สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือที่รู้จักกันในนามของ GIT อยากเชิญชวนให้ทุกคนออกมาจับจ่ายใช้สอยร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปกับงาน Buy with Confidence Gems & Jewelry Fest ที่ภายในงานนี้ คุณจะได้พบกับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมากมาย ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับจาก GIT อย่างเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 22 พฤษจิกายน นี้ที่สามย่าน มิตรทาวน์


ความเป็นมาของงานในครั้งนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT มีพันธกิจในการ ส่งเสริม และสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลก ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับแห่งหนึ่งของโลก สถาบันได้ให้บริการด้านต่างๆ ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ อาทิ การให้บริการตรวจสอบและออกใบรับรองอัญมณีและโลหะมีค่า การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม การทําวิจัยเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ตลอดจนการสร้างศูนย์เรียนรู้ด้วย ตนเองโดยเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ

อีกทั้งยังได้ดําเนินโครงการสําคัญๆ เพื่อสร้าง ความมั่นใจแก่ผู้บริโภคหลายโครงการ ได้แก่ โครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence) ผ่านการ ใช้ใบรับรองสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบัน

เนื่องด้วยวิกฤตการณ์โควิค-19 ในปี 2563 ส่งผลให้การค้าชะลอตัว และเศรษฐกิจได้รับผลกระทบ เนื่องจาก ประชาชนไม่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้ตามปกติ สถาบันได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเพิ่มช่องทางการ จําหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ จึงมีกําหนดจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย

ภายใต้ชื่อ “วิบวับใจกลางเมือง” อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในโครงการซื้อด้วยความมั่นใจ (Buy With Confidence) ซึ่งจะช่วยให้ความรู้แก่ผู้บริโภคให้สามารถเลือกซื้อสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับอย่างถูกต้อง อันจะนําไปสู่ภาพลักษณ์ ที่น่าเชื่อถือของการค้าสินค้า อัญมณีและเครื่องประดับของไทยโดยรวม

กิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ควรพลาดภายในงาน

  • บริการตรวจสอบและออกใบรับรองอัญมณีและโลหะมีค่าโดย GIT
  • การแสดงแฟชั่นโชว์อัญมณีและเครื่องประดับ
  • กิจกรรมสินค้า Flash Sales
  • กิจกรรมชอปลุ้นโชคลุ้นรางวัลทุกยอดการซื้อ
  • การร่วมสนุกแจกของที่ระลึก อีกมากมาย

มาดูภาพภายในงานกัน

Confidence Gems & Jewelry Fest
Confidence Gems & Jewelry Fest
Confidence Gems & Jewelry Fest

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ได้กําหนด จัดงาน Buy with Confidence Gems & Jewelry Fest ภายใต้แนวคิด “วิบวับใจกลางเมือง” ระหว่างวันที่ 16 – 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 – 22.00 น. ลานกิจกรรม ชั้น G (P01) โครงการสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ (7 วัน)


ฝากติดตามข่าวสารงานอีเว้นท์กับ Zipevent ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ตามนี้เลย 

  • Line: @Zipevent (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้าด้วยนะคะ) หรือจิ้มไปที่ลิงก์นี้ได้เลย @Zipevent
  • Instagram: @Zipevent
  • Website: www.zipeventapp.com
  • Twitter: @Zipevent
  • Facebook: @Zipevent

Comments

comments

Author