เรียกได้ว่าเป็นกระแสมากๆ สำหรับซีรีส์เกาหลีเรื่อง Startup ที่นำแสดงโดยนัมจูฮยอก (Nam Joo Hyuk: 남주혁) และแบซูจี (Bae Su-ji: 배수지) ซึ่งฉายอยู่ทาง Netflix ในตอนนี้ โดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแข่งขันธุรกิจในรูปแบบของ Start Up ธุรกิจที่กำลัง เป็นที่นิยมกันในขณะนี้ มิหนำซ้ำในซีรีส์ยังคงได้สอดแทรกคำศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจในประเภทนี้เอาไว้อย่างมากมาย เราจึงเห็นเป็นโอกาสอันดีที่จะนำคำศัพท์เหล่านั้นมาบอกต่อเหล่าลูกเพจ บุคคลที่สนใจหรือกำลังจะก่อตั้งธุรกิจสตาร์ทอัพรวมไปถึงเหล่าบรรดานักพัฒนาเพื่อให้รู้ลึกถึงคำศัพท์เบื้องต้นในแวดวงนี้กัน


ธุรกิจ Start Up คืออะไร

Startup เป็นการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีหรือแนวคิดใหม่ๆ เข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อน เน้นไปที่การแก้ปัญหา (Pain Point) ที่มีอยู่ และโมเดลธุรกิจที่เน้น “การเติบโตได้อย่างรวดเร็ว”

มาเริ่มตะลุยคำศัพท์กันเลย!

Hackathon

Startup

คำว่า Hackathon มาจากศัพท์สองคำมารวมกันคือคำว่า Hack+Marathon โดยที่คำว่า Hack = Hacker ซึ่งในที่นี้หมายถึงบุคคลที่ชอบคิดอะไรใหม่ๆ ส่วน Marathon คงคุ้นหูกับคำว่าวิ่งในระยะยาว แต่ในที่นี้จะหมายถึงการทำกิจกรรมใดซักกิจกรรมหนึ่งต่อเนื่องกันเป็นเวลานานๆ จึงเอามารวมกันได้ว่าเป็น Hackathon คือการระดมความคิดของคนที่ชอบคิดอะไรใหม่ๆ ชนิดที่ว่าใช้เวลาทำแบบต่อเนื่องที่มีทั้ง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง ไปจน 48 ชั่วโมงเหมือนในซีรีส์ที่พระเอก/นางเอก และทีมที่ช่วยกันระดมความคิดนั่นเอง

Angle Investor

เป็นนักลงทุนอิสระที่มักใช้เงินส่วนตัวของตนเองมาร่วมลงทุนกับบริษัทสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพในการลงทุน และส่วนใหญ่นักลงทุนอิสระนี้จะมีความสนใจในธุรกิจทางด้านนี้หรือเชี่ยวชาญอยู่แล้วจึงตัดสินใจที่จะลงทุน

Venture Capital (VC)

VC ธุรกิจการร่วมลงทุน เป็นการนำเงินลงทุนเข้าไปร่วมถือหุ้นในบริษัท เปรียบเสมือนการอยากจะเปิดบริษัทใดบริษัทหนึ่งแต่เงินทุนไม่เพียงพอ จึงต้องการระดมทุน จากเพื่อน ญาติพี่น้อง หรือ นักลงทุนท่านอื่น ซึ่งเจ้าของเงินทุนเหล่านี้จะได้เป็นหุ้นส่วนของบริษัทด้วย และเมื่อถึงเวลาที่บริษัทมีกำไรก็จะทำการแบ่งตามสัดส่วนของการถือหุ้น

Pitching

เป็นการนำเสนอแนวทางธุรกิจให้กับกลุ่มนักลงทุน ลูกค้า หรือกรรมการในเวลาสั้นๆ ให้เกิดความน่าสนใจมากที่สุด

Prototype

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่แปลงมาจากแนวความคิด ให้ออกมาเป็นสิ่งที่จับต้องได้และสามารถนำเสนอแนวคิดออกมาให้เข้าใจง่ายเพื่อนำไปทดสอบตลาดในขั้นตอนต่อไป

Business Model Canvas

หลังจากคิดค้นธุรกิจออกมาได้ ก็ต้องมีเครื่องมือในการช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจ ในแวดวงอุตสาหกรรมจะใช้คำว่า Business Model Canvas เครื่องมือที่ช่วยออกแบบโมเดลธุรกิจผ่านปัจจัยทั้ง 9 ด้านที่ถูกมองว่าครอบคลุมส่วนสำคัญๆ

