เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562 | Bangkok Design Week 2019  

Fusing Forward ผสานสร้างสู่อนาคต” 

#BKKDW2019

26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562  ณ อาคารไปรษณีย์กลางและย่านเจริญกรุง

       นับตั้งแต่อดีต กรุงเทพมหานคร เปรียบเหมือนประตูของการต้อนรับผู้คนจากที่ต่างๆ ที่เข้ามาทำให้เมืองแห่งนี้มีวิถีชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ที่แตกหน่อจากการผสมผสานของความหลากเชื้อชาติและต่างวัฒนธรรมจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของเมืองในแบบฉบับของกรุงเทพฯ ที่มักถูกนำเสนอในแง่มุมของการเป็นเมืองหลวงที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวที่ดึงดูดให้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์ พร้อมกับการเป็นแหล่งสร้างแรงบันดาลใจสำหรับนักสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ  

       ในวันนี้ วันที่ศาสตร์เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่อาจตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมและทันเวลา การผสานศาสตร์จากต่างสาขา ตั้งแต่ความดั้งเดิมอย่างหัตถกรรมมาจนถึงความล้ำสมัยของดิจิทัลและเทคโนโลยี การสร้างผลกำไรที่มาพร้อมกับการสร้างผลบวกต่อสังคม กลยุทธ์การตลาดที่ไม่อาจแยกจากกระบวนการผลิต  ตลอดจนการผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์ กำลังกลายมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในปัจจุบันและอนาคต

     ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของกรุงเทพฯ ในการเป็นเมืองที่เปิดกว้างและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการผสมผสานความแตกต่างจากหลายแห่งที่มา จึงเป็นเหมือนวัตถุดิบและพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการรวมตัวกันสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อตอบสนองทั้งทางด้านธุรกิจและคุณภาพชีวิตของผู้คนในโลกยุคใหม่ 

      เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562 หรือ Bangkok Design Week 2019 (BKKDW 2019) ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 จึงอยู่ภายใต้ธีม “ Fusing Forward ผสานสร้างสู่อนาคต” เพื่อเป็นการสะท้อนศักยภาพที่สำคัญของกรุงเทพฯ ในการเป็นแหล่งรวมนักสร้างสรรค์ และผู้ผลิตที่สามารถหยิบส่วนผสมต่างๆ จากหลากสาขาความรู้ จากในท้องถิ่นและสากล จากรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เพื่อมาปรุงใหม่ให้กลายเป็นผลงานและผลิตภัณฑ์เชิงการพาณิชย์และคุณภาพชีวิต โดยนำเสนอผ่าน 5 กิจกรรมหลัก ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ของกรุงเทพฯ อาทิ ย่านเจริญกรุง คลองสาน สุขุมวิท และพระราม 1 ประกอบด้วย  

  • Showcase & Exhibition การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการทั้งงานต้นแบบและผลงานพร้อมขายที่สะท้อนศักยภาพของนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์จากกรุงเทพฯ และเมืองต่างๆ ทั่วโลก  
  • Talk & Workshop กิจกรรมเติมความรู้และแรงบันดาลใจจากนักสร้างสรรค์ของไทยและต่างประเทศ    
  • Creative District กิจกรรมส่งเสริมย่านเจริญกรุงสู่ความเป็นย่านสร้างสรรค์ทั้งด้านธุรกิจและคุณภาพชีวิต ด้วยการจัดทำต้นแบบการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดการทดสอบและนำไปสู่การใช้งานจริง ตั้งแต่ต้นแบบของการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การแปลงพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นพื้นที่กิจกรรม การปรับปรุงการสัญจรภายในย่านเจริญกรุง และการจัดกิจกรรมทัวร์ 
  • Event & Program กิจกรรมส่งเสริมให้นักสร้างสรรค์แสดงศักยภาพในหลากรูปแบบ ตั้งแต่การแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ และศิลปะการแสดงอื่นๆ รวมถึงการเปิดบ้าน (Open house)  
  • Creative Market ตลาดนัดสร้างสรรค์เพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้าและการขยายเครือข่ายธุรกิจของผู้ประกอบการเก่าและใหม่   

     #BKKDW2018 จัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยการร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ผู้ร่วมจัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศ กว่า 500 ราย โดยมีผู้เข้าชมงานในพื้นที่ต่างๆ ตลอดทั้ง 9 วัน จำนวนกว่า 400,000 คน และในปีนี้ กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562 หรือ Bangkok Design Week 2019 ภายใต้ธีม “Fusing Forward ผสานสร้างสู่อนาคต” พร้อมกับ #BKKDW2019 ในวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารไปรษณีย์กลางและย่านเจริญกรุง 

      นอกจากการพัฒนาย่านสร้างสรรค์แล้ว เทศกาลงานออกแบบ (Design Week) นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นจริง โดยประโยชน์ทางตรงและผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของการจัดงานเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยในฐานะกลไกขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจภาพรวมทั้งในและต่างประเทศ กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

       ขณะเดียวกันก็จะช่วยให้นักสร้างสรรค์และผู้บริโภคเห็นภาพรวมของความเป็นไปได้ใหม่ๆ ทางธุรกิจที่เป็นไปได้จริง จากการส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ที่จะช่วยกันสร้างแรงส่งและขยายผลไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่แวดล้อม เช่น การตลาด การท่องเที่ยว ธุรกิจการเงินการธนาคาร และภาคการบริการ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การปักหมุดให้กรุงเทพฯ ก้าวสู่การเป็น “เมืองหลวงแห่งการออกแบบของโลก” ในปี 2022 ( World Design Capital®)


สามารถค้นหางานอีเว้นท์ที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ที่

Line: @Zipevent (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้าด้วยนะคะ) หรือจิ้มไปที่ลิงก์นี้ได้เลย https://line.me/R/ti/p/%40khj7199c

Instagram: www.instagram.com/zipevent

Website: www.zipeventapp.com

Twitter: www.twitter.com/zipeventapp

Facebook: www.facebook.com/zipevent

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก เว็บไซต์หลักของงานนี้

Comments

comments