นิทรรศการ Art For Air เป็นความร่วมมือระหว่างสภาลมหายใจเชียงใหม่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (สามกษัตริย์) และพื้นที่ทางศิลปะอิสระ พร้อมด้วยความร่วมมือจากนักสร้างสรรค์และศิลปิน เพื่อร่วมโครงการศิลปะในพื้นที่สาธารณะรอบเมืองเชียงใหม่

นิทรรศการ “Art For Air”

จุดมุ่งหมายหลัก คือการมีส่วนร่วม สร้างบรรยากาศการวิพากษ์ และสร้างความตระหนักบนความเข้าใจ ที่ทำให้เกิดเป็นความร่วมมือที่เป็นองค์ความรู้และข้อเสนอที่น่าสนใจด้วยงานศิลปะร่วมสมัยในวงกว้าง ด้วยเหตุนี้ Art For Air จึงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือระหว่าง ศิลปิน นักสร้างสรรค์ รวมถึงนักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ จากหลายพื้นที่ เพื่อสร้างปรากฏการณ์นิทรรศการศิลปะเพื่อฝุ่นควันและสภาวะโลกร้อน เพื่อนำเสนอมุมมองต่อปัญหาอย่างหลากหลาย

Live Perfomance อีกหนึ่งชุดที่น่าสนใจ จาก Chiang Mai ART for AIR หรือศิลปะเพื่อลมหายใจ โดย พิชัย พงศาเสาวภาคย์ ศิลปินคนเก่งที่ได้ทำการแสดงในชื่อ ชุด “UNDER PRESSURE” ณ Jingjai Warehouse จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย

นิทรรศการ “Art For Air”

ผลงานชุดนี้ชวนให้เห็นปัญหาหมอกควันที่เกิดจากอ้อย หนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่ยังคงเป็นความต้องการของตลาดโลก แต่กระบวนการหนึ่งในการเก็บเกี่ยวที่ยังคงสร้างปัญหา นั่นคือการเผาอ้อย หรือที่เรียก “อ้อยไฟไหม้” วิธีการนี้ยังคงมีความจำเป็นสำหรับผู้เผา แต่ก็ถูกตั้งคำถามทิ้งไว้ถึงแนวทางและสิ่งทดแทน

นิทรรศการ Art For Air จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ครอบคลุมพื้นที่ทางศิลปะทั่วเขตเมืองเก่า เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยสามารถติดตามข่าวสารโครงการได้ที่ www.artforair.org

สถานที่ใน นิทรรศการ Art For Air

ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ Three Kings Monuments
พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา (บริเวณพื้นที่รอบนอก) Lanna Folklife Museum
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ Chiang Mai City Arts & Cultural Center
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ (บริเวณพื้นที่รอบนอก) Chiang Mai Historical Center
โกดังจริงใจของกลุ่มเซ็นทรัล Jingjai Waewhouse
พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม MAIIAM Contemporary Art Museum
The Meeting Room Art Gallery
Gallery Seescape
Dream Space Gallery

ร้านนายภูมินทร์ กันธาสี Mr. Phumin Electronic Shop
วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม Wat Umong
วัดพระธาตุดอยคำ Wat Phra That Doi Kham
สวนสาธารณะหนองบวกหาด Nong Buak Hat Public Park

พิชัย พงศาเสาวภาคย์

เกี่ยวกับศิลปิน

พิชัย พงศาเสาวภาคย์ เกิดที่จังหวัดสงขลา ในปี พ.ศ. 2506 จบการศึกษาในระดับปริญญาโทในสาขาจิตรกรรม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิชัย เข้าร่วมจัดแสดงผลงานในหลายๆ นิทรรศการ ไม่ว่าจะเป็น “Rampant” ที่ AAH Studio Gallery กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ.2563 นิทรรศการ “Selected Works on Climate Change” for Asia Pacific Climate Week ที่ United Nations Conference Centreในปี พ.ศ.2562 เทศการ “START Art Fair” ที่ Saatchi Gallery ประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2561 นิทรรศการ “Looking and Seeing II” ที่ Misho Gallery สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2561 และนิทรรศการ “Remains to Be Seen” at National Institutes of Health Hatfield Clinical Research Center East Galleryในปีเดียวกัน พิชัยเป็นจิตรกรแนวนามธรรม ที่สนใจและกังวลต่อสภาวะปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก ที่เป็นที่รู้จักกันดีจากผลงานจิตรกรรมนามธรรมจากควันไอเสียของรถยนต์ชนิดต่างๆ 

พิชัย พงศาเสาวภาคย์

ขอขอบคุณภาพถ่ายและข้อมูลจาก Chiang Mai ART for AIR

WHY ART?

ภาพรวมของนิทรรศการนี้เป็นการวิพากษ์จากมุมมองของเมืองในป่า การซ้อนทับด้วยความหมายของป่าจะทำให้เราได้เห็นภาพของปัญหาที่ชัดเจน จะเห็นได้ว่าปัญหาทั้งทางด้านพลังงาน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ไปจนถึงพฤติกรรมของมนุษย์ ล้วนเป็นการล่วงเข้าไปในนิยามของป่าทั้งสิ้น ในกระแสธารของศิลปะร่วมสมัยปัจจุบันและอนาคตข้างหน้า เชื่อว่าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ที่ผูกโยงกับสังคม การเมือง วัฒนธรรม จะยิ่งทวีความเข้มข้น และเป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ของอารยธรรม ศิลปะไม่ใช่เพียงแค่การสื่อสารทางด้านความงามที่ตาเห็น แต่ความงามทางทัศนคติของการตระหนักรู้ การลงมือในภาคปฏิบัติ และการค้นคว้า อาจจะเข้ามาแทนที่สุนทรียภาพแบบเดิม 

Art For Air เป็นทั้งการมองไปในอนาคตของศิลปะร่วมสมัย และอนาคตของสภาพอากาศ ด้วยกระบวนความคิดของศิลปิน ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอแนวคิดของพลังงานทดแทน การวิพากษ์โครงสร้างของการเมืองที่เป็นผลต่อการเกิดขึ้นของฝุ่นขนาดเล็ก การจัดการไฟเชิงวัฒนธรรม และอีกหลายๆ วิธีคิดที่จะนำไปสู่ทางออก ความเห็นและสมมติฐานมากมายจะได้รับการแสดงออกผ่านภาษาของศิลปะร่วมสมัย ที่ทุกๆ คนจะเห็นพ้องต้องกันว่าพลังทางศิลปะจะเกิดขึ้นเมื่อได้ส่งเสริมการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพสังคม ด้วยการมองเห็น ตระหนัก และช่วยกันส่งต่อความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้กับชุมชมที่เราอยู่อาศัยต่อไป


ฝากติดตามข่าวสารงานอีเว้นท์กับ Zipevent ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ตามนี้เลย 

  • Line: @Zipevent (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้าด้วยนะคะ) หรือจิ้มไปที่ลิงก์นี้ได้เลย @Zipevent
  • Instagram: @Zipevent
  • Website: www.zipeventapp.com
  • Twitter: @Zipevent
  • Facebook: @Zipevent

Comments

comments