน มิตรทาวน์ 944 ถนนพระรามที่ ๔ แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เข้าชมฟรี

SONTANA (สนทนา) : TOMORROW LOW CARBON

BKKDW 2021
รูปภาพจาก https://www.bangkokdesignweek.com/program/70087

TOMORROW LOW CARBON เป็นการรวมตัวของศิลปินทั้ง 8 มาสร้างบทสนทนาถึงอนาคตของการลด carbon footprint ว่าจะไปทิศทางใดได้บ้าง โดยมีผลงานทั้งหมด 8 ผลงานดังนี้

1. CC – Carbon Copy – Mike Hornblow เป็น data visualization จากข้อมูลของผู้เข้าชมงานที่แสดงความคิดเห็นถึง carbon footprint ในรูปแบบของ performance art โดยแปลข้อมูลเป็นการหยดสีต่างๆ ลงบนตัวผู้แสดง

2. Interactive Gachapon – 27 JUNE studio x Wishulada เครื่องกาชาปองที่ภายในบรรจุเครื่องอุปโภคที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม เช่นสบู่ออแกนิค เพื่อให้ผู้ชมงานได้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ zero carbon footprint ประเภทต่างๆ และนำกลับไปใช้ที่บ้าน

3. Future Chef Table – Tastebud นำเสนออาหารแห่งอนาคตในรูปแบบของ catering และ chef table จากวัตถุดิบที่ low carbon footprint เช่น plant-based protein / สาหร่ายสไปรูริน่า และอื่นๆ

4. Happy friend’s tree – H-lab การขยับร่างกายหรือการออกกำลังกายอาจจะเป็นแหล่งพลังงานสะอาดในอนาคต H-lab นำเสนอไอเดียการเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบของ interactive installation

5. COTH studio นำเสนอวิธีการรีไซเคิลเศษไม้จากกระบวนการกลึงไม้มาผสมแล้วอัดกับวัสดุประเภทกาวเพื่อสร้างวัสดุใหม่ที่ไม่เพิ่มการปล่อย carbon footprint

6. Nutida Subboriboon ศิลปินนำเสนอ Art Installation จาก food waste ที่เหลือในตู้เย็น เช่น มันฝรั่ง มะเขือเทศ ผลไม้ต่างๆ มาแปลงเป็น bioplastics วัสดุแห่งอนาคต

7. Dancing Algae – 27 JUNE studio Micro Algae เป็นสาหร่ายที่สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าต้นไม้ถึง 200 เท่า ในอนาคต ด้วยพื้นที่ที่จำกัด ทุกบ้านอาจจะปลูกสาหร่ายกันในครัวเรือนอย่างแพร่หลายเพื่อช่วยลดคาร์บอนและเพื่อเป็นอาหารโปรตีนสูงแห่งอนาคต 27 JUNE STUDIO นำเสนอวิธีการเลี้ยงสาหร่ายในรูปแบบของ Installation Art ที่สามารถเลี้ยงสาหร่ายได้จริงๆ และสามารถเป็น decorative items ในบ้านหรือสาธารณะได้อีกด้วย

8. Sound design – Sirasar Boonma Sound artist ออกแบบเสียงประกอบเพื่อสร้างบรรยากาศและเป็นส่วนเติมเต็มในการเล่าไอเดียของอนาคตของ carbon footprint

สถานที่ : เดอะ ชอปเฮาส์ 1527 (The Shophouse 1527) 1527 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เข้าชมฟรี

LOWERLINE STUDIO : muta v2

BKKDW 2021
รูปภาพจาก https://www.bangkokdesignweek.com/program/38588

เมื่อนำสิ่งที่คุ้นเคยมาเรียบเรียงเพื่อให้เกิดความหมายใหม่นั้น สิ่งที่เกิดขึ้นจะปรับเปลี่ยนไปตามความคิด และ ประสบการณ์ร่วมในวัตถุของแต่ละบุคคล ในที่นี้การตั้งคำถามอาจจะเริ่มต้นขึ้น และ การหาคำตอบอาจจะดำเนินต่อไป จากวัตถุสู่วัตถุ ร้อยเรียงเวียนรอบ สร้างความเชื่อมโยง ต่อเนื่อง ผนวกกับแสง และ สี ที่ผ่านการหักเหของแสงเป็นจุดเริ่มต้นของการมองเห็น ทำให้เกิดภาพ การรับรู้ ผ่านประสาทสัมผัส และ แปรเปลี่ยนเป็นจินตนาการที่แปลกตา

