The Temporary Observer นิทรรศการภาพถ่ายที่พูดถึง การเปลี่ยนผ่านของความคิด ความรู้สึก โดย เล่าถึง การเดินทางภายนอก และภายในของศิลปิน ผ่านภาพถ่ายจากการเดินทางในฐานะมนุษย์ผู้ชอบสังเกตการณ์ มาริษามีความคิดที่เชื่อว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ ล้วนเป็นเรื่องชั่วคราว การเติบโตทำให้พบผ่านกับหลายความคิดหลากความรู้สึก ข้อเท็จจริงที่ว่า ไม่มีอะไรที่คงสภาพเหมือนเดิมได้ตลอดไป ก็ชัดเจนขึ้น

มาริษาเริ่มออกเดินทางเธอได้เห็นความสวยงามตามแบบอุดมคติ ในแบบที่โลกอยากแสดงให้เห็น เธอตัดสินใจไปใช้ชีวิตคนเดียวที่ประเทศอังกฤษอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง และสัมผัสได้ว่า ตัวแปลของความเป็นไปทั้งมวล คือสิ่งที่เรานิยามไว้ว่า “เวลา” สิ่งต่างๆ ยังคงเหมือนเดิม สิ่งที่เปลี่ยนไปคือตัวของเราเอง นี่คือสิ่งที่เธอได้นิยามไว้ การตกตะกอนจากการเดินทางทำให้เธออ่านโลกใหม่ ผ่านความรู้สึกภายใน และมองเห็นสิ่งต่างๆ ด้วยมุมที่ต่างออกไป ไม่เป็นเช่น เดิม

THE TEMPORARY OBSERVER

The Temporary Observer ถูกออกแบบพื้นที่จัดแสดงเป็นการเดินทิศทางเดียว (มีทางเข้า – ออกคนละทาง) โดยภาพแรกที่ศิลปินเลือกมาจัดแสดงคือภาพ The Immortal กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ในขณะที่อารยะธรรมรอบด้านเกิดขึ้น และสลายลงแต่ยังมีภูเขา ที่ยังคงตั้งตระหง่านอยู่ที่เดิม, ภาพ Transitional Period การเฝ้ามองผู้คนท่ีผลัดผ่านไปบนสะพานเดียวกัน ท่ามกลางเงาของ แสงอาทติย์, ห้องสุดท้าย ที่เสมือนได้ยืนดูเรื่องราวตรงหน้าไปพร้อมกับศิลปิน ภาพเหล่านี้คือสิ่งท่ีศิลปินมองเห็น ณ ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต ณ สถานที่หน่ึงบนโลกใบน้ี ในฐานะผู้รับใช้ศิลปะด้วยการบันทึก ความเปลี่ยนแปลงของเวลา

“We are all just temporary observers, then we will be gone.”

THE TEMPORARY OBSERVER

นิทรรศการครั้งน้ี ภาพถ่ายจะถูกตีความไปตามประสบการณ์ของผู้เข้าชมนิทรรศการน้ี อาจไม่ใช่คำตอบ แต่มันอาจเป็นการได้ต้ังคำถามใหม่กับตัวเองอีกครั้งหนึ่ง

THE TEMPORARY OBSERVER

อีฟ- มาริษา รุ่งโรจน์ (ABOVE THE MARS) เกิดปี 2535 เรียนจบจากคณะมัณฑนศลิ ป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นักเดินทางผู้หลงใหลในการถ่ายภาพ และสนทนากับผู้คน เธอเปรียบตัวเธอว่าเป็นผู้บันทึกความเป็นไปของทุกสิ่งในฐานะผู้สังเกตการณ์ ที่มีภาพถ่ายอันเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของอารมณ์ และความรู้สึกที่ชวนให้หลงใหล และตั้งคำถามได้ในเวลาเดียวกัน ผลงานของเธอสามารถดึงเราเข้าไปอยู่ในพื้นที่ช่วงเวลา ขณะที่ภาพถูกบันทึกได้นิทรรศการครั้งนี้เป็นนิทรรศการแสดงเดี่ยวครั้งแรกของ มาริษา รุ่งโรจน์ที่ทำงานร่วมกับ The Jam Factory


ฝากติดตามข่าวสารงานอีเว้นท์กับ Zipevent ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ตามนี้เลย Line: @Zipevent (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้าด้วยนะคะ)
หรือจิ้มไปที่ลิงก์นี้ได้เลย @Zipevent
Instagram: @Zipevent
Website: www.zipeventapp.com 
Twitter: @Zipevent 
Facebook: @Zipevent

Comments

comments