ก่อนหน้านี้ที่เราได้เขียนบทความในเรื่องของ เทรนด์สีประจำปี 2021 ที่กำลังจะเกิดขึ้นไป และได้กระแสตอบรับที่ดีอย่างท้วมท้น ครานี้ถึงเวลาที่จะมาอัปเดทกันต่อเนื่องกับการคาดการณ์ เทรนด์ผู้บริโภค 2021 จาก TCDC ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้า เพื่อให้นักจัดอีเว้นท์หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในอุตสาหกรรมอีเว้นท์ได้รู้ก่อน เพื่อนำไปประยุกต์หรือดัดแปลงให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้น

คงต้องบอกเลยว่าในปี 2021 นี้ จะแตกต่างจากการคาดการณ์ในปีที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิง อย่างที่เราเคยบอกไว้ว่าในปี 2020 ผู้บริโภคยุคใหม่จะมีอำนาจในการท้าทายแบรนด์ ทำให้คุณค่าของแบรนด์ต่างๆ ถูกมองข้ามไป 

แต่ในปี 2021 นี้ ผู้บริโภคจะหันมาให้ความสำคัญกับคุณค่าที่อยู่เหนือมูลค่ามากกว่าเดิม เหตุเป็นเพราะโลกาภิวัฒน์ต่างๆ ที่เราเผชิญ ทำให้แบรนด์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ ต้องหันมาใส่ใจผู้บริโภคในเรื่องของความสะอาด ความยั่งยืน และความคุ้มค่าที่สมเหตุสมผลมากที่สุด


เทรนด์ผู้บริโภค 2021 มีเทรนด์อะไรบ้าง ตามไปดูกัน~

*บทความนี้สรุปจาก เจาะเทรนด์โลก 2021 จาก TCDC*

The Compressionalist

คุณค่าต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง

จากอำนาจในการท้าทายแบรนด์ มุ่งหน้าเข้าสู่การเห็นคุณค่าที่อยู่เหนือมูลค่า ทำให้คุณค่าของโปรดักส์หรือการบริการนั้นต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นต้องมีความคุ้มค่าด้วย ซึ่งความคุ้มค่าจำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของความเรียบง่ายอีกทอดหนึ่ง จากสถิติขององค์การอนามัยโลกระบุว่า ผู้คนกว่า 300 ล้านคนทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาสภาพจิตใจย่ำแย่อันเกิดมาจากความเครียด และระบบเศรษฐกิจที่เลวร้ายไม่แพ้กัน ส่งผลให้เกิดความต้องการของผู้บริโภคที่เรียกว่า “อะไรก็ได้ ขอให้ชีวิตง่ายขึ้น”

ถ้าให้นิยามความต้องการของผู้บริโภค The Compressionalist นั้น จะหมายความได้ว่าแบรนด์ต่างๆ จะต้องต้องยึดหลัก less is more คือทำทุกอย่างให้กลายเป็น Make it easy ที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และที่สำคัญคือต้องมีคุณภาพ ดังนั้นถ้าผลิตภัณฑ์หรือบริการใดที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ก็จะโดนปฏิเสธได้ง่าย เพราะผู้บริโภคกลุ่มนี้ชอบอะไรที่เรียบง่าย แต่ยังคงต้องมีคุณค่าทางประสบการณ์อยู่

The Market Maker

ผู้กำหนดตลาด

อีกหนึ่งเทรนด์ความต้องการของผู้บริโภคที่จะเกิดขึ้นในปี 2021 นี้ คือ ‘นักกำหนดตลาด’ ที่เรียกได้ว่า ถ้าต้องการอะไร…ก็จะต้องได้แบบนั้น สร้างความต้องการทางตลาดขึ้นมาเองเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองเหนือตลาด ซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อดีให้กับบางแบรนด์ที่มองเห็นโอกาสที่จะสามารถสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภคได้ทันที ผ่านรูปแบบทางการตลาดแบบ Peer-to-Peer ได้

เทรนด์ผู้บริโภค 2021

ดังนั้นเมื่อแบรนด์รู้ถึงสิ่งนี้จึงปรับวิธีคิดใหม่หันมาทำธุรกิจแบบ ห่วงโซ่ธุรกิจแบบย้อนกลับ หรือ Re-commerce ที่เป็นการสร้างคุณค่าจากสิ่งของที่เคยมีอยู่กลับมาสร้างประโยชน์ใหม่อีกครั้ง หรือแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริโภคด้วยกันเอง ทำเป็นแบรนด์ใหม่ที่พัฒนามาจากความต้องการของนักกำหนดตลาดเหมือนที่กล่าวข้างต้นว่า ถ้าต้องการอะไร…ก็จะต้องได้แบบนั้น

