ครั้งแรกที่ชาวไทยจะได้ชื่นชมกองทัพทหารดินเผาจากสุสานจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ และเกรียงไกร ปรากฏการณ์สำคัญของวงการพิพิธภัณฑ์ไทย นิทรรศการระดับโลกที่ส่งตรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน นิทรรศการจิ๋นซีฮ่องเต้ จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีน กับกองทัพทหารดินเผา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ประเทศไทย โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และความร่วมมือจากสำนักงานการบริหารมรดกวัฒนธรรมมณฑลส่านซี ศูนย์ส่งเสิรมมรดกวัฒนธรรมมณฑลส่านซี พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์มณฑลส่านซี และพิพิธภัณฑ์สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

นิทรรศการจิ๋นซีฮ่องเต้

รวบรวมโบราณวัตถุสำคัญ จำนวน 86 รายการ (133 ชิ้น) ซึ่งมีอายุกว่า 2,200 ปี จากพิพิธภัณฑ์ชั้นนำ 14 แห่ง ในสาธารณรัฐประชาชนจีน มาจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยแบ่งเนื้อหานิทรรศการเป็น 4 หัวข้อหลักที่น่าสนใจ

พัฒนาการก่อนการรวมชาติยุคราชวงศ์โจวตะวันออก

นิทรรศการจิ๋นซีฮ่องเต้

สมัยราชวงศ์โจว สมัยชุนชิว (สมัยฤดูใบไม้ผลิใบไม้ร่วง) และสมัยจ้านกว๋อ (สมัยสงครามรัฐศึก) ประเทศจีนโบราณประกอบด้วยแคว้นเล็กแคว้นน้อยที่แบ่งแยกการปกครองเป็นเอกเทศ ยุคนี้มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโลโนยีการหล่อสำริด เช่น การผลิตอาวุธ เครื่องดนตรี ภาชนะ และเงินตรา รวมถึงความก้าวหน้าทางการทหาร ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้แคว้นฉินที่เป็นแคว้นขนาดเล็ก ในเขตชายแดนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนโบราณ กลายเป็นจักรวรรดิที่แข็งแกร่งในเวลาต่อมา

นิทรรศการจิ๋นซีฮ่องเต้

จิ๋นซีฮ่องเต้จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนผู้ผนวกโลกมนุษย์และสวรรค์

นิทรรศการจิ๋นซีฮ่องเต้

มหาราชองค์แรกในประวัติศาสตร์จีนที่โลกจะต้องจารึก ประมาณ 2,200 กว่าปีมาแล้ว จิ๋นซีฮ่องเต้ประสูติในฐานะเจ้าชายแห่งแคว้นฉิน เมื่อพระชนมายุ 13 พรรษาได้รับการสถาปนาขึ้นปกครองแคว้นฉินแทนพระราชบิดา และประกอบพิธีราชาภิเษกเมื่อพระชนมายุ 22 พรรษา พระราชกรณียกิจของพระองค์ได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์จีน เช่น การสถาปนาราชวงศ์ฉิน การผนวกแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น การปฏิรูประบบการปกครองแบบรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง 

นิทรรศการจิ๋นซีฮ่องเต้

กำหนดมาตรฐานหน่วยชั่ง ตวง วัด ระบบเงินตรา ภาษาเขียน และการพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น การสร้างทางหลวง ซึ่งมีความยาวกว่า 6,000 กิโลเมตร การขุดคลองเชื่อมแม่น้ำ สร้างสะพาน สร้างระบบทำนบกั้นน้ำเพื่อขยายพื้นที่การเกษตร ทรงริเริ่มให้มีการก่อสร้าง และเชื่อมต่อแนวกำแพงดินอัดของแคว้นต่างๆ เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึกศัตรูจนกลายเป็นกำแพงเมืองจีน นับเป็นคุณูปการต่อประเทศจีน ทำให้สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นแหล่งอารยธรรมอันน่าอัศจรรย์ของโลก