 • Value Propositions คุณค่าของธุรกิจเรา
 • Customer Segment ลูกค้าของเราเป็นคนแบบไหน
 • Customer Relationships การสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้า
 • Channels ช่องทางการเข้าถึง
 • Key Activities สิ่งที่ต้องทำเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจนี้
 • Key Partners พาร์ทเนอร์หลักของเรา
 • Key Resource ทรัพยากรที่จำเป็นของบริษัท
 • Cost Structure ค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจคืออะไร
 • Revenue Streams รายได้ของเรามีอะไรบ้าง

Startup Funding

การได้รับเงินทุนสนับสนุนกิจการจากนักลงทุนทั้ง Angle Investor หรือ Venture Capital (VC) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันของธุรกิจ สามารแบ่งออกเป็น 4 ระดับดังนี้

Seed Fund

ระดับการได้รับเงินทุนสนับสนุนขั้นแรกสำหรับบริษัทที่จะคิดออกผลิตภัณฑ์ หรือสามาถทำตลาดได้เบื้องต้นแล้ว ระดับเงินทุนอยู่ระหว่าง 8 ล้าน – 66 ล้านบาท

Series A

ระดับการได้รับเงินทุนสนับสนุนที่ต้องการกระจายตัวเข้าสู่ฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้น หรือขยายตัวไปสู่ตลาดใหม่ ระดับเงินทุนอยู่ระหว่าง 66 ล้าน – 500 ล้านบาท

Series B

ระดับการได้รับเงินทุนสนับสนุนที่ต้องขยายขนาดของบริษัท หรือขยายฐานลูกค้าเพื่อการเติบโตในระดับที่ใหญ่กว่าประเทศหรือภูมิภาค ระดับเงินทุนอยู่ระหว่าง 1 พันล้าน – 3.3 พันล้านบาท

Series C

ระดับการได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของบริษัทให้มากขึ้น การมุ่งหน้าสู่ตลาดต่างประเทศ รวมไปถึงการเข้าซื้อบริษัทอื่นๆ คล้ายกับ Series B แต่จะมีความเข้มข้นมากกว่า ระดับเงินทุนอยู่มากกว่า 3.3 พันล้านบาท

Viral Marketing

เป็นการตลาดแบบบอกต่อปากต่อปาก ซึ่งก่อให้เกิดการกระจายการรับรู้ทางการตลาดอย่างรวดเร็ว การตลาดแบบ Viral Marketing นั้นเป็นการตลาดที่ใช้ต้นทุนต่ำ แต่ต้องอาศัยความ Creative เป็นอย่างสูงจึงจะได้รับผลตอบรับที่น่าพึงพอใจตามมา

โครงสร้างต่างๆ ในสตาร์ทอัพ

CEO (Chief Executive Officer)

Startup

หัวหน้าของทีมสตาร์ทอัพเป็นผู้ที่คอยดูแลจัดการเรื่องต่างๆ มีหน้าที่คอยผสานคนในทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

CTO (Chief Technology Officer)

ผู้ดูแลในส่วนของเทคโนโลยี อีกหนึ่งตำแหน่งที่ขาดไม่ได้ ต้องเป็นผู้นำไอเดียต่างๆ มาเขียนโปรแกรมสร้างให้เกิดเป็นสิ่งที่จับต้องได้

CFO (Chief Financial Officer) 

ผู้บริหารด้านการเงิน เป็นผู้ควบคุม วางแผนด้านการเงินของธุรกิจ วางแผนในด้านการระดมทุนต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจมีเงินทุนหมุนเวียน และประเมินสถานการณ์ให้ธุรกิจได้รับกำไรตามที่หวัง

CMO (Chief Marketing Officer)

นักการตลาด ผู้ที่มีไอเดียและกลยุทธ์ในการนำเสนอ ซึ่งสตาร์ทอัพนั้นจะต้องรู้ว่า ธุรกิจที่กำลังทำนั้นมีความโดดเด่นและแตกต่างจากคนอื่นอย่างไร เพื่อให้เทคโนโลยีและธุรกิจในมือประสบความสำเร็จ กลยุทธ์การนำเสนอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่ทำให้ผู้บริโภคสนใจ

มาถึงท้ายสุดของบทความนี้ เราก็หวังว่าคำศัพท์ที่เรานำมาบอกต่อกันวันนี้จะทำให้เรารู้กันพอสังเขปแล้วสำหรับคำศัพท์เบื้องต้นในแวดวงของธุรกิจในประเภทนี้ มากไปกว่านั้นคำศัพท์นี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัวเลย ดังนั้นถ้าเรารู้ไว้ก็ไม่เสียหายนะ ~


ฝากติดตามข่าวสารงานอีเว้นท์กับ Zipevent ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ตามนี้เลย 

 • Line: @Zipevent (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้าด้วยนะคะ) หรือจิ้มไปที่ลิงก์นี้ได้เลย @Zipevent
 • Instagram: @Zipevent
 • Website: www.zipeventapp.com
 • Twitter: @Zipevent
 • Facebook: @Zipevent

Comments

comments

Author

Nothing really gones away