Kindness Keeper

รักษาความเอื้ออารี

คงต้องยอมรับว่าตั้งแต่ปี 2020 ที่มีกระแสในเรื่องของการบูลลี่ การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในเรื่องต่างๆ มากขึ้น มากไปกว่านั้นคือเรียกร้องความเท่าเทียมกันของสิทธิมนุษยชน ก่อให้เกิดและส่งผลต่อเนื่องมาสู่ความต้องการของผู้บริโภคในปี 2021 ที่เรียกว่า ‘นักรักษาความเอื้ออารี’

เทรนด์ผู้บริโภค 2021

Kindness Keeper หรือนักรักษาความเอื้ออารีคือผู้บริโภคยุคใหม่ที่แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจ เพื่อรักษาสมดุลของทั้งด้านดีและไม่ดี ที่ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติเชิงลบหรือเชิงบวก ให้มีความเป็นกลางมากที่สุด รวมไปถึงส่งเสริมให้ความเห็นอกเห็นใจกลายเป็นพื้นฐานที่สำคัญของมนุษย์ ดังนั้นจะกล่าวได้ว่า เมื่อผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้ความสำคัญในเรื่องของความฉลาดทางด้านอารมณ์ การทำแบรนด์จึงต้องออกมาในรูปแบบของความเป็นธรรมที่คำนึงถึงคำพูดที่เป็นกลาง และไม่เหยียดไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

Cyber Cynics

บุคคลที่ไม่เป็นมิตรกับเทคโนโลยี

กระแสของยุคดิจิทัลยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการเปลี่ยนยุคสมัยจากอดีตที่เป็นแค่ Internet of Things ตอนนี้กลายเป็น Internet of Everything เพราะอินเตอร์เน็ตกลายเป็นสิ่งที่จำเป็น มิหนำซ้ำยังกำลังเติบโตอย่างงดงามในเกือบทุกๆ อุตสาหกรรมอีกด้วยจึงทำให้เกิดทุนนิยมในรูปแบบใหม่ๆ ที่ก้าวไกลไปมากกว่าคำว่าดิจิทัล

เทรนด์ผู้บริโภค 2021

สิ่งนี้จึงก่อให้เกิดค่านิยมและผู้บริโภคในรูปแบบใหม่ที่ใช้ชื่อเรียกว่า Cyber Cynics หรือบุคคลที่ไม่เป็นมิตรกับเทคโนโลยี ผู้บริโภคกลุ่มนี้จะเป็นบุคคลที่ตระหนักถึงการใช้ข้อมูลแบบไม่ถูกต้อง ถ้าให้อธิบายในด้านลึกลงไปอีกจะเห็นได้ว่ากว่า 70% ของผู้บริโภคทั่วโลกเห็นด้วยว่าถ้าผู้บริโภคไม่สามารถพิสูจน์ว่าบริษัทต่างๆ นั้นสามารถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้มากน้อยเพียงใด แบรนด์นั้นก็จะถูกปัดตกไปโดยปริยาย ดังนั้นโจทย์ที่แบรนด์จะต้องรับมือกับผู้บริโภคกลุ่มนี้คือต้องสามารถตอบคำถามทางด้านข้อมูลได้อย่างแจ่มแจ้ง โปร่งใส และมีความปลอดภัย

อ่านมาถึงตรงนี้แล้วเราก็หวังว่าข้อมูลเบื้องต้นนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับแวดวงอุตสากรรมแบรนด์ อีเว้นท์ต่างๆ ได้เรียนรู้ก่อนเพื่อนำไปเป็นโจทย์ใหม่ในการแก้สมการรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ประจำปี 2021 ได้ต่อไปในภายภาคหน้านั่นเอง


ฝากติดตามข่าวสารงานอีเว้นท์กับ Zipevent ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ตามนี้เลย 

  • Line: @Zipevent (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้าด้วยนะคะ) หรือจิ้มไปที่ลิงก์นี้ได้เลย @Zipevent
  • Instagram: @Zipevent
  • Website: www.zipeventapp.com
  • Twitter: @Zipevent
  • Facebook: @Zipevent

Comments

comments

Author

Nothing really gones away