สถานที่ : คอร์ดหลังตึกแถว ชุมชนสามย่าน
เข้าชมฟรี

VERASUSTUDIO X USERFRIENDLY X PINE : ลานละเล่น

BKKDW 2021
รูปภาพจาก https://www.bangkokdesignweek.com/program/39746

ลานละเล่น ‘การเล่น’ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์มาแต่โบร่ำโบราณ การเล่นนั้นไม่มีความหมายและคำจำกัดความที่ตายตัว มันคือกระทำใดๆ ก็แล้วแต่ที่ก่อให้เกิด ความสุข ความบันเทิงใจ ความสนุกสนาน ความหลงใหลในการเล่นของมนุษย์ทำให้เราคิดค้น และประดิษฐ์อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ประกอบการเล่นมากมาย อาทิเช่น ใบและก้านกล้วยถูกนำมาสร้างม้าในจิตนาการดังที่เราเห็นในการละเล่นไทยอย่างไม้ก้านกล้วย

ต่อมาในยุคโมเดิร์นนิสม์ซึ่งเป็นยุคที่นักออกแบบมักจะแยกย่อก และลดทอนสิ่งตกแต่งที่ไม่จำเป็นออกไปให้เหลือไว้เพียงแกนหลักที่จำเป็นเพียงเท่านั้น อาจเป็นช่วงเวลาเดียวกันนี้ที่ การจำกัดความหมายทางวิทยาศสตร์ของการเล่นถูกนำไปยึดโยงกับการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์และสุขลักษณะ เช่น การปีนต่าย การกระโดด การวิ่ง การคลาน การนั่ง การยืน

แนวคิดนี้นำไปสู่เครื่องเล่นตามสนามเด็กเล่น และในสวนสาธารณะที่เรามักคุ้นตา และเป็นสิ่งที่เป็นภาพจำในวัยเยาว์ของใครหลายๆ คน เครื่องเล่นที่ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่าง เช่น สไลเดอร์ ราวโยน หน้าผาจำลอง เพดานตาข่าย ห่วงลอด และอุโมงค์เป็นต้น อุปกรณ์สนามเด็กเล็กมาตราฐานลักษณะนี้ แน่นอนว่ามีประโยชน์ต่อพัฒนาการทางร่างกาย และอารมณ์ของเด็ก แต่คำถามคือเครื่องเล่นในรูปแบบนี้มีส่วนในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ มากน้อยแค่ไหน ด้วยความที่เครื่องเหล่านี้มีลักษณะการเล่นที่ตายตัว และไม่ยึดโยงกับสภาพแวดล้อมและ บริบทรอบๆ ตัวมันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะออกแบบลักษณะของเครื่องเล่นที่ผสมผสานระหว่างงานสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และ เครื่องเล่น เข้าด้วยกัน “ลานละเล่น” จึงเป็นแนวคิดของเพลย์สเตชั่นที่กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อม และให้อิสระในการตีความและการใช้งานแก่ผู้ใช้

สถานที่ : INDA LAB 180 ซอย จุฬาลงกรณ์ 50 แขวง วังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เข้าชมฟรี

MÆWTĀY X CLOUD-FLOOR X SP/N X NOSESTORY X DECUS : Hotel in•ter•rim

BKKDW 2021
รูปภาพจาก https://www.bangkokdesignweek.com/program/68345

บอกเล่าเรื่องราวของย่านประดิพัทธิ์และอารีย์ โดยเฉพาะถนนเส้นประดิพัทธิ์ซึ่งเต็มไปด้วยโรงแรมและเป็นย่านที่มีความเจริญอย่างมากในอดีต รวมไปถึงการให้ข้อมูลและเปิดมุมมองของผู้เข้าชมต่อถนนประดิพัทธิ์ซึ่งกำลังจะพัฒนาและเป็นหนึ่งในเส้นทางผ่านสำหรับผู้ที่สัญจรไปยังรัฐสภาใหม่ และสถานีรถไฟกลางแห่งใหม่ที่บางซื่อ