นิทรรศการจิ๋นซีฮ่องเต้

สุสานจักรพรรดิจิ๋นซี มหาอาณาจักรใต้พิภพ

นิทรรศการจิ๋นซีฮ่องเต้ ส่วนนี้จัดแสดงโบราณวัตถุสำคัญจากสุสานจักรพรรดิจิ๋นซี เช่น หุ่นทหาร และม้าดินเผา เสื้อเกราะ อาวุธสำริด และรถม้าสำริด จิ๋นซีฮ่องเต้เฝ้าค้นหาความเป็นอมตะ เสาะแสวงหายาอายุวัฒนะตลอดชีวิต ทรงดำริให้มีการสร้างสุสานเมื่อพระชนมายุ 13 พรรษา

นิทรรศการจิ๋นซีฮ่องเต้

เรื่องราวของจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้รับการบันทึกไว้โดยอาลักษณ์สมัยรางวงศ์ฮั่นซือหม่าเฉียน พรรณนารายละเอียดอันน่าทึ่งของมหาสุสานจักรพรรดิจิ๋นซี ปริศนานี้ได้รับการเปิดเผยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2517 หลังจากชาวนาคนหนึ่งได้ขุดค้นพบหุ่นทหารดินเผา นับเป็นการค้นพบทางโบราณคดีครั้งสำคัญแห่งศตวรรษที่ 20 องค์การศึกษาวิทยาศาตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก จึงประกาศให้สุสานจักรพรรดิจิ๋นซีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อพุทธศักราช 2530 

นิทรรศการจิ๋นซีฮ่องเต้

ความมหัศจรรย์ของสุสานจิ๋นซี คือ การใช้แรงงานคนจำนวนมหาศาลเพื่อดำเนินการก่อสร้างสุสานในระยะเวลาเกือบ 40 ปี มหาอาณาจักรแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ 60 ตารางกิโลเมตร โดยเป็นการจำลองนครเสียนหยาง เมืองหลวงแห่งสุดท้ายในสมัยรางวงศ์ฉินไว้ในสุสาน

นิทรรศการจิ๋นซีฮ่องเต้

รัฐบาลจีนได้ดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีแล้วกว่า 900 หลุม พบทหารดินเผาและรถม้ากว่า 8,000 ตัว พบสุสานของบริวารเจ้าชายเจ้าหญิง นางสนม ข้าราชการ คนงานสร้างสุสาน คอกสัตว์ และรถม้าสำริด

สืบสานความรุ่งโรจน์ยุคราชวงศ์ฮั่น

นิทรรศการจิ๋นซีฮ่องเต้

มรดกทางวัฒนธรรมจากจักพรรดิจิ๋นซี และราชวงศ์ฉิน ส่งต่อสู่ราชวงศ์ฮั่น ส่วนสุดท้ายของนิทรรศการจัดแสดงโบราณวัตถุจากสุสานในสมัยราชวงศ์ฮั่น และโบราณวัตถุที่บอกเล่าเรื่องราวประเพณี วิถีชีวิต ความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง สังคม เกษตรกรรม และเทคโนโลยีทางการทหาร ตลอดจนการค้าและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างชาวจีนโบราณกับชาวต่างชาติบนเส้นทางสายแพรไหม สะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ นับเป็นยุคทองของงานศิลปกรรม และอารยธรรมจีนอย่างแท้จริง

เชิญชวนมา นิทรรศการจิ๋นซีฮ่องเต้

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในปรากฏการณ์สำคัญของวงการพิพิธภัณฑ์ไทย ชมความยิ่งใหญ่ของกองทัพทหารดินเผา ใน นิทรรศการจิ๋นซีฮ่องเต้: จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา

นิทรรศการจิ๋นซีฮ่องเต้

นิทรรศการระดับโลกที่ส่งตรงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสู่ประเทศไทย ทั้งนี้ กรมศิลปากร เปิดให้ประชาชนเข้าชมมาตั้งแต่วันที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา โดยมียอดผู้เข้าชมจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ทั้งสิ้น 190,000 กว่าคนแล้ว

นิทรรศการจิ๋นซีฮ่องเต้

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ทุกวันพุธ – อาทิตย์ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร


ฝากติดตามข่าวสารงานอีเว้นท์กับ Zipevent ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ตามนี้เลย 
Line: @Zipevent (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้าด้วยนะคะ)
หรือจิ้มไปที่ลิงก์นี้ได้เลย @Zipevent
Instagram: @Zipevent
Website: www.zipeventapp.com
Twitter: @Zipevent
Facebook: @Zipevent

Comments

comments