สถานที่ : โรงแรมจอช (Josh Hotel) 19/2 ซอย อารีย์ 4 ฝั่งเหนือ แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เข้าชมฟรี

ARI AROUND

BKKDW 2021
รูปภาพจาก https://www.bangkokdesignweek.com/program/70111

มาร่วมสร้างประสบการณ์จำลองชีวิตในอุดมคติของประชากรอารีย์ = compassionate people ผ่าน platform ARI AROUND ที่เริ่มต้นทดลองครั้งแรกในพื้นที่ Ari-Pradipat วัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงผู้คน เสริมสร้างความเป็นชุมชนให้แข็งแรง เกิดการพึ่งพาอาศัยและมีมิตรภาพต่อกัน กระตุ้นเศรษฐกิจภายในย่าน จัดการสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ลดขยะจากการบริโภค โดยมีการทดลองใช้สกุลเงินจำลอง Ari ซึ่งเป็นระบบคูปอง (Token System) ที่ได้จากการนำขยะรีไซเคิลมาแลกเพื่อรับสิทธิ์พิเศษภายในชุมชน http://www.ariaround.com

สถานที่ : Ari – Pradipat District
เข้าชมฟรี

THONG-EK : Open: OPEN… เปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่

BKKDW 2021
รูปภาพจาก https://www.bangkokdesignweek.com/program/68930

ท่ามกลางความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เราอาจไม่สามารถใช้มุมมอง วิธีคิด การแก้ปัญหา รวมถึงวิธีการดำเนินชีวิตแบบเดิมได้อีกต่อไป

“เปิด” อาจเป็นหนทางที่จะทลายสิ่งที่ถูก “ปิด” ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆในโลกใบนี้อันแสนท้าทาย ชุบชีวิตผู้คนและเมืองให้สามารถก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมีพลัง

สำหรับงาน Thong-Ek Creative Neighborhood ใน Bangkok Design Week ปีนี้ เราขอเชิญผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์ทุกท่าน ร่วมสะท้อนแนวคิดของความเป็นไปได้ใหม่ๆ ผ่านการทำ “Installation” บนหน้าประตูบ้านสำนักงานหรือร้านค้าของท่าน ให้ผู้มาเยี่ยมชมได้เปิดประสบการณ์ ตั้งคำถาม ชวนคิด และร่วมค้นหาแรงบันดาลใจ ซึ่งซ่อนอยู่ภายใต้บานประตูบานนั้น

Open: DNA by PLATO
Open: Fire Inside by thingsmatter
Open: Come on, Calm on by Shma
Open: What lies ahead by kenkoon
Open: Open to Eden by Tribes Community
Open: INVISIBLE DOOR by MOBELLA
Open: Looper by Flo
Open: Subjects in The Mirror by The Ordinarist
Open: The Next 10 Years by Party/Space/Design
Open: Knock Knock by Flashback X YIMSAMER
Open: Better health, Better world by Pukpun x Yenndesign x more jungle Open: This is not a door by ASITNAHC
Open: The shadow of Asian culture by Pabaja
Open: O*Henry x Pinpina

BKKDW2021 ได้คัดสรรผลงานไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้มานำเสนอ ตั้งแต่นิทรรศการ โชว์เคสไปจนถึงอินสตอลเลชั่นจากหลายนักออกแบบที่ชวนทุกคนไปสำรวจแนวคิดและค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ไปพร้อมกัน 3-11 กรกฎาคมนี้ กระจายทั่วพื้นที่ในอีกหลายย่านรอบกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นเจริญกรุง-ทรงวาด, สามย่าน, อารีย์-ประดิพัทธ์, และทองหล่อ – เอกมัย อย่าลืมเช็กเงื่อนไขการเข้าชมงานในแต่ละสถานที่พร้อมกับสำรองล่วงหน้า เพื่อการเข้าชมงานในปีนี้ให้เป็นไปแบบปลอดภัยที่สุด


ฝากติดตามข่าวสารงานอีเว้นท์กับ Zipevent ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ตามนี้เลย 

  • Line: @Zipevent (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้าด้วยนะคะ) หรือจิ้มไปที่ลิงก์นี้ได้เลย @Zipevent
  • Instagram: @Zipevent
  • Website: www.zipeventapp.com
  • Twitter: @Zipevent
  • Facebook: @Zipevent

Comments

comments